به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" پیش بینی صمیمیت زناشویی از طریق اعتماد به نفس جنسی زنان مبتلا به لوپوس"

 

ارائه دهنده :

آقای محمد شریفی

رشته تحصيلي : مشاوره خانواده

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/9/20    ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دکتر معینی زاده

روان شناسی

استاد مشاور

دكتر محمدجواد اصغری  

روان شناسی

 

دكتر مریم صاحباری

علوم پزشکی

استاد داور

دكتر عبدخدایی

روان شناسی تربیتی

دكتر شهربانو عالی

روان شناسی

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر عبدخدایی

روان شناسی تربیتی