نشست علمی " گستره نظري و عملي گروه مطالعات برنامه درسي در ايران و جهان"  با حضور دکتر مقصود امین خندقی  در سالن شوراي 1 روز دوشنبه 27 آذر  ساعت  12   برگزار شد.

IMG 3387

IMG 3445