در مراسمی که در روز شنبه اول دی ماه 1397  در دانشکده برگزار شد توسط هیات رئیسه دانشکده از دو نفر از اعضای محترم هیات علمی دانشکده جناب آقای دکتر سید جواد قندیلی و جناب آقای نادر باقری و یکی از کارکنان محترم دانشکده سرکار خانم کاظمی کارشناس گروه روان شناسی که اخیرا بازنشسته شده اند و نیز تعدادی از کارکنان بخش پژوهشی دانشکده به مناسبت هفته پژوهش تقدیر به عمل آمد .

 

IMG 4342

IMG 4241

IMG 4227

IMG 4108

IMG 4050

 

IMG 4347