جان باختن تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران را تسلیت عرض می نماییم

روابط عمومی دانشکده