ارتحال حضرت آیه الله شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت را تسلیت عرض می نماییم

روابط عمومی دانشکده