سومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت با موضوع اخلاق، دانشگاه و جامعه در دهم اردیبهشت ماه 1398 در دانشگاه خوارزمی برگزار می شود.

kharzmi