باسلام و احترام، به استحضار ميرساند كه بنياد دانشگاهي فردوسي طبق سنوات سالهاي گذشته در راستاي يكي از اهداف خود كه ارتقاي سطح علمي دانشگاه فردوسي مشهد مي‌باشد، جهت جذب داوطلبان با استعداد و نخبه آزمون سراسري سال 1398 دانشگاه‌ها، بورس‌هاي تحصيلي را به كليه دانشجويان برتر دانشگاه به شرح زير اختصاص داده است. خواهشمند است دستور فرمائيد هرچه سريعتر مراتب به سازمان سنجش آموزش كشور جهت درج در دفترچه آزمون سراسري سال 1398 دانشگاه‌ها منعكس گردد.

  1. داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشته هاي مهندسي با رتبه زير 500 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 3/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي
  2. داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشته هاي غيرمهندسي با رتبه زير 3000 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 3/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي
  3. داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي با رتبه زير 3000 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 3/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي
  4. داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني با رتبه زير 200 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 2/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي
  5. داوطلبان گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي با رتبه زير 250 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 2/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي

تذكرات:

  1. اعطاي بورس‌هاي تحصيلي هيچگونه تعهد استخدامي براي دانشگاه فردوسي مشهد ايجاد نمي نمايد.
  2. براي اطلاع بيشتر از جزئيات اين بورس‌ها به سايت بنياد دانشگاهي فردوسي به نشاني www.faf.um.ac.ir مراجعه فرمائيد.

علی رضا ناظری

مدیرعامل بنیاد دانشگاهی فردوسی