جلسه شورای اموزشی و پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در روز سه شنبه مورخه 24 اردیبهشت نود و هشت ساعت 8 صبح در محل سالن شورای شماره دو دانشکده برگزار شد.

image11