شرایط پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی سال تحصیلی 99-1398

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

گروه آموزشی

رشته-گرایش

رشته‌های کارشناسی ارشد

( قابل قبول )

آزمون کتبی

دارد/ندارد

مدارک و مستندات لازم جهت ارزیابی تخصصی/مصاحبه

مبانی تعلیم و تربیت

فلسفه تعلیم و تربیت

ترجیحا فلسفه و فلسفه تعلیم و تربیت

دارد

مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد

رزومه

مستندات موید رزومه

مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی

 

مدیریت آموزشی

همه رشته ها (با اولویت مدیریت آموزشی و علوم تربیتی)

دارد

مدارک تحصیلی، رزومه، مستندات مربوط به رزومه

مطالعات برنامه درسی

برنامه ریزی درسی

ترجیحاً برنامه درسی و رشته­های علوم تربیتی وابسته و مرتبط

دارد

مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد

رزومه

مستندات موید رزومه

روانشناسی مشاوره و تربیتی

مشاوره

مشاوره و روانشناسی

ندارد

مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد،

رزومه،

مستندات موید رزومه -نمره زبان-توصیه نامه ها

روانشناسی مشاوره و تربیتی

روانشناسی تربیتی

مشاوره و روانشناسی

ندارد

مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد،

رزومه،

مستندات موید رزومه -نمره زبان-توصیه نامه ها

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی- بازیابی اطلاعات و دانش

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

کتابداری

دارد

مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد، رزومه، مستندات موید رزومه

 

روان شناسی

روان شناسی عمومی

کلیه گرایش های روان شناسی و رشته مشاوره

ندارد

مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد،

رزومه،

مستندات موید رزومه -نمره زبان-توصیه نامه ها

روان شناسی

علوم شناختی

کلیه گرایش های روان شناسی، مهندسي برق و كامپيوتر، پزشكي، رشته هاي پيراپزشكي نظير؛ گفتار درماني، كاردرماني، شنوائي سنجي، تربيت بدني

ندارد

مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد،

رزومه،

مستندات موید رزومه -نمره زبان-توصیه نامه ها

 

 

ارزیابی تخصصی

گروه آموزشی

رشته-گرایش

مواد درسی

ضرایب تأثیر

منابع

مبانی تعلیم و تربیت

فلسفه تعلیم و تربیت

زبان تخصصی، مبانی فلسفی تعلیم و تربیت، تاریخ اندیشه تربیتی، فلسفه تربیتی اسلامی، روش شناسی پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت

1

منابع مرتبط با مواد درسی

مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی

 

مدیریت آموزشی

  1. 1.فلسفه و نظریه‌های مدیریت و رهبری آموزشی
  2. 2.روش تحقیق
  3. 3.آموزش و بهسازی منابع انسانی

2

 

 

2

1

در سطح سرفصل های مصوب کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و مباحث وابسته

مطالعات برنامه درسی

برنامه ریزی درسی

زبان تخصصی، نظریه های برنامه درسی، طراحی و اجرای برنامه درسی، روش شناسی پژوهش در برنامه درسی

1

نظریه های برنامه درسی میلر، مبانی و اصول برنامه درسی ارن اشتاین جلد دوم، روش تحقیق کمی و کیفی گال و بورگ و گال

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی- بازیابی اطلاعات و دانش

روش تحقیق

2

  1. 1.عنوان:روش های اساسی پژوهش برای کتابداران/ نویسنده رونالد ار. پاول؛ مترجم نجلا حریری.- ویرایش ۲.- تهران; دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات; ۱۳۸۵
  2. 2.عنوان:روش های پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی/ از کریشان کومار؛ ترجمه فاطمه رهادوست با همکاری فریبرز خسروی.- تهران; کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران; ۱۳۷۴

آمار

 

2

  1. 1.عنوان:تحلیل های آماری با استفاده از/ SPSS منصور مومنی، باهمکاری علی فعال قیومی .- ویرایش ۳.- تهران; منصور مومنی; ۱۳۹۰
  2. 2.عنوان:روش های آماری برای متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی: رویکرد کاربردی و ساده برای درک استفاده و تفسیر علم آمار /نوشته لیون وان؛ مترجمان محمدرضا قانع، کیوان کوشا؛ ویراستار حمیدرضا حسن آبادی .-تهران; چاپار; ۱۳۸۴

ذخیره و بازیابی اطلاعات

2

  1. 1.قلمروهای نو در بازیابی اطلاعات (جلد 1)/ یزاییتس، ریکاردو، ۱۹۶۱- م، Baeza - Yates, Ricardo;ریبرو، برتیه دو آرایوژونتو، ۱۹۶۰- م، Rebei.- چاپار؛ دبیزش; 1385
  2. 2.ذخیره و بازیابی اطلاعات / دکتر محمد حسن زاده
  3. 3.رفتار اطلاعاتی انسان/ دکتر محمدرضا داورپناه.- تهران; دبیزش; 1388