به اطلاع همکاران و دانشجویان محترم دانشکده علوم تربیتی می رساند که بر اساس مصوبه دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده از تاریخ 19 مرداد ماه 98  تا پایان مردادماه تعطیل می باشد