به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" تشخيص نيازهاي آموزشي مربيان پيش دبستاني براي تربيت جنسي  نوآموزان : مطالعه بارويكرد كيفي"

 

ارائه دهنده :

خانم محترم معصومی

رشته تحصيلي : مطالعات برنامه درسی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 98/4/18    ساعت – 7.30

 

استاد راهنما

دکتر محمود سعیدی  

مطالعات برنامه درسي

 

 

 

استاد مشاور

دكترمحسن اصغري نكاح 

 روان شناسی کودکان استثنایی 

 

 

 

استاد داور

دكترسكينه سلطاني كوهبناني        

روان شناسی

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتربهروز مهرام

  مطالعات برنامه درسي