اعلام ساعات كار دانشگاه از روز شنبه مورخ 1398/04/22

 

احتراماً پيرو نامه شماره 17484 مورخ 1398/04/03 و به استناد نامه شماره 38/3/11454 مورخ 1398/04/16 استانداري خراسان رضوي به استحضار مي رساند ساعت كاري دانشگاه از روز شنبه مورخ 1398/04/22 به روال قبل (7:00 لغايت 14:30) خواهد بود.

ضمناً در اجراي مديريت صحيح و كنترل روزانه مصرف برق ، استفاده از سازوكارهاي صرفه جوئي وكاهش مصرف، همچنان مورد تأكيد مي باشد.

شايسته است كليه، معاونين، روساي دانشكده ها و مديران محترم ضمن نظارت بر امور، تمهيدات لازم را در خصوص انجام كار ها در ساعات اداري مبذول نمايند. و از ارجاع كارها به ساعات غير اداري و اضافه كاري خودداري ورزند./.