به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

تحليل محتوي كتاب هاي  دوره ابتدايي  براساس مولفه هاي زيبائي شناسي از منظر علامه جعفري"

 

ارائه دهنده : سمانه جهانديده ده سرخ

رشته تحصيلي : مطالعات برنامه درسي وآموزش

 

تاريخ جلسه دفاعيه :   مورخ 98/7/6    ساعت – 11.00

 

استاد راهنما

دكترطاهره جاويدي 

فلسفه تعلیم و تربیت

 

 

 

استاد مشاور

دکتر بهروز مهرام

مطالعات برنامه ريزي درسي 

 

 

 

استاد داور

دكتر مرتضي كرمي  

مطالعات برنامه ريزي درسي 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر  حسين جعفري ثاني   

مطالعات برنامه ريزي درسي