به نام خدا

قابل توجه متقاضیان وام ویژه دکتری (صندوق رفاه – بانک توسعه تعاون)

1-     ثبت نام وام از تاریخ 1398/07/01 لغایت 1398/07/30  در سامانه پورتال دانشجویی (پویا) به آدرس اینترنتی http://pooya.um.ac.ir بخش درخواست های آموزشی آغاز خواهد شد . لذا زمان فوق قابل تمدید نبوده و به درخواست هایی که خارج از بازه زمانی انجام شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2-     دانشجویان جدید دکتری تخصصی (ورودی 98) فقط می توانند از وام صندوق رفاه استفاده نمایند لذا در انتخاب نوع وام دقت لازم به عمل آید .

3-     تکمیل فرم 1 و 2 وام ویژه دکتری جهت کسانی که اولین بار است که این وام را درخواست می نمایند اجباری است .(فرم ها به پیوست می باشد)

4-     دریافت وام دانشجویی منوط به سپردن تعهدنامه محضری با یک ضامن معتبر (کارمند رسمی یا پیمانی دولت )می باشد.(جهت کارمندان شاغل آخرین حکم کارگزینی در سال جاری و بازنشستگان نامه کسر از حقوق به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری) کسانیکه قبلا تعهدنامه محضری ارائه داده اند و مورد قبول این اداره بوده نیاز به ثبت مجدد آن نمی باشد .

5-     ثبت نام وام دانشجویان منوط به انتخاب واحد در ترم جاری می باشد .

6-      در ضمن دانشجویانی که برقراری وام آن ها نیاز به ارایه مدارک می باشد می بایست در اسرع وقت به اداره رفاه دانشجویان مراجعه و مدارک مربوط به همان وام را ارایه نمایند.

7-     واریز وام ها توسط صندوق رفاه انجام می گردد و زمان آن توسط دانشگاه تعیین نمی شود.

8-     به دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری (بانک توسعه تعاون و صندوق رفاه) وام تحصیلی عادی تعلق نمی گیرد.

9-     به دانشجویان سنواتی وام تعلق نمی گیرد ( کارشناسی و دکتری تخصصی 8 نیمسال اول تحصیل- کارشناسی ارشد 4 نیمسال اول تحصیل- دکتری حرفه ای 12 نیمسال اول تحصیل وام تعلق می گیرد).

10- به دانشجویان مهمان و شاغل (کارمند موقت و دائم- بورسیه ها و ... ) وام تعلق نمی گیرد.(هر کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد)

11- دانشجویان گرامی، صرف درخواست وام منوط به برقراری آن نمی باشد.

 

فرم شماره 1

فرم شماره 2

اداره رفاه دانشجویان دانشگاه فردوسی