به نام خدا

با عنایت به برگزاری مراسم استقبال از دانشجویان نوورود در سطح دانشگاه و ضرورت شرکت دانشجویان معزز در این مراسم،

کلاس های عصر روز 1 شنبه هفتم مهر ماه 98 (از ساعت14 تا 18)

و کلاس های صبح روز دوشنبه هشتم مهر ماه (از ساعت 8تا12)

برای دانشجویان ورودی 98 تشکیل نخواهد شد.

بدیهی است ساعات جبرانی کلاس ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

روابط عمومی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی