اطلاعیه

 

قابل توجه متقاضیان وام های صندوق رفاه دانشجویان

با توجه به فعال شدن سامانه ثبت تقاضای وام دانشجویی، متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به پورتال رفاهی خود به آدرس http://bp.swf.ir  نسبت به ثبت وام مورد نظر اقدام نمایند.

طبق آیین نامه و مقررات صندوق رفاه و همچنین بخشنامه های ارسالی به دانشگاه و دستور صریح صندوق رفاه دانشجویان به دانشجویان مشروحه ذیل وام تعلق نمی گیرد:

دانشجویان بورسیه،عضو هیئت علمی،

شاغلین در کلیه سازمان ها ، ادارات، نهادها، و ارگان های دولتی و غیردولتی

دانشجویان سنواتی ، مهمان ، مرخصی تحصیلی

 

 

 

مدیریت رفاه و سلامت دانشگاه