به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

طراحي، ساخت و بررسي اثربخشي الگوي تركيبي درمان شناختي رفتاري باكمك رايانه (تحت وب) و مبتني برخانواده در درمان اختلال وسواس -اجباركودكان"

 

ارائه دهنده : خانم مريم دلاوري

رشته تحصيلي : روان شناسی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :   مورخ 98/8/12    ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

دكترعلي مشهدي

روان شناسي

 

 

 

استاد مشاور

دکتر کیمیایی        

مشاوره

 

دكترمژگان خادمي  

علوم پزشکی

 

 

 

استاد داور

دكترايمان الله بيگدلي

روان شناسي

دكتر فرامرز سهرابي اسمرود 

روان شناسي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر جوادصالحي فدردي      

روان شناسي