به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

تاثير شكست عاطفي بر افت عملكرد تحصيلي دانشجويان با ميانجي گري ترس از صميميت و جهت گيري هدف اجتنابي"

 

ارائه دهنده : فاطمه ايزد سرشت

رشته تحصيلي : روان شناسی تربیتی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :   مورخ 98/8/18    ساعت – 12.00

 

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر سید علی کیمیایی 

مشاوره

 

 

 

استاد مشاور

دکتر حسین کارشکی

روان شناسي تربیتی

 

 

 

استاد داور

دکتر مریم بردبار

روان شناسي

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی

روان شناسي