​با سلام و احترام

با آرزوي شادكامي و بهروزي، نظر به شايستگي و توانمندي جناب عالي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف كارشناس گروه آموزشي مباني تعليم و تربيت، بعنوان سرپرست اداره آموزش دانشكده منصوب مي شويد. اميد است تا با هماهنگي و تعامل سازنده با اعضاي محترم دانشكده و دانشگاه، زمينه رضايت مراجعين و افزايش كيفيت خدمات آموزشي را بيش از پيش فراهم سازيد.

حسین کارشکی

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی