جناب آقاي غلامحسين نوعي
مدير محترم دفتر ارتباط علمي دانشكده با جامعه

​با سلام و احترام

 نظر به شايستگي و توانمندي جناب عالي، به موجب اين حكم با  عنوان دبير ستاد هفته پژوهش دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد منصوب مي شويد . اميد است تا با هماهنگي و همفكري با مديران محترم گروه هاي آموزشي و مشاركت اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده و با رويكرد تعامل و ارتباط سازنده با جامعه،  برنامه ها و نشست هاي علمي ارزنده اي در هفته پژوهش در سال جاري برنامه ريزي و اجرا گردد.

noee

 

 علی مشهدی

معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی