همکار ارجمند و استاد محترم گروه روان شناسی، جناب آقای دکتر ایمان الله بیگدلی

انتخاب شایسته جناب عالی را به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم انسانی استان خراسان رضوی تبریک عرض می نماییم.

با آرزوی توفیق در پیشبرد اهداف علمی کشور

مدیریت، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی