برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم نيلوفر نجيب نيا

عنوان : “بررسي نقش ميانجي گري كاركردهاي من درارتباط روابط موضوعي باصفات شخصيتي "

مقطع و رشته تحصيلي : کارشناسی ارشد روان شناسي عمومي

زمان : ساعت 12 روز سه شنبه 98/10/3

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترحميدرضا آقامحمديان شعرباف

استاد گروه روان شناسي

 

 

 

استاد مشاور

دكترمحمدسعيدعبدخدايي

دانشيارگروه روان شناسي

 

 

 

استاد داور

خانم دكترشهربانوعالي  

استادیار گروه روان شناسي

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر ايمان الله بيگدلي  

استاد گروه روان شناسي