بنا به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه مستقر در دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد مراسم يلداي مهرباني به منظور پاسداشت خدمات علمي، آموزشي و فرهنگي خانم دكتر زهره سپهري شاملو عضو محترم هيات علمي گروه روان شناسي دانشكده همراه با تجليل از اعضاي ستاد برگزاري هفته پژوهش ظهر روز شنبه 30 آذر 1398 ساعت 12 در محل تالار مولوي دانشكده با حضور همكاران هيات علمي، كاركنان و دانشجويان برگزار گرديد. در اين مراسم فرهنگي دكتر حسين كارشكي رئيس محترم دانشكده به فلسفه يلدا در فرهنگ مردم ايران اشاره نمود و مهرباني را بهترين جلوه ايم مراسم آييني  بر شمرد و تقارن اين مراسم با بازنشستگي و تجليلي از خدمات خانم دكتر سپهري را به فال نيك گرفتند و از تلاش هاي معاون خود در برگزاري اين مراسم فرهنگي در هفته پژوهش سپاسگزاري نمودند.

اجراي گروه هنري همايون و پرداختن به شاهنامه بخش ديگر اين مراسم بود كه با استقبال حاضران مواجه گرديد. در ادامه گروه موسيقي سنتي شمس كه از شهر خواف ميهمان دانشكده بودند حال و هواي مراسم را يلدايي نمود و قطعات خاطره انگيزي را تقديم حاظران در مراسم نمودند. سپس از همكاران پرتلاش حوزه پژوهش و همچنين اعضاي ستاد برگزاري هفته پژوهش با حضور هيات رئيسه دانشكده و خانم دكتر سپهري شاملو تقدير گرديد. پخش نماهنگ  كوتاهي از برخي فعاليتها و سخنراني هاي خانم دكتر سپهري شاملو بود كه توسط واحد مستند سازي دفتر ارتباط علمي دانشكده با جامعه تنظيم شده بود، در ادامه مورد توجه قرار گرفت و سپس خانم دكتر زهره سپهري شاملو در جايگاه قرار گرفت و از اظهار لطف و محبت دوستان و همكاران سپاسگزاري نمود.

 

Yalda1

Yalda

Yalda18

Yalda17

Yalda9