همکار ارجمند و استاد محترم گروه روان شناسی، جناب آقای دکتر جواد صالحی فدردی

انتخاب شایسته جناب عالی را به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه فردوسی مشهد تبریک عرض می نماییم.

با آرزوی توفیق در پیشبرد اهداف علمی کشور

 

مدیریت، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی