برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم پريسا غفوريان

عنوان : “عوامل تاثيرگذار بر روابط فرازناشويي زنان: طراحي، تدوين، اجرا و تعيين اثربخشي مقدماتي مداخله چندوجهي روابط فرازناشويي زنان"

مقطع و رشته تحصيلي : دکتری، روان شناسی

زمان : ساعت 12 روز دوشنبه 98/10/16

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترمحمدجواد اصغري ابراهيم آباد

روان شناسي

 

 

 

استاد مشاور

دكتر محمدسعيد عبدخدايي  

روان شناسي

 

دكترسيدعلي كيميايي

مشاوره

استاد داور

خانم دكتر زهره سپهري شاملو

روان شناسي

دكتر شهريار شهيدي

روان شناسي

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر حميدرضا آقامحمديان شعرباف  

روان شناسي