برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم زهره يوسفي

عنوان : “بررسي اثربخشي طرحواره درماني تلفيق شده بامواجه وجلوگيري ازپاسخ دربيماران مبتلا به اختلال وسواسي جبري"

مقطع و رشته تحصيلي : دکتری، روان شناسی بالینی

زمان : ساعت 11.45 روز دوشنبه 98/10/23

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر علي مشهدي

روان شناسي

 

 

 

استاد مشاور

دكتر ایمان الله بیگدلی  

روان شناسي

 

 

 

استاد داور

خانم دكترزهراطبيبي

روان شناسي

 

 

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر حميدرضا آقامحمديان شعرباف  

روان شناسي