برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : زهرا غلامحسيني

عنوان : “اثربخشي آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر ترس از ارزيابي منفي، نگرش نسبت به زندگي و پريشاني روان شناختي دختران داراي والد معتاد"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روان شناسي باليني

زمان : ساعت 8.45 روز شنبه 98/11/19

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترحميدرضا آقامحمديان شعرباف

روان شناسی

 

 

 

استاد مشاور

دكترمجيد معيني زاده

روان شناسی

 

 

 

استاد داور

دكتر محمد جواد اصغري ابراهيم آباد

روان شناسی

 

 

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر علی مشهدی  

روان شناسی