برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : احسان گلي گرميانكي

عنوان : “ نقش الگوهاي تعاملي والدين دربروز اختلال وسواسي جبري درفرهنگ ايراني "

مقطع و رشته تحصيلي : دکتری، روان شناسي

زمان : ساعت 12.00 روز شنبه 98/11/15

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترمحمدسعيد عبدخدايي

روان شناسی

 

 

 

استاد مشاور

دكتر علی مشهدی

روان شناسی

 

دكتر ایمان الله بیگدلی

روان شناسی

 

 

 

استاد داور

دكترسيدعلي كيميايي

مشاوره

دكتر حميدرضا آقامحمديان شعرباف

روان شناسی

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترفيروزه سپهريان آذر  

روان شناسی