برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم آرزو سورمه

عنوان : “ بررسي اثربخشي درمان متمركز بر شفقت به شيوه گروهي بر كاهش نشانه هاي افسردگي،اضطراب و كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به سرطان هاي زنانه"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روان شناسی بالینی

زمان : ساعت 12.00      روز شنبه 98/12/3

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر علي مشهدي

روان شناسي

 

 

 

استاد مشاور

دكتر زهره سپهری شاملو

روان شناسي

 

دکتر سودابه شهید ثالث

علوم پزشکی

 

 

 

استاد داور

دكتر سيد علي كيميايي

روان شناسي مشاوره

 

 

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر محمدسعید عبدخدایی  

روان شناسي تربیتی