برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم زينب محروقي

عنوان : “ الگوي ساختاري روابط بين جهت گيري ديني، خودكارآمدي تحصيلي و هوش معنوي درطلاب علوم ديني "

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روان شناسی تربیتی

زمان : ساعت 9.00      روز پنجشنبه 98/12/1

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر حسین کارشکی

روان شناسي تربیتی

 

 

 

استاد مشاور

دكتر محمد سعيد عبدخدايي

روان شناسي تربیتی

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكتر   سيدمحسن اصغري نكاح

روان شناسي

 

 

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر سيد علي كيميايي

روان شناسي مشاوره