برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم سميرا اصغري

عنوان : “ تاثير بخشش درماني بر بهزيستي رواني، شادي و روابط بين فردي مادران بدرفتاري شده در كودكي"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، مشاوره خانواده

زمان : ساعت 11.00      روز دوشنبه 98/12/5

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترسيد علي كيميايي

مشاوره

 

 

 

استاد مشاور

دكترحسين كارشكي

روان شناسي تربیتی

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكتر سيدامير امين يزدي

روان شناسي رشد

 

 

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر سكينه سلطاني كوهبناني

روان شناسي