به استحضار مي‌رساند؛ در جلسه مورخ  1398/12/20 هيأت‌مميزه دانشگاه با ارتقاي مرتبه آقاي دكتر محسن نوكاريزي به مرتبه استادي موافقت شد.

کسب مرتبه استادی را به ایشان تبریک می گوییم.