نمایش # 
اولین پیش نشست تخصصی سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر
برنامه های گرامیداشت هفته کتاب و کتاب خوانی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
همایش هزاره خواجه نظام الملک طوسی
سخنرانی : عدالت آموزشی و نسبت آن با استعداد
کارگاه آموزشی مداخله درمانی
نشست علمی : اخلاق حرفه ای در کلینیک
سومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر
نشست علمی با عنوان آشنایی با مفاهیم زوج درمانی اشتراک محور
نشست تخصصی با عنوان "هدایتگری پژوهشی"
سمینار: فرسودگی شغلی مدیران
سخنرانی علمی: بازخوانی تجربه چهارسال مدیریت نهاد ملی تربیت معلم
مدیریت اطلاعات علمی با نرم افزار Mendeley
سخنرانی علمی: اقدام پژوهی همراه باروش های جستجو
برنامه های هفته پژوهش 96 دانشکده
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار استرانگ
همایش هیجان ورای فکر
بررسی علل و پیامدهای روان شناختی یک رویداد تلخ
مدیریت دانش در دانشگاه ها از منظر جوامع دانش محور
سمینار دانشجویی: طراحی الگوی توسعه رهبری
کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی اختلالات یادگیری
همایش اعتیاد، بهداشت روان و نورو ساینس
کارگاه آموزشی جستجوی منابع در پایگاه های اطلاعاتی علمی داخلی و خارجی
نشست تحصصی با عنوان: کودک؛ خانواده و فناوری
کارگاه نورومارکتینگ با حضور جناب آقای پروفسور علی گرجی
سخنرانی علمی : نقد منطق ارائه دروس نظریه زنجیره های مرحله ای هب ( با نگاهی به فلسفه کانتی ) در ...
سخنرانی علمی: همبسته های شناختی نارساخوانی( شناخت و سنجش )
سخنرانی علمی: افراد دوزبانه و توانایی های شناختی
سخنرانی علمی: نگاهی به مفهوم "نوازه " و کاربرد آن در آموزش
سخنرانی علمی : درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی ...
مقاله نویسی به زبان ساده در حوزه علوم انسانی و اجتماعی
رویکردی انتقادی به ماهیت پژوهش علمی در روان شناسی
نشست علمی توسط انجمن علمی علوم شناختی با همکاری دانشکده
سمینار آشنایی با مبانی علوم شناختی
زمان بندی همایش انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران
سمینار آموزشی هیپنوتیزم پلی به آن سوی روان شناسی
آموزش گروهی کنترل نگرانی و مبارزه با تفکرات غیرمنطقی
سخنرانی: بررسی نظام آموزشی آلمان و بهسازی منابع انسانی
نشست علمی مدیرگروه علوم تربیتی
سخنرانی علمی آقای دکتر رالف لینگن: نظام آموزشی آلمان و بهسازی منابع انسانی
جلسه سخنرانی بیاییم با هم طلاق را شکست دهیم در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
نشست علمی ابزارهای تکنولوژی علوم شناختی در تشخیص و درمان اختلالات روانی
گزارش دومین مدرسه تابستانی شناخت و توجه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی (تابستان 1394)