انجمن علمی روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
انجمن علمی، تشکلی علمی است با هدف ارتقا سطح کیفیت آموزشی و پژوهشی که دانشجویان هر دانشگاه به صورت داوطلبانه در آن به فعالیت می پردازند. دانشجویان دانشگاه فردوسی سبقه ای نیکو در بین دانشگاههای کشور به واسطه ی فعالیتها ی داوطلبانه شان دارند. انجمن علمی روان شناسی این دانشگاه، به همت تعدادی از دانشجویان دغدغه مند روان شناسی، هر ساله در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی با تعیین دبیر و استاد مشاور فعالیت خود را از سر می گیرد. فعالیت های این انجمن به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقاء اهداف علم روان شناسی آغاز شده و با فراهم کردن بستری برای گسترش کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوطه به فعالیت خود ادامه می دهد.
مشارکت در این تشکل دانشجویی فرصتی برای برطرف کردن نیاز دانشجویان و تعامل موثر با سایر دانشجویان، اساتید،پژوهشگران و فعالیت در بسترهای علمی، ملی و بین المللی را به خوبی فراهم می کند. روان شناسی دانش مطالعه ی ذهن و رفتار است. این علم، پدیده های هشیار و ناهشیار و همچنین احساسات و افکار را مطالعه می کند. از آن جایی که موضوع اصلی این رشته به رفتار و فرایندهای ذهنی انسان مربوط می شود، دست متخصصین را برای ورود به زمینه های متنوع باز گذاشته است. لذا دانشجویان علاق همند میتوانند با همکاری در انجمن علمی روان شناسی به سمت وسوی برگزیده ی خود متمایل و راهنمایی شوند. به این منظور، دانشجویان فعال در این فضای پویا همواره به دنبال برگزاری برنامه های متنوع و متعددی ازجمله سلسله نشستهای علمی و گفت وگو محور، سخنرانی ها، کارگاه ها با محوریت مهارت آموزی و بازدیدهای علمی برای شرکت کنندگان بوده اند. همچنین به علت گستردگی زمینه های مرتبط با روان شناسی ، دانشجویان موفق به شکل دادن همکاری های ارزنده ی بین رشته ای نیز شده اند.
ساختار انجمن علمی به صورت تیمی متشکل از کمیته های منجسم طرح ریزی شده است: درحال حاضر دبیر انجمن، سرکارخانم مهناز یوسفی، و استاد مشاور، آقای دکتر طباطبایی هستند .
هریک از اعضای شورای مرکزی به عنوان مسئول هر کمیته به سازماندهی امور مربوطه می پردازند. کمیته های هفتگانه عبارتند از: کمیته رسانه، کمیته اجرایی ، کمیته هماهنگی ها و امور عمومی، کمیته برنامه ها و همکاریها، کمیته کارگاه های آموزشی، کمیته نشریه و کمیته نظارت علمی .

برای مشاهده ی تعدادی از رویدادهای برجسته و دستاوردهای گذشته ی انجمن را می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید:
https://drive.google.com/file/d/1-LGLTH5-g9oGPmXP4_454YX_58gNq2cM/view?usp=drivesdk

جهت ارتباط با تیم انجمن علمی روان شناسی می توانید به هر یک از آیدی های زیر مراجعه کنید.

تلگرام: @ fum_psy_association

اینستاگرام:https://instagram.com/anjomanelmi_ravanshenasi?utm_medium=copy_link

ایمیل: