Book Title Authors Publications Last Publication Year
Publications Last Publication Year
آیا کودک شما اعتمادبه نفس ضعیفی داردParirokh Mehriتوت0000
آیا کودک شما می ترسدParirokh Mehriتوت0000
آیا کودک شما از مرگ عزیزان اندوهگین استParirokh Mehriتوت0000
آیا کودک شما پرخاشگر استParirokh Mehriتوت0000
راهنمای نگارش مرور نوشتارها و پیشینه پژوهشParirokh Mehri,Fattahi Rahmatollahنشر کتابدار2005
مديريت نشريه هاي ادواريFattahi Rahmatollahدبيزش2006
بهترین کارآفرین باشیدKaffashan kakhki mojtabaمرکز کارآفرینی دانشگاه2006
مدیریت تغییر در کتابخانه ها: چالش های سده 21Kaffashan kakhki mojtabaانتشارات کتابخانه رایانه ای2006
مدیریت منابع انسانی در کتابخانه هاKaffashan kakhki mojtabaانتشارات مرندیز2006
ارتباط علمی: نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاعاتیDavarpanah Mohammad Rezaدبیزش2007
Knowledge Management An Integrated ApproachKaffashan kakhki mojtabaانتشارات شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر2008
مدیریت همایشهای علمی و حرفه ای: راهنمای برگزاری یک همایش موفق - ویرایش دوم (بازنگری و افزوده شده)Fattahi Rahmatollahنشر چاپار ،انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران2008
تأثیر اطلاعات بر جامعه: بررسی ماهیت، ارزش و کاربرد اطلاعاتNowkarizi Mohsenچاپار2008
تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانشAbbasi Zohrehنشر محقق2008
سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویانDavarpanah Mohammad Rezaدبیزش2009
فهرستنویسی: اصول و روشها. چاپ سوم از ویرایش چهارمFattahi Rahmatollahنشر کتابدار2009
داستانها: ابزاری برای کاهش مشکلات روانشناختی کودکان (اعتماد به نفس؛ اندوه، پرخاشگری، ترس)Parirokh Mehriکتابدار2009
کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی – یادگیری. مجموعه مقالاتParirokh Mehriکتابدار2009
ارزشها و جذابیتهای کتابداری و اطلاع رسانیFattahi Rahmatollahکتابدار2009
رفتار اطلاعاتی انسانDavarpanah Mohammad Reza,Sharif Atefehدبیزش2009
فهرستنویسی رایانه ای:مفاهیم، شیوه ها، و کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در سازماندهی اطلاعاتFattahi Rahmatollahنشر کتابدار2010
ممیزی اطلاعاتKaffashan kakhki mojtabaشرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر2010
آموزش سواد اطلاعاتی: مفاهیم، روشها و برنامه هاParirokh Mehriکتابدار2010
مبانی مطالعات اطلاع رسانی: درک اطلاعات و محیط آنNowkarizi Mohsenچاپار2010
رهبری خلاق در سازمانKaffashan kakhki mojtabaانتشارات بیان هدایت نور2010
فرهنگ جامع علوم تربیتی و زمینه های وابستهDavarpanah Mohammad Rezaبه نشر، انتشارات آستان قدس رضوی2011
برنامه عملی برای مبارزه با پوکی استخوانSAFARI AZAMبه نشر2011
The Essential JSP: Critical Insights into the World of Scolarly Publishing(مجموعه مقالات انگلیسی)Davarpanah Mohammad RezaUniversity of Toronto Press2011
از اطلاعات تا دانش: چالش ها و رهیافت هاFattahi Rahmatollahنشر کتابدار2012
بررسی توانمندی‌های پژوهشی کشورهای جنوب شرق آسیاArastoopoor Sholehتخت جمشید2012
امکان سنجی تعیین خوانایی مفهوم پایه با هدف بهبود بازیابی اطلاعات در حوزه های تخصصی در زبان فارسی: موArastoopoor Sholehتخت جمشید2012
نقش مقالات مروری در بهنگام سازی دانش دانشوران: همراه با متن کامل 10 مقاله مروری – انتقادی برترArastoopoor Sholehشیراز: تخت‌جمشید‏‫،2013
خدمات کتابخانه ای ویژه برای کودکان: بکار گیری شایستگی های لازم برای کارTajafari Masoumehچاپار2013
10 راهکار برای داشتن فرزندانی شاد و سالم‬SAFARI AZAMبه نشر2014
حلقه نقدHarati Hadiدانش شناس2015
معماری اطلاعات برای حرفه مندان اطلاع رسانیNowkarizi Mohsenچاپار2015
گذری و نظری بر گذشته، حال و آینده کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران: نگاهی به شکل گیری، دستاوردها و چFattahi Rahmatollahمرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری2015
دستنامه چگونگی تنظیم چکیده در نشریات ادواری.Arastoopoor Sholehنامه پارسی2015
تحلیل محتوای نشریات حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی منتشر شده در سطح ایران در سال ها 1390 – 1380Arastoopoor Sholehنامه پارسی2015
کتابخانه، مرکزی برای یادگیری : هفت گام آسان برای تحول در کتابخانه شماTajafari Masoumehچاپار: اساطیر پارسی2015
معماری اطلاعاتHarati Hadiدانش شناس2016
بازشناختی از دانش شناسی: جستارهایی در علم اطلاعات و دانش شناسیFattahi Rahmatollahنشر کتابدار2016
بازیابی اطلاعات موتورهای جستجو در عملHarati Hadiدانش شناس2016
آر دی اِی: رهنمودها و کاربردهاFattahi Rahmatollahنشر کتابدار2017
معماری اطلاعات: راهنمای فرایند طراحی وبArastoopoor Sholehدانشگاه کردستان2018
موفقیت ۱۰۰٪ در سواد اطلاعاتیSAFARI AZAMنشر کتابدار2018
نکته‌های کاربردی پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: از انتخاب موضوع تا دفاع پایان‌نامه و رسالهHarati Hadiکتابخانه فرهنگ2019
روش ها و فنون نمایه سازی و چکیده نویسیHarati Hadi,Sanatjoo Azamسازمان سمت2020
علم اطلاعات به منزله بیناعلمNowkarizi Mohsen2020
سیبرنتیک: علم کنترل اطلاعات و ارتباطات در حیوان و ماشینHarati Hadiدانش‌شناس2020
مبانی ارتباط شناسیNowkarizi Mohsenسازمان مطالعه و تدوین کتاب درسی دانشگاه «سمت»2020
روش‌های بنیادی پژوهش در علم اطلاعات و دانش‌شناسیNowkarizi Mohsenچاپار و نهاد کتابخانه های عمومی کشور2020
اطلاعات و جامعهNowkarizi Mohsenچاپار2020
مدیریت و استناددهی منابع علمی با نرم افزار پژوهیارHarati Hadiچاپار؛ اساطیر پارسی2020
معماری اطلاعات: طراحی و یکپارچه‌سازی فضاهای اطلاعاتیNowkarizi Mohsen2021
106قصه مناسب برای کودکان با اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی: همراه با رهنمودهایی برای افزایش توجه وکنتParirokh Mehriنشر چاپار2021