Article Title Author(s) Publication Date
بنیادهای بهداشت روانی در رهنمودهای قرآن کزیمMohammad Saeid AbdeKhodaei1997-7
مقایسه تاثیر دو روش روان درمانی گروهی با رویکرد تحلیل روانی و شناختی بر افزایش سطح سازگاری اجتماعیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf1997-9
بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسرHamidreza Aghamohammadian Sharbaf1999-9
رابطه بین هوش و پایگاههای هویتJafar Talebian Sharif2000-3
رابطه تیپهای شخصیتی و پایگاههای هویتJafar Talebian Sharif2000-3
چگونگی ارتباط نگرش نسبت به انشان با شیوه مدیریت و رشته تحصیلی مدیرانRahim Shalian2000-12
بررسی رابطه ورزش رزمی کاراته وحرمت خود در دانش آموزان ناشنواAli Ghanaei CHamanabad2001-1
بررسی اعتبار پرسشنامه ارزشیابی دانشجویان از اساتیدImanollah Bigdeli2001-3
بررسی مقایسه ای طراز افسردگی در مادران شاهد وغیرشاهد مشهدHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2001-9
بررسی مقایسه‌ای عوامل فشار زای روانی در زنان مبتلا به فشار خون بالا در شهر مشهدHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2001-9
بررسی رابطه تفاوتهای فردی در الگوی رفتاری ریخت A و پاسخ های قلبی عروقی در یک موقعیت تنیدگی زاImanollah Bigdeli2001-9
معیارهای سلامت روان از دیدگاه صاحب نظران فلسفی ، روانشناسی و اسلامHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2002-2
رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی استان تهرانHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2002-3
مقایسه ی عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزانHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2002-9
نیازهای فرهنگی و هنری نوجوانان دانش آموز مشهدHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2002-9
مقایسه تفکرات غیرمنطقی در زنان مطلقه و غیرمطلقه مشهدHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2003-4
مفهوم و فرآیند شکل گیری هویت ، تاثیر عوامل اجتماعی و اصلاح و درمان مسایل هویتHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2003-9
نظریه ذهن رویکردی جدید به روانشناسی تحولیAli Mashhadi2003-11
تأثير آموزش ضمن خدمت بر ميزان كارآئي و بهره وري مديران و كاركنان مدارس- -2004-3
خصوصیات زیستی-اجتماعی نوجوانان دانش آموز مشهدHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2004-3
رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهرانHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2004-3
کمال گرایی و عزت نفس در دانشجویان رشته تربیت بدنیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2005-3
بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختر دانش آموز شهرستان مشهدHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2005-4
خانواده های ناکارآمد : هنگامه های درمانیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2005-9
تئوری ذهن: چگونه ذهن ما ذهن های دیگر را می خواندAli Mashhadi2005-12
نوع شخصیت و میزان پیروی از رژیم های توصیه شده درمانی در بیماران دیابتیHossein Hassanabadi2006-1
بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی- -2006-3
بررسی عوامل موثر در استحکام زندگی زناشویی دانشجویانHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2006-3
رابطه صفات شخصیتی ، استرس و مهارتهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی پرستارانHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2006-3
مقایسه اثربخشی شیوه گروه درمانی شناختی-رفتاری ، آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحانBhram ali Ghanbary Hashemabady,Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf2006-3
رابطه ی معیار های ارتباطی با سازگاری زناشویی 2006-6
اثر بخشی گروه درمانی معنوی مذهبی بر عزت نفس زندانیان مرد زندان مرکزی مشهدHossein Hassanabadi2006-7
بررسی مقایسه ای توانش های نظریه ذهن و نگهداری ذهنی عدد در کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و کودکان عادی پیش دبستانیAli Mashhadi2006-8
بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسرBhram ali Ghanbary Hashemabady2007-1
تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانانHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2007-2
بررسی تأثیر عوامل تنیدگی‌زا بر سلامت روانی پرستاران شهر سمنانImanollah Bigdeli2007-2
بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسی 2007-2
بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر اردبیلHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2007-3
کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجارHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2007-3
نهاد خانواده در جامعه ی دینیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2007-3
Analyzing Driving Behavior: An Information Processing PerspectiveZahra Tabibi2007-3
رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و عزت نفس اجتماعیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,- -2007-6
اثر آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم بر زنان مبتلا به میگرن: بررسی تک‌موردیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2007-9
رابطه بین پایگاه‌های هویت و فرار دختران از خانهHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2007-9
رابطه نگرش مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای شغلی آنها در دانشگاه فردوسی مشهدHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2007-9
مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2007-9
تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر رضایت از زندگی دانش آموزانBhram ali Ghanbary Hashemabady2008-2
بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهدHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2008-3
مقایسه فعالیت سیستم های مغزی-رفتاری بیماران مبتلا به اختلال وسواس و افراد بهنجارImanollah Bigdeli2008-3
تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی و بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مطالعه بر افزایش انگیزشMohammad Saeid AbdeKhodaei2008-4
نستوهی و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان نابینای اکتسابیAli Mashhadi2008-4
رابطه ویژگیهای شخصیتی با اضطراب امتحان در دانشجویانImanollah Bigdeli2008-6
بررسی اثر بخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس ومهارت های حل مساله دانش آموزان دختر مقطع متوسطهBhram ali Ghanbary Hashemabady2008-7
مقایسه میزان رضایتمندی از زندگی مشترک بین دانشجویانی که ازدواج دانشجویی داشته اند با دانشجویانی که ازدواج غیر دانشجویی داشته اندBhram ali Ghanbary Hashemabady2008-8
بررسی تاثیر افزودن آموزش مهارت های اجتماعی بر گروه درمانی شناختی رفتاری در اجتناب و ارزیابی منفی در دانشجویانBhram ali Ghanbary Hashemabady2008-8
بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادهاHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2008-8
بررسی رابطه بین نوع فرایند طرحواره ای و نگرش به ازدواجshahrbanoo aali2008-8
بررسی رابطه میزان عزت نفس و ترتیب تولد در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهدBhram ali Ghanbary Hashemabady2008-8
بررسی میزان کارایی آموزش مهارت های هوش هیجانی بر افزایش آن در نوجوانانBhram ali Ghanbary Hashemabady,Hosien Bagheri2008-8
اعتیاد زنان در گروه درمانیHossein Hassanabadi2008-12
اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Bhram ali Ghanbary Hashemabady2009-2
اثر گروه درمانی شناختی رفتاری بر پیامد اختلال دو قطبی نوع یکBhram ali Ghanbary Hashemabady2009-2
آموزش تنش زدایی و روشهای مرتبط با آنHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2009-3
بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه ی عددی دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیریAli Ghanaei CHamanabad2009-3
مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشوییBhram ali Ghanbary Hashemabady,Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf2009-3
آسیب شناسی وضعیت دانشجویان علمی- کاربردی مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی از منظر روانشناختیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2009-6
عملکرد حافظه کوتاه مدت بیماران اسکیزوفرنImanollah Bigdeli2009-6
اثربخشی تکنیک های ذهن آگاهی انفصالی در درمان یک مورد اختلال وسواسی اجباریAbbas Firoozabadi2009-7
بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر سطح نمره صحیح آزمون حافظه بینائی بنتون در دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیریAli Ghanaei CHamanabad2009-7
بررسی اثر بخشی تلفیق گروه درمانی شناختی رفتاری و آموزش مهارت های اجتماعی بر ترس از ارزشیابی منفی و اجتناب اجتماعیBhram ali Ghanbary Hashemabady2009-8
خود-کاری و خود کاری انگیزشی در سلامت و آسیب شناسی روانیJavad Salehi Fadardi,Zohreh Sepehri Shamloo2009-9
بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستانBhram ali Ghanbary Hashemabady,Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf2009-9
رواسازی نسخه ایرانی پرسش نامه ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریسImanollah Bigdeli2009-9
سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Bunium persicum Boiss. (Umbelliferae) و هل Elletaria cardamomum Maton. (Zingiberaceae) روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst.) (Coleoptera: Tenebrionidae)farnush yaghmaei2009-9
مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و کودکان بهنجارAli Mashhadi2009-9
وابستگی متقابل و سلامت روان در همسران افراد دچار سوء مصرف مواد اپیوئیدیImanollah Bigdeli2009-9
تاثیر گروه درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر مردان وابسته به مواد افیونی با همبودی اختلال افسردگی اساسیBhram ali Ghanbary Hashemabady,- -2009-11
شیوع، علل و پیشگیری از حوادث کودکان: بررسی مطالعات انجام شدهZahra Tabibi2009-11
مقایسه میزان اضطراب در پایگاههای هویتHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2009-11
اثربخشی درمان شناختی-رفتاری ، دارودرمانی و تلفیق آنها در بهبود علایم افسردگی و خشم در اختلال شخصیت مرزیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Bhram ali Ghanbary Hashemabady2009-12
رابطه شدت علائم مشکلات هیجانی و مسایل رفتاری با نحوه ترسیم آدمک در کودکان پیش دبستانیImanollah Bigdeli2009-12
ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخشImanollah Bigdeli2009-12
مقایسه سبک های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکارAli Mashhadi2010-1
اثر بخشی تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی و توجه برگردانی در میزان وسوسه س مصرف مواد و احتمال لغزش در بیماران مرد وابسته به مواد مخدرAbbas Firoozabadi,Bhram ali Ghanbary Hashemabady2010-2
مقایسه گروه درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر توام با آموزش مهارت های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفتBhram ali Ghanbary Hashemabady2010-2
اثرات اجرای طرح اجتماع درمانی مدار زنان آسیب دیده اجتماعی وارزیابی فرایند وبرایند موجود برای رسیدن به مدل پیشنهادیBhram ali Ghanbary Hashemabady2010-3
بررسی اثربخشی طرح تایم(غنی سازی ازدواج) بررضایت زناشویی زوج های دانشجوHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Hossein Hassanabadi2010-3
هنجاریابی مقیاس اجرایی بالینی اختلال استرس پس از ضربه (CAPS-1) برای عوارض روانی ناشی از جنگAbbas Firoozabadi2010-3
رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سطح هیجان ابراز شده در مادران بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیZahra Tabibi2010-4
بررسی تاثیر حرکات ریتمیک یوگا بر تعاملات اجتماعی کودکان کم توان ذهنی (پسر) مقطع ابتدایی شهر سنگان خوافBhram ali Ghanbary Hashemabady2010-4
بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکار های مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالمHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Bhram ali Ghanbary Hashemabady2010-4
رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانیJavad Salehi Fadardi2010-4
رابطه ی هوش هیجانی و نشانه های اختلال شخصیت مرزیAli Mashhadi2010-4
فرایندهای شناختی ضمنی و سوگیری توجه در رفتارهای اعتیادی: معرفی و ساخت و کاربرد آزمون استروپ موادJavad Salehi Fadardi2010-6
اثر بخشی روش درمانی حسایت زدائی با حرکات چشم وبازپرداش بر اضطراب اجتماعیBhram ali Ghanbary Hashemabady2010-7
اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جداییHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2010-9
اثربخشی فنون شناختی-رفتاری کاهش اضطراب در درمان عقاید پارانوئید و هذیانهای گزند و آسیب دو بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای پارانوئیدHossein Hassanabadi2010-9
بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Bhram ali Ghanbary Hashemabady2010-9
بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره های تجاوزگران جنسیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Bhram ali Ghanbary Hashemabady2010-9
مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگیAli Mashhadi2010-9
بررسی رابطه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثر بخشی عملکرد آنهاAli Ghanaei CHamanabad2010-11
ارتباط سبک فرزندپروری والدین با چاقی کودکان پیش دبستانی شهر مشهدHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2010-12
تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارسJavad Salehi Fadardi2010-12
توانایی برنامه ریزی و سازمان‌دهی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشیAli Mashhadi2010-12
مقایسه تهییج پذیری و مؤلفه های آن در میان افراد ورزشکار و غیر ورزشکارAli Mashhadi2010-12
نقش مولفه های انتظار–ارزش بر پیشرفت شیمی دانش آموزانImanollah Bigdeli2010-12
مقایسه بازداری رفتاری در نوجوانان بزهکار با یا بدون سابقه سوء مصرف مواد و نوجوانان بهنجارAli Mashhadi2011-1
مقایسه تأثیر دو روش آموزش شیردهی با و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده بر میزان خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست زاJavad Salehi Fadardi2011-1
بررسی نقش عوامل کاهش دهنده فاصله بین برنامه درسی قصدشده، اجراشده و تجربه شده در آموزش عالیAli Mashhadi2011-2
اثربخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص های درمانی معتادان تحت درمان سم زداییJavad Salehi Fadardi2011-3
اثربخشی درمان فعّال سازی رفتاری و قراردادی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس زناشویی در بیماران کرونر قلبیImanollah Bigdeli2011-3
بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدBhram ali Ghanbary Hashemabady,Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf2011-3
بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارت های مطالعه و یادگیری و رابطه آن با وضعیت و سوابق تحصیلی آنهاMohammad Saeid AbdeKhodaei2011-3
تحول پردازش شناختی مکانهای خیابانی ایمن و ناایمن در نمونه ایرانیZahra Tabibi2011-3
رابطه ی هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابیAli Mashhadi2011-3
گفتار خودمحور و عملکرد کودکان پیش دبستانی در تکلیف برج لندنZahra Tabibi2011-3
تاثیر آموزش والدین بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به درخودماندگیHossein Hassanabadi,Ali Mashhadi2011-4
کارکردهای روانشناختی خانواده و همبودی ان با کیفیت زندگی و خودکارامدی نوجوانانMohammad Saeid AbdeKhodaei2011-4
کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژهHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2011-4
مقایسه اثربخشی گروه درمانی یک‌پارچه توحیدی و ‌شناختی رفتاری در کاهش فشار روانی همسران جانبازان اختلال استرس پس از ضربهBhram ali Ghanbary Hashemabady2011-4
مقایسه ی الگوها و اختلالات مصرف مواد در جمعیت روستایی و شهریBhram ali Ghanbary Hashemabady2011-4
نظریه تحول ذهن و رابطه آن با مهارتهای اجتماعی در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسیب بیناییAli Mashhadi2011-5
اثربخشی گروه درمانی انسان گرایانه – وجودی بر کاهش ناامیدی، تگانشگری و علائم پارانوئیدی و تجزیه ای وابسته به استرس در اختلال شخصیت مرزیImanollah Bigdeli2011-6
بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره های ناسازگاراولیه در دختران نوجوان بی سرپرست وبد سرپرستBhram ali Ghanbary Hashemabady,Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf2011-6
تاثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیش دبستانیAli Ghanaei CHamanabad2011-6
عوامل خطرساز شناختی درد در سزارین: مقایسه بیمارستان‌های خصوصی و دولتیImanollah Bigdeli2011-6
مقایسه­ ی ساختار انگیزشی و سبک­ های خوردن در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی و دارای وزن طبیعیJavad Salehi Fadardi2011-7
بررسی ارتباط تنش شغلی ماماها با ناخوشیهای پیرامون قاعدگیJavad Salehi Fadardi2011-8
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه ­ی گروهی (با تکیه بر مولفه­ های هوشیاری فراگیر بنیادین، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی) بر نشانه­ های افسردگی در دانشجویانJavad Salehi Fadardi2011-9
اثربخشی روش تفصیل دورنماهای مثبت (EPOS) مبتنی بر کاهش تعارض اهداف بر رضایت از زندگیAbbas Firoozabadi2011-9
بررسی رابطه ساختار انگیزشی و رضایت زناشوییJavad Salehi Fadardi,Jafar Talebian Sharif2011-9
بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویانMohammad Saeid AbdeKhodaei2011-10
بررسی فراوانی اختلال های همبود و تأثیر آن بر پاسخ به درمان متیل فنیدیت در کودکان مبتلا بهADHDAli Mashhadi2011-10
تاثیر هنردرمانی گروهی بر مهارت ارتباط بین فردی زنان مبتلا به اختلالات روانی مزمن بستری در مرکز نگهداری و بازتوانی بیماران روانی مزمنBhram ali Ghanbary Hashemabady2011-10
رابطه ی بین سبک های فرزند پروری، دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متاهل دانشگاه علامه طباطباییBhram ali Ghanbary Hashemabady2011-10
نقش نشانه‌های ADHD، تهییج طلبی و مشکلات هیجانی-رفتاری در پیش بینی سوءمصرف مواد نوجوانان بزهکارAli Mashhadi2011-11
ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی مقیاس باورها درباره ظاهرImanollah Bigdeli2011-11
بررسی اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای بر حل تعارضات والدین - فرزندان و کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر 14 - 15 ساله شهر مشهدBhram ali Ghanbary Hashemabady,Ali Mashhadi2011-12
بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فراپیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروریJavad Salehi Fadardi2011-12
بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه کیفیت زندگی در مدرسه در مدارس شهر مشهدHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Mohammad Saeid AbdeKhodaei2011-12
مقایسه هوش هیجانی درکودکان پرورشگاهی با کودکان عادیBhram ali Ghanbary Hashemabady2011-12
نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در اختلال های درونی سازی کودکانAli Mashhadi2011-12
اختلال نارسایی توجه_فزون کنشی در دانشجویان: شواهد پژوهشی درباره شیوع و پیامدهای آنAli Mashhadi2012-1
بررسی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی: کاربرد آزمون استروپ رایانه ایAli Mashhadi2012-2
رابطه خودپنداره مادر با سبک دلبستگی و خودپنداره فرزندImanollah Bigdeli2012-2
اثربخشی آموزش مهارتهای ابراز وجود و تفکر انتقادی بر روی بحران هویت پسران تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان کلاتBhram ali Ghanbary Hashemabady2012-3
اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش افسردگی ناشی از مشکلات ارتباط زناشوییBhram ali Ghanbary Hashemabady2012-3
اثربخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل مسالهBhram ali Ghanbary Hashemabady2012-3
ارزیابی اثر بخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی برعملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقیBhram ali Ghanbary Hashemabady2012-3
بررسی اثربخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روانParvane Kazemi,Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf2012-3
بررسی اثربخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمان های معنوی - مذهبی در کاهش تعارضات زناشوییHossein Hassanabadi,Bhram ali Ghanbary Hashemabady2012-3
بررسی میزان اضطراب جدایی کودکان و اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد رفتاری- شناختی بر کاهش آنMohammad Saeid AbdeKhodaei2012-3
جهتگیری هدفی و خودتنظیمی دانشجویان شهر مشهد: نقش ماهیت تکلیف و جنسیتMohammad Saeid AbdeKhodaei2012-3
رابطه ساختار انگیزشی با سلامت روان و نگرش به مواد مخدر در دانشجویانAbbas Firoozabadi2012-3
نقش راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری شناختی و یادگیری از همتایان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسیImanollah Bigdeli2012-3
اثربخشی گروه درمانیِ شناختی و تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل تعارضBhram ali Ghanbary Hashemabady2012-4
اثربخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی و کیفیت روابط در خانواده بیماران مبتلا به اختلالات دو قطبیBhram ali Ghanbary Hashemabady2012-4
بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحهBhram ali Ghanbary Hashemabady,Ali Mashhadi2012-4
بررسی ارتباط ادراک از خدا با خودپنداره و خودکارآمدی با توجه به متغیرهای فردی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدBhram ali Ghanbary Hashemabady2012-4
بررسی تطبیقی جهت گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیرمنطقیBhram ali Ghanbary Hashemabady2012-4
تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشوییHossein Hassanabadi,Bhram ali Ghanbary Hashemabady2012-4
ویژگی های روان سنجی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکانAli Mashhadi2012-4
اثربخشی درمان بهزیستی بر استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارورHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Majid Moeenizadeh2012-5
مقایسه رابطه توانش های نظریه ذهن و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان عادی و مبتلا به ADHD: نقش واسطه ای توانایی نگهداری ذهنیAli Mashhadi2012-5
بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک (CPRT) بر سبک های فرزندپروریHossein Hassanabadi,Zahra Tabibi2012-6
رابطه علی بین احساس انسجام، سخت کوشی روانشناختی، راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روانMohammad Saeid AbdeKhodaei,Zahra Tabibi2012-6
بررس رابطه کمالگرایی و خود کار آمدی با اهمالکاری در کارکنان بیمارستان دولتی شهر فراشبدMohammad Saeid AbdeKhodaei2012-7
اختلالات روانی شایع در سوء مصرف کنندگان موادImanollah Bigdeli2012-8
بررسی تطبیقی قابلیت های فراروانی انسان با رویکرد عرفانی و عصب شناختیAli Ghanaei CHamanabad2012-8
تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی مرتبط با کیفیت حسابرسیZohreh Sepehri Shamloo2012-8
اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر هوش هیجانی معلولین جسمی ـ حرکتیAli Mashhadi2012-9
اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ایHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2012-9
بررسی سطح توانایی شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های دولتی و مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال1390Javad Salehi Fadardi2012-9
پست‌مدرنیسم و امکان گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها؛ نقد و بررسی دیدگاه‌های «ریچارد رورتی»Zahra Tabibi2012-9
رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزانAli Mashhadi2012-9
مقایسه سوگیری توجه نسبت به محرک‌های وسواسی در افراد وسواسی و عادیJavad Salehi Fadardi2012-9
مقایسه میزان کارایی درمان فراشناختی و شناختی رفتاری در اختلال اضطراب منتشرHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Bhram ali Ghanbary Hashemabady2012-9
ویژگی روانسنجی پرسشنامه مقیاس چند بعدی رضایت از MSLSS زندگی دانش آموزانMehrdad Mazaheri2012-9
بررسی میزان آموزش مهارت های اشتغال زای مورد نیاز بازار کار در برنامه های درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری، مهندسی عمران و صنایع غذاییAli Mashhadi2012-10
مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر حل مشکل تصویر تن زنان ماستکتومی شدهHossein Hassanabadi,Ali Mashhadi2012-10
نارسایی کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به PTSD ناشی از جنگBhram ali Ghanbary Hashemabady,Ali Mashhadi2012-10
اثربخشی گروه درمانی تحلیل وجودی بر بهبود مهارت حل مسئلهBhram ali Ghanbary Hashemabady2012-12
بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های فرزندخواندگی بر کاهش تنیدگی و تغییر سبک­های مقابله­ ای زوجین متقاضی فرزندHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2012-12
بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی نظم جویی شناختی هیجان- فرم کودکانAli Mashhadi2012-12
تاثیر برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت ها بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسمHossein Hassanabadi,Ali Mashhadi2012-12
تشخیص آسیب‌های سطحی شخصیت از طریق روان درمانی پویشی کوتاه مدتImanollah Bigdeli2012-12
رابطه احساس انسجام و عزت نفس با عملکرد شغلیMohammad Saeid AbdeKhodaei2012-12
نقش مهارت های زندگی در پیش بینی سلامت روان دانش آموزانImanollah Bigdeli2012-12
اثربخشی قصه درمانی گروهی بر کاهش ناامیدی و تنهای کودکان دختر مراکز شبه خانوادهHossein Hassanabadi2013-1
مقایسه کنش وری عصب -روان شناختی (زمان کنشی )درمعتادان وافراد عادیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2013-1
نقش نیازهای اساسی خود تعیین‌گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی با میانجی‌گری انگیزش درونی و رضایتMohammad Saeid AbdeKhodaei2013-1
اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه مدتِ فشرده بر کاهش نشانه ها و ابرازگری هیجانی در مبتلایان به افسردگیZahra Tabibi,Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf2013-3
بررسی ارتباط استرس شغلی ماماها با الگوی خون ریزی قاعدگیJavad Salehi Fadardi2013-3
بررسی رفتارهای خودتخریبی و علل آن ها در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2013-3
تاثیر آموزش حرکات موزون ورزشی بر هوش و رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانیAli Ghanaei CHamanabad2013-3
تاثیر تعاملی روان­ درمانی بدنی و پس­ خوراند زیستی بر کنش عصب-روان­ شناختی عزت نفس و هوش هیجانی مادران کودکان مبتلا به ناتوانی­ های یادگیریAli Ghanaei CHamanabad,Mohammad Saeid AbdeKhodaei2013-3
تسریع رشد توانائی درک خطرات ترافیکی از طریق آموزش در کودکان پیش دبستانیZahra Tabibi2013-3
رابطه میزان اختلالات روانی- رفتاری با طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی در آزادگان شهر مشهدMajid Moeenizadeh2013-3
نقش نگرش های تربیتی والدین در پیش بینی سلامت روانی – اجتماعی (خودپنداره و تعامل اجتماعی) نوجوانان دخترZahra Tabibi2013-4
اثربخشی رواندرمانی معنوی مبتنی بر بخشودگی در افزایش رضایتمندی زناشویی و کاهش تعارضات زوجین شهر مشهدAli Mashhadi,Hossein Hassanabadi2013-4
ارتباط شدت علایم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسهHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2013-4
پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علمAli Ghanaei CHamanabad2013-4
رابطه­ ی بین منبع کنترل و خودپنداره با تنش ادراک شده بر مادران کودکان درخودماندهHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2013-4
رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطهAli Ghanaei CHamanabad2013-4
بررسی میزان شیوع اختلالات روانی – رفتاری در کودکان دارای والدین زندانی مقیم زندانهای استان سمنانImanollah Bigdeli2013-5
رابطه هوش هیجانی،کیفیت زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان در افراد با معلولیت (ناتوانی)جسمی حرکتیAli Mashhadi2013-5
زیر گونه‌های اختلال شخصیت ضد اجتماعی، ارتباط آن با اضطراب و همبودی آن با سوء مصرف موادImanollah Bigdeli2013-5
بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتلایان به ضربه سرHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2013-6
بررسی ارتباط شدت علائم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسهHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2013-6
بررسی سوگیری توجه، سبک های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادیJavad Salehi Fadardi2013-6
تفسیر موقعیت‌های اجتماعی مبهم در اضطراب اجتماعی: کاربرد تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیرJavad Salehi Fadardi2013-6
راهکارهای کنترل اجتماعی خشن از دیدگاه قرآن کریمMohammad Saeid AbdeKhodaei2013-6
سوگیری توجه در اضطراب حالت، صفت: پارادایم ردیابی نقطهJavad Salehi Fadardi2013-6
مقایسه ی نظریه ی ذهن، حافظه و کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به وسواس و افراد بهنجارHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2013-6
نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه سبک های دلبستگی با خود تنظیمیMohammad Saeid AbdeKhodaei,Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf2013-6
درآمدی بر طراحی بازی های آموزشی- رایانه ای با رویکرد زبان شناختی در حیطه اختلالات ویژه یادگیریAli Ghanaei CHamanabad2013-8
نقش حساسیت اضطرابی و نظم جویی هیجانی در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی دانشجویانAli Mashhadi2013-8
بررسی و مقایسه ویژگی های زبانی کودکان اوتیستیکAli Ghanaei CHamanabad2013-9
اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانانHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2013-9
ارتباط طرحواره های شناختی فعال شونده، افکار خودآیند منفی و محتوای افکار خودآیند با کنش‎ وری جنسی در دانشجویان متاهل زنZohreh Sepehri Shamloo,Ali Mashhadi2013-9
بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش عزت نفس دانش‌آموزان با مشکل بیناییMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2013-9
عامل های شناختی-اجتماعی تاثیرگذار بر رفتار رانندگی با سرعت غیرمجاز: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شدهZahra Tabibi2013-9
مقایسه اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقاء زندگی و واقعیت درمانی بر بهبود شاخص های درمانی اعتیاد سوء مصرف‌کنندگان موادZohreh Sepehri Shamloo,Javad Salehi Fadardi2013-9
نقش ادراک والدینی و انگیزش درونی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویانMohammad Saeid AbdeKhodaei2013-9
ارتباط عادات خوابیدن و متغیرهای زمانبندی خواب با کیفیت خواب دانشجویانSeyed Ruhollah Hosseini2013-10
بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگیZohreh Sepehri Shamloo2013-10
بررسی تأثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان بر دلبستگی مادری و اضطراب مربوط به نوزاد: کارآزمایی بالینی تصادفی شدهHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2013-10
بررسی و مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی و رفتاری-شناختی روی باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاقBhram ali Ghanbary Hashemabady2013-10
تأثیر آموزش مهارت های مقابله دینی بر تاب آوری، انطباق پذیری و مدیریت فشار روانی همسران جانبازانMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2013-10
مطالعه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر برنامه غنی سازی و ارتقاء زندگی بر بهبود شاخص های درمان اعتیاد در مردان وابسته به موادMohammad Saeid AbdeKhodaei2013-10
مقایسه اثر بخشی درمانگری شناختی– رفتاری(CBT) و درمانگری فعال سازی رفتاری(BAT) در اصلاح عملکرد شناختی ( حافظه کاری و زمان واکنش ساده(SRT)) سوء مصرف کنندگان هروئینی در افغانستانMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2013-10
نقش تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با میانجی گری استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در کیفیت زندگی بیماران قلبیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2013-10
اثربخشی ورزش بر سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Ali Ghanaei CHamanabad2013-11
پیش بینی آسیب های اجتماعی بر اساس مهارت های زندگی در دانش آموزانImanollah Bigdeli2013-11
رابطه جهت گیری هدف پیشرفت و کمرویی با اجتناب از کمک طلبیImanollah Bigdeli2013-11
رابطه سبک‌های دلبستگی، تنظیم هیجانی و تاب‌آوری با بهزیستی روانی در دانشجویان علوم پزشکیImanollah Bigdeli2013-11
اثر‌بخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری مبتنی بر کنش‌های اجرایی بر بهبود کنش‌های اجرایی افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشیAli Mashhadi,Javad Salehi Fadardi2013-12
بررسی اثرات مصرف مواد اعتیادآور، بر کارکردهای عصب- روانشناختی معتادان شهر شیرازMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2013-12
بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله با رویکرد اسلامی بر سازگاری روان‌شناختیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2013-12
بررسی ارتباط استرس با ابتلاء به سندرم پیش از قاعدگیJavad Salehi Fadardi2013-12
تبیین تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند آنتروپیک فازیMehrdad Mazaheri2013-12
مقایسه ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانانHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2013-12
مقایسه­ ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی­ رفتاری گروهی و درمان شناختی­ رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانانHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2013-12
رابطه طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی با اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهدMajid Moeenizadeh,- -2014-1
مقایسه ترجیحات فکری دانش‌آموزان دختر پایه‌های دوم، سوم و چهارم رشته ریاضی در مقطع متوسطه شهر مشهدAli Ghanaei CHamanabad2014-1
آموزش حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHDAli Mashhadi,Ali Ghanaei CHamanabad2014-2
اثر بخشی کاربرد یادیارها در آموزش املا به کودکان دارای اختلال یادگیری املاImanollah Bigdeli2014-2
ویژگی های روان سنجی نسخه پیش دبستانی سیاهه درجه بندی رفتاری کنش‎وری اجرایی- فرم معلمAli Mashhadi2014-2
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمالکاری تحصیلی دانش آموزانMohammad Saeid AbdeKhodaei,Hossein Hassanabadi2014-3
بررسی اثر ترکیبی روش حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزانMohammad Saeid AbdeKhodaei2014-3
تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانوادهshahrbanoo aali,Mohammad Saeid AbdeKhodaei,Ali Ghanaei CHamanabad2014-3
ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشیAli Mashhadi,Ali Ghanaei CHamanabad2014-3
بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژهAli Ghanaei CHamanabad2014-4
پیش آیندهای رفتارهای پرخطر رانندگی: ادراک خطرات ترافیکی، انگیزه و نگرش نسبت به رانندگی با سرعت غیرمجازZahra Tabibi2014-4
شناسایی سبک های یادگیری، بازنگری در طراحی برنامه درسی نظام آموزشی فنی وحرفه ایAli Ghanaei CHamanabad2014-4
شیوع شناسی نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و رابطه آن‌ها با مؤلفه کندی زمان شناختی در دانشجویانAli Mashhadi2014-4
مقایسه ی سوگیری توجه به جلوه­ های هیجانی چهره­ای در مبتلایان به اضطراب اجتماعی و گروه سالم غیرمضطرب با فن­آوری ردیاب چشمیJavad Salehi Fadardi,Ali Ghanaei CHamanabad2014-4
بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی با عملکرد جنسی زنان نابارورHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2014-5
سیر تحولی کنش‌های اجرایی در دانش‌آموزان مقطع ابتداییImanollah Bigdeli2014-5
شیوه های خواباندن و مشکلات خواب در کودکان 1 الی 2 سالهZahra Tabibi,Ali Mashhadi2014-5
مقایسه ی عزت نفس ضمنی در افراد افسرده و سالمJavad Salehi Fadardi,Ali Mashhadi2014-5
اثربخشی آموزش رایانه ای بازداری و حافظه کاری بر نشانه ها و اختلال های همبود زندانیان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در بزرگسالانAli Mashhadi,Javad Salehi Fadardi2014-6
رابطه بین اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی مادران با اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی دخترانMohammad Saeid AbdeKhodaei,Zahra Tabibi2014-6
اثربخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری دانش آموزان نارساخوانAli Mashhadi2014-7
بررسی شیوع اختلال استرس پس از سانحه و همبودی آن با اختلالات شخصیت در بین جانبازان شهر تهرانImanollah Bigdeli2014-7
تحلیل شناختی- اجتماعی پیام های تبلیغاتی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران با توجه به مدل حکمرانی خوبImanollah Bigdeli2014-7
اثر بخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر خود نظم بخشی، بر آزار عاطفی و آشفتگی زناشوییAli Mashhadi2014-8
اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی متمرکز بر طرحواره‌های شناختی بر بهبود کنش‌وری جنسی دانشجویان متأهل زنZohreh Sepehri Shamloo,Ali Mashhadi2014-8
تأثیر دوزبانگی بر شناخت: مطالعة دو زبانه های آذری- فارسیAli Mashhadi2014-8
رابطه نظریه ذهن و کنش‌های اجرایی در کودکان دختر 8 - 12 سال عادی، ناشنوا و کاشت حلزون شدهAli Mashhadi2014-8
مقایسه کارکرد حافظه‌ی بالینی و دیداری-فضایی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و اختلال شخصیت ضد اجتماعیImanollah Bigdeli2014-8
مکانیزم های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعیMohammad Saeid AbdeKhodaei2014-9
اثربخشی روان‌درمانی روان‌پویشی کوتاه‌مدت با روش تنظیم‌کننده‌ اضطراب در درمان مردان مبتلا به هراس اجتماعیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Hossein Hassanabadi2014-9
اثربخشی قصه درمانی مبتنی برکنش های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه ریزی/سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشیAli Mashhadi,Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf2014-9
اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر کنشوری اجرایی بر نشانه های دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشیAli Mashhadi,Javad Salehi Fadardi2014-9
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سبکهای هویت دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان مشهدHossein Hassanabadi2014-9
بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش خشم مبتلایان به ضربه سرHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2014-9
بررسی ارتباط ساختار انگیزشی و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی مشهدZohreh Sepehri Shamloo,Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf2014-9
مقایسه‌ی وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع‌گرای دانشگاه فردوسی مشهدJavad Salehi Fadardi2014-9
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر راهبردهای مقابله ایZohreh Sepehri Shamloo2014-10
بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشتJavad Salehi Fadardi2014-10
تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر امیدواری سوءمصرف کنندگان موادMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2014-11
رابطه «همخوانی/ ناهمخوانی سبک های تفکر دانشجو- استاد» با پیشرفت تحصیلیImanollah Bigdeli2014-11
رابطه یادگیری خودنظم داده شده و خودکارآمدی با پیشرفت ریاضیImanollah Bigdeli2014-11
مقایسه بازشناسی عواطف چهره‌ای در خرده‌ریخت‌های اسکیزوفرنی و ارتباط آن با علائم مثبت و منفیImanollah Bigdeli2014-11
نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر مشهدMohammad Saeid AbdeKhodaei2014-12
نقش نظریه های ضمنی هوش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطهAli Mashhadi2014-12
ارتباط ویژگی های پنجگانه شخصیتی (نئو) و خلاقیت دانش آموزانImanollah Bigdeli2015-1
بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی برکاهش اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمنMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad,Ali Mashhadi2015-1
بررسی میزان شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد و ارتباط آن با برخی از رفتارهای مرتبط با سلامتJavad Salehi Fadardi2015-1
بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعاتJavad Salehi Fadardi2015-1
ارزیابی عملکرد حافظه کاری و حافظه ی آینده نگر در افراد وابسته به متآمفتامین و ترک کردهImanollah Bigdeli2015-2
حافظه شرح حال و فراشناخت در بیماران مبتلا به اختلالات وسواس - اجبار و اضطراب اجتماعیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Mohammad Saeid AbdeKhodaei2015-2
اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گروس بر بازداری رفتاری و شناختی دختران نوجوان مبتلا به نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشیAli Mashhadi,Zahra Tabibi2015-3
ارائه‌‌‌ الگوی روانشناختی شکوفایی انسان بر اساس نظریه زمینه ای: یک پژوهش کیفیImanollah Bigdeli2015-3
الگوی رشد یکپارچه در تعلیم و تربیت افراد آسیب دیده شنواییRahim Shalian2015-3
بررسی چگونگی درک زمان افعال در چهارچوب معناشناسی پیش فرض براساس نتایج به دست آمده از ردیابی چشمیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2015-3
پیش بینی دلزدگی زناشویی از طریق همدم طلبی- دوری گزینی در دانشجویان زن متاهلMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2015-3
تحلیل شخصیّت شناسانه ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقیHossein Hassanabadi2015-3
حافظه آشکار و پنهان بیماران بهبود یافته از افسردگی با دارو درمانی و مقایسه آن ها با افراد عادیImanollah Bigdeli2015-3
مقایسه پردازش فراشناختی دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و عادیJavad Salehi Fadardi2015-3
رابطه بهزیستی روان‌شناختی با عملکرد شغلی پرستاران و مقایسه آن‌ها در بخش‌های ویژه و عادیAli Reza Ghaderi,Majid Moeenizadeh2015-4
طراحی درمان ترکیبی خانواده محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه ی انسان و مقایسه ی اثر بخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر کارکرد تحولی خانواده و تحول هیجانی-کارکردی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسمshahrbanoo aali,Mohammad Saeid AbdeKhodaei,Ali Ghanaei CHamanabad2015-4
کارکرد تحولی خانواده‌‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالمshahrbanoo aali,Mohammad Saeid AbdeKhodaei,Ali Ghanaei CHamanabad2015-4
اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله دینی بر هوش هیجانی همسران جانبازان شهر مشهدMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2015-5
بررسی نقش متغیرهای روانشناختی و اهمیت روان‌درمانی در آسیب‌شناسی روانی بیماران قلبیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2015-5
مقایسه حافظه ی آینده نگر و گذشته نگر در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، اختلال وسواسی_جبری و افراد بهنجارImanollah Bigdeli2015-5
مقایسه سبک حل مساله و سازگاری زناشویی در مادران کودک استثنایی و عادیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2015-5
نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانیAli Mashhadi2015-5
اثربخشی برنامه مداخله ای وی‍ژه کودکان طلاق بر بهبود خودپنداره و تاب آوری کودکانAli Mashhadi2015-6
LongTerm Effects of Mind fulnesson Quality oflife in Irritable Bowel Syndromekazem Rasoolzadeh Tabatabaei2015-6
رابطه خوش بینی با راهبردهای مقابله با استرس بارداریHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2015-6
ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نارسایی ها در کنش وری اجرایی بارکلی – نسخه بزرگسالAli Mashhadi2015-6
طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌هاshahrbanoo aali,Mohammad Saeid AbdeKhodaei,Ali Ghanaei CHamanabad2015-7
ساختار سطح آوایی واژگان ذهنی فارسی زبانان بر اساس شواهد انگیزشیAli Mashhadi2015-8
اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدJavad Salehi Fadardi2015-9
اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر مشکلات برونی سازی و درونی سازی شده کودکان طلاقAli Mashhadi2015-9
اثربخشی برنامه‌ی مبتنی بر بازی‌های نرم‌افزاری با رویکرد زبان‌شناختی بر دقت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان با اختلال خواندنAli Ghanaei CHamanabad2015-9
بررسی رابطه هیجان خواهی و خودتنظیمی در نوجوانان پسر بزه کار و به هنجار شهر مشهدHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2015-9
بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی طلاق عاطفیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2015-9
پیش بینی دشواری تنظیم هیجان باتوجه به هوش معنوی در مجرمین زندان مشهدAli Ghanaei CHamanabad,Mohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2015-9
رابطه ی بین توانایی درک خطرات ترافیکی با ویژگی‌های شخصی و تجربیات رانندگیZahra Tabibi,Javad Salehi Fadardi2015-9
مقایسه کارکردهای اجرایی و حافظه کاری افراد مبتلا به اختلال وسواسی - جبری و افراد بهنجارImanollah Bigdeli2015-9
اثربخشی روش ترکیب بازی و قصه‌ی هدفمند بر توجه و تمرکز کودکان پیش‌دبستانیMohammad Saeid AbdeKhodaei,Ali Ghanaei CHamanabad2015-10
نقش کنش های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی کودکانZahra Tabibi2015-10
اثربخشی درمان نوروفیدبک بر علائم کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه /فزون کنشImanollah Bigdeli2015-12
پیش‌بینی نیم‌رخ سلامت روان‌شناختی بر اساس مولفه‌های کارکرد تحولی خانوادهshahrbanoo aali2015-12
تاثیر تقویت حافظه فعال هیجانی بر بهبود کنترل شناختی افراد با اضطراب صفت بالاAli Mashhadi,Javad Salehi Fadardi2015-12
تأثیر برنامه های درسی اوقات فراغت بر مهارت های فراغتی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر مشهـدAli Mashhadi2015-12
تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشیAli Mashhadi2015-12
عوامل موثر بر درک خطر ترافیکی کودک پیش دبستانی: ویژگی های نظارتی و شخصیت هیجان طلبی والدینZahra Tabibi2015-12
مقایسه اثربخشی برنامه مشاوره انگیزشی نظام‌مند گروهی با دارو درمانی در کاهش علائم اختلال افسرده خوییImanollah Bigdeli2015-12
مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و نوروفیدبک بر کاهش علائم اضطراب در دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعیZohreh Sepehri Shamloo,Ali Mashhadi,Ali Ghanaei CHamanabad2015-12
مقایسه شیوه های فرزندپروری وسلامت روان زوجین نابارور متقاضی فرزندخواندگی با زوجین بدون فرزندHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2015-12
نقش سبک حل مسأله در پیش بینی سازگاری زناشویی مادران کودکان استثناییMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2015-12
بررسی اثر بخشی توانمند سازی روانی- اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب برکاهش افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسران زندانی در سال 1392Bhram ali Ghanbary Hashemabady2016-1
تاملی در باب شان الگو در حوزه طراحی برنامه درسیRahim Shalian2016-2
تأثیر عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش‌ها و باورهای پیش از ازدواج: پژوهش کیفیImanollah Bigdeli,Mohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2016-2
اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی بر بهبود روابط مادر – دختر در دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهریارImanollah Bigdeli2016-3
اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونی سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشیAli Mashhadi,Zahra Tabibi2016-3
ارزیابی عملکرد حافظه کاری و بازداری پاسخ در افراد وابسته به متآمفتامین و افراد عادیImanollah Bigdeli2016-3
بررسی اعتبار و ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیب شناختیkazem Rasoolzadeh Tabatabaei2016-3
پویش استلزامات تحولی-تعاملی در آموزش دانش آموزان آسیب دیدهشنواییRahim Shalian2016-3
تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر حافظه کاری کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشیAli Mashhadi2016-3
مقایسه هوش معنوی و طرح واره های ناسازگار اولیه بین مجرمان سابقه دار، بدون سابقه و افراد عادیAli Mashhadi2016-3
نقش جهت‌گیری اهداف در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم)Ali Mashhadi2016-3
بررسی رابطه‌ی فرامن و فراشناخت در بین دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه فردوسی مشهدHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Bhram ali Ghanbary Hashemabady2016-4
تاثیر مشاوره گروهی راه حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنانBhram ali Ghanbary Hashemabady,Mohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2016-4
اثر آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره، بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالیAli Mashhadi,Zahra Tabibi2016-5
مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر بهبود باورهای فراشناختی و علائم اضطراب در دانشجویان دختر با اختلال اضطراب اجتماعی (تک آزمودنی).Zohreh Sepehri Shamloo,Ali Mashhadi,Ali Ghanaei CHamanabad2016-5
ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی، سلامت روانشناختی و تاب آوری در کارمندان زندانMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2016-6
بررسی ارتباط زیارت امام رضا(ع) با احساس شادکامی و رضایت از زندگیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad,Mohammad Saeid AbdeKhodaei2016-6
تاثیر امید درمانی بر کیفیت زندگی بیماران وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادونImanollah Bigdeli2016-6
رابطه مذهب با سلامت روان: نقش میانجی احساس شرم و گناهImanollah Bigdeli2016-6
مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و نقش جنسی افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی (دیسفوریای جنسیتی) با افراد عادیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2016-6
مقایسه تاثیرآموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گراس بر استفاده از راهبردهای ارزیابی مجدد و فرونشانی بر نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشیAli Mashhadi,Zahra Tabibi2016-6
اثر مستقیم و غیرمستقیم عواطف بر اضطراب و افسردگی سالمندان: نقش میانجی دشواری در نظم‌جویی هیجانImanollah Bigdeli2016-7
اثر‌بخشی درمان‌ شناختی- رفتاری در کاهش نگرانی، اضطراب و حمله وحشت‌زدگی بیماران مبتلا به افتادگی دریچه میترالMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad,Ali Mashhadi2016-7
اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‌های هویت و حل مسئله خانوادهAli Mashhadi2016-7
بررسی ارتباط راهبردی های مقابله در بارداری با میزان استرس ادراک شده مادران باردارHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2016-7
اثر بزهکاری و جنس بر سبکهای فرزندپروری، سبکهای دلبستگی و ویژگیهای شخصیت نوجوانانMohammad Saeid AbdeKhodaei2016-9
رابطه توانمندی ایگو و فراشناخت در دانشجویان دختر و پسرHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Bhram ali Ghanbary Hashemabady2016-9
سبک اِسناد هیجان‌های گروهی از کاربران دانشگاهی در بازیابی اطلاعات بر اساس نظریه انتساب هیجان‌های واینرJavad Salehi Fadardi2016-9
فرهنگ، هدف‌های تربیتی و کارکردهای فرزندپروری: نظریه آشیانه تحولZahra Tabibi2016-9
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر علائم بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسیAli Reza Ghaderi,Majid Moeenizadeh2016-10
بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک برنشانه های اختلال شخصیت مرزی زندانیانJavad Salehi Fadardi2016-10
اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی¬سرپرست و بد¬¬سرپرستZahra Tabibi,Nader Bgheri2016-11
رابطه بلوغ عاطفی با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2016-11
مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالمHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Ali Mashhadi,Mohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2016-11
اثر آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر توجه، حل مسئله و خودکارآمدی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضیImanollah Bigdeli2016-12
اثربخشی الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی بر کیفیت زندگی آن‌هاHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Mohammad Saeid AbdeKhodaei2016-12
اثربخشی بازی درمانی والد کودک بر کاهش نشانگان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان، کاهش استرس ادراک شده مادران و بهبود رابطه والد کودکZahra Tabibi,Mohammad Saeid AbdeKhodaei2016-12
اثربخشی برنامه اثربخشی برنامه درمانگری کندال بر بهبود نظم جویی شناختی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال‏ های اضطرابی به اختلال‏ های اضطرابیAli Mashhadi,Zahra Tabibi2016-12
بررسی تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به ناتوانی جسمی به شیوه نظریه زمینه ایImanollah Bigdeli2016-12
نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانیAli Mashhadi2016-12
تاثیر کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنیدگی ادراک شده، تاب آوری و کیفیت زندگی پرستارانAli Mashhadi,Zohreh Sepehri Shamloo2017-1
نقش سواد عاطفی در پیش بینی طلاق عاطفی با میانجیگری حل تعارضMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2017-1
نقش میانجی‌گری مدیریت زمان برای نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویانAli Mashhadi,Javad Salehi Fadardi2017-1
بررسی تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعاتJavad Salehi Fadardi2017-2
اثربخشی مشاوره گروهی به روش ساختاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشوییBhram ali Ghanbary Hashemabady,Mohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2017-2
مقایسه انعطاف پذیری شناختی،نظریه ذهن وحافظه کاری در دانشجویان دارای نشانه های وسواسی- جبری و گروه بهنجارImanollah Bigdeli2017-2
میزان اثربخشی حساسیت زدایی منظم از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد بر کاهش شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه و لکنت زبان با منشاء روانی (مطالعه موردی:کودک چهار ساله)Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Ali Mashhadi2017-2
تاثیر آموزش شادکامی به شیوه شناختی – رفتاری فوردایس بر میزان احساس انسجام روانی بیماران دیابتی نوع دوMohammad Saeid AbdeKhodaei2017-3
کنش‌های اجرایی، سبک زندگی و رضایت زناشویی زوجین مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشیkazem Rasoolzadeh Tabatabaei,Ali Mashhadi2017-3
اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه درجه‌ بندی رفتاری کنش وری اجرایی پیش‌ دبستان - فرم والدینAli Mashhadi2017-4
پیش‌بینی دشواری در نظم‌جویی هیجان بر مبنای کارکردهای تحولی خانوادهAli Mashhadi2017-4
مقایسه رفتارهای پرخطر در مبتلایان و غیرمبتلایان به اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالیAli Mashhadi,Javad Salehi Fadardi2017-4
اثربخشی برنامه خودمدیریتی شناختی برکاهش پرخاشگری و علائم چندوجهی درد زنان مبتلا به درد مزمنMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad,Ali Mashhadi2017-5
اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کیفیت زندگی افراد پرخاشگرHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Zohreh Sepehri Shamloo2017-5
اثربخشی آموزش شکوفایی بر کاهش پریشانی روان شناختی دانش آموزان دبیرستانیImanollah Bigdeli2017-6
اثربخشی آموزش مدیریت هدف بر توجه پایدار، حافظه آینده نگر، و بازداری پاسخ مصرف کنندگان مزمن مت آمفتامین در اوایل دوره پرهیزImanollah Bigdeli2017-6
مقایسه شاخص های عصب روانشناختی مرتبط با کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به شخصیت ضد اجتماعی، وسواســی- جبری و بهنجارImanollah Bigdeli2017-6
نگاه مادران به پدیده کنار هم خوابیدن والد-کودک: پژوهشی کیفی بر مبنای نظریه فرهنگی آشیانه رشدیZahra Tabibi2017-6
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطانHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Mohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2017-7
اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی مغز بر حافظه کاری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مقاوم به درمانAli Mashhadi,Imanollah Bigdeli2017-7
اثربخشی تمرینات یکپارچگی حسی‌حرکتی بر بهبود علائم کودکان اختلال طیف اوتیسمImanollah Bigdeli2017-8
بررسی تأثیر پرهیز از مصرف بر روی توجه پایدار، حافظهٔ آینده نگر و بازداری پاسخ در سوءمصرف کنندگان مزمن سابق مت آمفتامینImanollah Bigdeli2017-8
بررسی فراتحلیل عوامل روان‌شناختی بروز میگرن در ایرانHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Ali Mashhadi,Mohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2017-8
بررسی مقدماتی اثربخشی مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان دریافتی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسمAli Mashhadi2017-9
مقایسه اثر بخشی درمان های تکمیلی آموزش روانی-فردی وآموزش روانی-خانواده بر علایم افسردگی و شیدایی بیماران دو قطبی نوع یک تحت درمان داروییImanollah Bigdeli2017-9
نقش پردازش های شناختی در موفقیت یا شکست رژیم گیرندگانJavad Salehi Fadardi2017-9
ﻧﻘﺶ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ رژﯾﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎنJavad Salehi Fadardi2017-9
نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت با میزان سلامت روان در افراد دیابتی نوع دوMohammad Saeid AbdeKhodaei,Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf2017-10
نقش نگرش مذهبی در تحمل پریشانی روان‌شناختی و دشواری نظم‌جویی‌هیجان دانشجویان دانشگاه تهرانAli Mashhadi2017-10
استفاده از تحریک جریان مستقیم جهت بررسی نقش هر یک از نیمکره های مغز در یادگیری و کنترل حرکت دسترسیAli Ghanaei CHamanabad2017-11
بررسی سبک یادگیری سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و واکاوی رابطه میان آنهاJavad Salehi Fadardi2017-11
تجربیات مادران از علل گرایش کودکان به بازی‌های رایانه‌‌ای: یک تحقیق کیفیZahra Tabibi2017-11
اثربخشی آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر انگیزش درونی حل مسئله در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضیImanollah Bigdeli2017-12
اثربخشی روان درمانی کوتاه مدت روابط موضوعی بر کاهش حساسیت بین فردی، گوش بزنگی بین فردی و نیاز به تأیید افرادِ دارای نشانگان شخصیت اجتنابی: پژوهش تک آزمودنیBhram ali Ghanbary Hashemabady2017-12
اثربخشی مواجهه درمانی با هیپنوتراپی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران وسواس شتشوHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2017-12
بررسی نقش میانجی گرانه جهت‌گیری هدف در رابطه ابعاد هویت با عواطف دانشجویان تربیت‌بدنیAli Mashhadi2017-12
آشفتگی های خودشیفتگی بستری برای مشکلات تنظیم هیجانی و رفتارهای خودتخریب گر در بیماران ملانکولیک: ارزیابی روانکاوانه ی افسانه نارسیسBhram ali Ghanbary Hashemabady2018-1
اثربخشی گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری بر کنش‌های اجرایی و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به نقص توجه - بیش‌فعالیAli Ghanaei CHamanabad2018-1
تعامل بین حافظه فعال دیداری و توجه دیداری: اثر سرنخ پس‌گستر در بازشناسی اطلاعاتImanollah Bigdeli2018-1
مقایسه توجه انتخابی در افراد با نشانه های اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال شخصیت وسواسی جبری و – افراد بهنجارImanollah Bigdeli2018-1
اثر اعتیاد بر رفتارهای پرخطر رانندگی و ایمنی ترافیکZahra Tabibi2018-2
اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگارImanollah Bigdeli2018-2
اثربخشی درمان ترکیبی تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی و اصلاح رفتار در بهبود رفتار کلیشه‌ای کودکان اختلال طیف اتیسمImanollah Bigdeli2018-3
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شخصیت سنخ D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری و حافظه آینده نگرImanollah Bigdeli,Mohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2018-3
اثربخشی مداخله درمانی باز آموزی کارکرد های اجرایی بر وابستگی به سیگارImanollah Bigdeli2018-3
اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس وجودیImanollah Bigdeli2018-3
نظم جویی شناختی هیجان، تنیدگی، افسردگی، اضطراب، و تنیدگی ناشی از رویدادهای زندگی در مبتلایان به بیماری‌های پریودنتال و شاهدهای همسان شدهAli Mashhadi2018-3
نقش میانجی گرانه اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان در رابطه ی درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلیMohammad Saeid AbdeKhodaei2018-3
درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر علائم اضطراب، نظمجویی هیجان و فعالیت امواج مغزی دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی (تک‌آزمودنی)Zohreh Sepehri Shamloo,Ali Mashhadi,Ali Ghanaei CHamanabad2018-4
اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران مبتلا به وسواس شستشوHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2018-5
اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر بازداری کودکان مبتلا به صرع کانونی مقاوم به درمان داروییAli Ghanaei CHamanabad,Mohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2018-6
بهبود بازداری شناختی کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی در بستر آموزش حافظه کاری هیجانیAli Mashhadi2018-6
رابطه استرس ادراک شده و شدت وابستگی به مواد: نقش واسطه ای معنویت، حس انسجام و راهبردهای مقابله ایImanollah Bigdeli2018-6
ساخت و اعتبار یابی مقیاس شرم در دانشجویان دانشگاه های فردوسی و پیام نور مشهدZohreh Sepehri Shamloo2018-6
شکوفایی معلمان شهر تهران و متغیرهای جمعیت‌شناختی اثرگذار بر آنImanollah Bigdeli2018-6
مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی خودکنترلیZohreh Sepehri Shamloo,Javad Salehi Fadardi,Imanollah Bigdeli2018-6
نقش اختلالات شخصیت در تبیین نارسایی کنش های اجرایی مجرمانBhram ali Ghanbary Hashemabady,Mohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2018-6
نقش انعطاف‌پذیری روانشناختی و سرسختی روانشناختی در تبیین بهزیستی روانشناختی سربازانMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2018-6
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و شیوه حل مسئله در افراد افسردهJavad Salehi Fadardi,Zahra Tabibi2018-7
ارزیابی کارکردهای عصب‌شناختی و هیجانی در معتادان تحت درمان با متادون و بوپرنورفینImanollah Bigdeli2018-7
پیش‌بینی جهت‌گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه‌ی مثبت و منفی)Ali Mashhadi2018-7
تأثیر معنای زندگی در رابطه بین نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر و افسردگیAli Mashhadi2018-7
اثربخشی گروه‌درمانی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پرخاشگری و رفتار پرخطر نوجوانان پسر بی ‏سرپرستAli Mashhadi,Imanollah Bigdeli2018-8
اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی و نوروفیدبک بر ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش‌آموزانAli Mashhadi,Ali Ghanaei CHamanabad2018-9
اثربخشی مصاحبه‌ی انگیزشی به شیوه‌ی گروهی، بر کاهش خوردن هیجانی و کاهش اضطراب در افراد چاق: نقش تعدیل‌گر تکانشگریAli Mashhadi,Imanollah Bigdeli2018-9
الزامات و چالش های اجرایی و اخلاقی پژوهش با کودک: ارائه نمونه الگوی مشارکتی برای پژوهش در حوزه جنسیتZahra Tabibi2018-9
بررسی اختلالات شخصیتی در کتابهای کنسرو غول و خواهران تاریک و نگاهی به رویکرد کتابدرمانیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2018-9
کارآزمایی بالینی نوروفیدبک اسیمتری آلفا برای بهبود کنش های اجرایی و نشخوارفکری افراد مبتلا به افسردگی واکنشی ناشی از ضربه عشقZohreh Sepehri Shamloo,Javad Salehi Fadardi,Ali Mashhadi2018-9
اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر بهبودی وسواس فکری-عملی و ترس از ارزیابی منفی زنان مبتلا به وسواس شستشوHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2018-11
پیش‎بینی اهمال‎کاری تحصیلی دانش‎آموزان از طریق خودناتوان‎سازی و استرس‎ناشی‎از انتظارات تحصیلیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2018-11
عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویی زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad,Mohammad Saeid AbdeKhodaei2018-11
ابعاد شناختی فرزندپروری والدین ایرانی: یک مطالعه کیفیMohammad Saeid AbdeKhodaei,Zahra Tabibi,Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf2018-12
اثر عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب آور از غیر تاب آورAli Mashhadi2018-12
روش ردیاب چشمی در تعامل انسان-رایانه: بررسی فرایند تعامل بر پایه داده های حرکات چشمJavad Salehi Fadardi2018-12
مؤلفه‌های کنش انعکاسی در والدین کودکان با تشخیص اختلال اضطراب جدایی: پژوهش کیفیZohreh Sepehri Shamloo,Ali Mashhadi2018-12
نقش امنیت روانی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور با میانجی‌گری مذهبMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2018-12
ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامۀ پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان در مشهدMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad,Imanollah Bigdeli2018-12
اثر بخشی درمان فرا تشخیصی یکپارچه بر تمایز یافتگی خود و دشواری تنظیم هیجان در مراجعان دارای نشانگان اضطرابیBhram ali Ghanbary Hashemabady2019-1
اثربخشی تحلیل روان‌شناختی فیلم‌های با مضامین دینی بر دینداری دانشجویانSayyed Mohsen Fatemi2019-1
اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و بهبود کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دوMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2019-1
بررسی اثرات تجسم بر قضاوت‌های فراشناخت و عملکرد حافظهImanollah Bigdeli2019-1
پیامدهای روانشناختی سرطان پستان در ایران: مرور نظام مند متون پژوهشیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2019-1
فهم کودکان 3 تا 6 ساله شهر مشهد درباره زنانگی در دو عرصه خصوصی و عمومیZahra Tabibi2019-1
نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad,Mohammad Saeid AbdeKhodaei2019-1
بررسی رابطه دینداری با میزان بهزیستی روانی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاورهMajid Moeenizadeh2019-2
تأثیرآموزش روانی فردی و آموزش روانی خانواده بر سطح سرمی لیتیوم و بیلی روبین خون بیماران دوقطبی نوع یکImanollah Bigdeli2019-2
ساخت نسخه ایرانی سنجه مهارگری زناشویی و آشسکار ساختن ویژگی های روان سنجی آنMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2019-2
مدلیابی علّی روابط تحول حرکتی و دیداریفضایی بر تحول هیجانیکارکردی با واسطهگری تعامل مادر وکودکshahrbanoo aali2019-2
Visual working memory performance based on fixations and saccades in children with and without specific learning disorder: An eye - tracking studyMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2019-3
نقش امیدواری در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی سربازان با میانجیگری خودکنترلیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2019-3
نقش تعدیل‌کننده جهت‌گیری مذهبی اسلامی در رابطه مسئولیت‌پذیری چند‌بعدی‌‌ با ‌شادکامی دینی متأهلینHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2019-3
بررسی نقش مذهب و تحمل پریشانی هیجانی در پیش‌بینی امنیت روانی زنان نابارورMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2019-4
بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهدshahrbanoo aali2019-4
اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر بهبود اجتناب تجربه ای، خود-شفقتی و ذهن‌آگاهی مادران تنیده دارای کودک پیش دبستانیAli Mashhadi2019-5
اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعیAli Mashhadi,Zohreh Sepehri Shamloo2019-5
مدل علی نقش میانجی طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه میان بدرفتاری عاطفی دوران کودکی با پرخاشگری بزرگسالیZahra Tabibi2019-5
نقش کارکردی همگام‌‌سازی فعالیت امواج آلفا در تفکر واگرا و همگراImanollah Bigdeli,Ali Ghanaei CHamanabad2019-5
ابعاد سلامت و آسیب شناختی فرزندپروری در خانواده های ایرانی: یک پژوهش کیفیMohammad Saeid AbdeKhodaei,Zahra Tabibi,Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf2019-6
اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقهZohreh Sepehri Shamloo,Mohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2019-6
اثربخشی گروه‌درمانی یکپارچه‌نگر توحیدی بر خودآگاهی هیجانی، جرات‌ورزی و معنی‌داری زندگی زندانیانBhram ali Ghanbary Hashemabady,Majid Moeenizadeh2019-6
اختلال نارسایی توجه فزون کنشی در پیش دبستان: تجارب زیسته مادرانkazem Rasoolzadeh Tabatabaei,Ali Mashhadi2019-6
نقش ابعاد شخصیت مایرز- بریگز در پیشبینی میزان تمایل به مصرف مواد با میانجیگری سرمایه روانشناختی و خودکنترلی در معتادانMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2019-6
تأثیر فعالیت های بدنی ناهماهنگ با نشانگان اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی(ADHD) بر کاهش نشانگان این اختلالAli Mashhadi2019-8
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری و تاب‌آوری زوج‌های جوانHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2019-9
اثربخشی رویکرد بوئن بر ارتقاء تمایزیافتگی خود و رضایت زناشویی در زنان ترک و ترکمنBhram ali Ghanbary Hashemabady2019-9
اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر اضطراب و طرحواره های هیجانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیرAli Mashhadi,Zohreh Sepehri Shamloo2019-9
اثربخشی مداخله شناختی رفتاری متمرکز بر خانواده در بهبود انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی اختیاری کودکانAli Mashhadi2019-9
الگویابی معادلات ساختاری حساسیت اضطرابی، نظم جویی هیجانی و تاب آوری در پدیدآیی اختلالات افسردگی و استرس پس از سانحه آتش نشانانImanollah Bigdeli,Ali Mashhadi2019-9
طراحی و اعتبار یابی آموزش تلفیقی مبتنی برشبکه های اجتماعی مجازی در آموزش دانشگاهیMohammad Saeid AbdeKhodaei2019-9
کشف عوامل مؤثر بر طلاق در ازدواج های زودهنگام: یک مطالعه کیفی نظام منAli Mashhadi2019-9
مقایسه نقش سرمایه روانشناختی و هوش هیجانی در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادیMohammad Saeid AbdeKhodaei2019-9
رابطة سخت کوشی و برونگرایی با عملکرد تحصیلیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2019-10
اثربخشی طرحواره‌درمانی بر شخصیت سنخ D بر حافظهٔ کاری و حافظهٔ آینده‌نگر و پیروی از درمان بیماران کرونر قلبImanollah Bigdeli,Mohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2019-11
به کارگیری تحلیل مسیر در تعیین رابطۀ سبکهای دلبستگی با شدت علائم یائسگی: بررسی نقش میانجیگری احساس گناه جنسی و مکانیزمهای دفاعیZahra Tabibi2019-11
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی، تحمل پریشانی هیجانی و خودکارآمدی درد در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسHossein SHareh2019-12
اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش احساس تنهایی و نشخوار فکری زنان مطلقهMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2019-12
چرخش روش شناختی ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان: مبتنی بر رویکرد عصب پدیدارشناسیMohammad Saeid AbdeKhodaei2019-12
نقش سبک‌های دلبستگی و سیستم‌های مغزی رفتاری در عود سوء مصرف مواد معتادان وابسته به مواد افیونیHossein SHareh2019-12
نقش میانجیِ ادراک از سبک فرزندپروری در رابطه بین ساختار انگیزشی و ویژگی های شخصیتی نوجوانانAli Mashhadi2019-12
اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی- هیجانی بر تاب آوری و سازگاری نوجوانان پسر دانش‌آموز مدارس شبانه‌روزیshahrbanoo aali,Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf2020-1
اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای مبتنی بر هدف بر رفتارهای مشکل دار نوجوانانHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2020-1
بررسی نقش طرح واره ناسازگار، صفات شخصیت در پیش بینی الگوی ارتباطی دانشجویان با میانجی‌گری کمال‌گراییHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Majid Moeenizadeh2020-1
ملاک های انتخاب همسر از دید افراد راضی از ازدواج (در دوره عقد): یک مطالعه کیفیZohreh Sepehri Shamloo2020-1
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر تاب آوری زنان مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad,Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf2020-2
Infertility and Psychological and Social Health of Iranian Infertile Women: A Systematic ReviewHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2020-2
بررسی رابطه تعامل والد-کودک با مهارتهای اجتماعی و مشکلات رفتاری با میانجیگری خود مهارگری بازداری در کودکان پیش دبستانیZahra Tabibi2020-2
مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی همراه با ذهن آگاهی و بخشش درمانی بر نشانگان بالینی و پاسخ های هیجانی زنان آسیب دیده از خیانت همسرHossein SHareh2020-2
مقایسه اختلالات رفتاری- هیجانی و نیمرخ تحول هیجانی-کارکردی در کودکان بی سرپرست و دارای سرپرستshahrbanoo aali2020-2
اثربخشی آموزش گروهی جرأت‌ورزی بر ابراز وجود و کیفیت زندگی کاری کارکنانJafar Talebian Sharif,Mohammad Saeid AbdeKhodaei2020-3
اثربخشی خانوادهدرمانی ارتباطی ستیر بر تابآوری و حل مسئله زوجینBhram ali Ghanbary Hashemabady,Jafar Talebian Sharif2020-3
اثربخشی روان‌درمانی گروهی هیجان مدار بر افزایش امید و بخشودگی بین فردی در نشانگان ضربه عشقHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Mohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2020-3
اثربخشی گروه درمانی‌ بین‌فردی کوتاه‌مدت بر کاهش نشانه‌های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad,Ali Mashhadi2020-3
اولویت‌بندی و امکان‌سنجی خدمات قابل ارائه در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد در جهت کاهش آسیب اجتماعی طلاقHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2020-3
Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy based on Exposure and Response Prevention on Patients with Contamination Obsessive-Compulsive disorder and ScrupulosityJavad Salehi Fadardi,Ali Ghanaei CHamanabad2020-3
تدوین برنامۀ آموزش غلبه بر نابهنجاری‌های اخلاقی مبتنی بر آرای غزالیMohammad Saeid AbdeKhodaei2020-3
تفاوت‌های کارکردی همگام‌سازی امواج باند آلفا در نواحی خلفی و قدامی مغز در طول تفکر واگرا و همگراImanollah Bigdeli2020-3
محیط یاددهی- یادگیری کل نما: گذر از عصب فلسفه به عصب پدیدارشناسیMohammad Saeid AbdeKhodaei2020-3
مقایسه کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دختر و پسر موسسه آموزش عالی حکمت رضویHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2020-3
نظریه جهان سخت: نگاهی نو به عملکرد مغز و نقش آمیگدال در اختلالات طیف اوتیسمImanollah Bigdeli2020-3
نوخاستگی نفس و بدن (مغز/ بدن) از دیدگاه ملاصدرا و مایکل گزنیگا، بنیان گذار علوم شناختیAli Ghanaei CHamanabad2020-3
Individualized Web-Based Attention Training with Evidence-Based Counseling to Address HIV Treatment Adherence and Psychological Distress: An Exploratory StudyJavad Salehi Fadardi2020-4
بررسی رابطه کمال‌گرایی و اضطراب با پدیده‌های حسی در مبتلایان به اختلال وسواسی- اجباری شهرستان لاهیجانImanollah Bigdeli2020-4
مقایسه ابعاد بازشناسی هیجان در افراد با نشانه‌های اختلال شخصیت ضداجتماعی، اختلال شخصیت وسواسی و بهنجارImanollah Bigdeli2020-4
اثربخشی توحید درمانی بر بهبود کنش‌های اجرایی و کاهش پرخاشگری زندانیان مبتلا به اختلال شخصیتMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2020-5
بررسی اثربخشی الگوی مشاوره ای پیشگیری از طلاق بر رضایت زناشویی در ازدواج های زود هنگامAli Mashhadi2020-5
تأثیر آموزش گروهی شناختیرفتاری بر رضایت زناشویی و باورهای ناکارآمد زنان باردار ناتوان در کنترل ترس از زایمان نخستBhram ali Ghanbary Hashemabady2020-5
شیوع اختلال‌های اضطرابی در کودکان پایه اول دبستان شهر ملایر و ارتباط آن با نارسانظم‌جویی هیجانیAli Mashhadi,Imanollah Bigdeli2020-5
نقش حمایت اجتماعی و صفات شخصیتی در بروز افسردگی پس از زایمانImanollah Bigdeli2020-5
نقش سبک‌های حل تعارض در پیش بینی رضایت از زندگی زنان متأهل با میانجی گری شادکامیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2020-5
نقش واسطه ای سبک های عشق ورزی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشوییMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad,kazem Rasoolzadeh Tabatabaei2020-5
اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و جسمانی مادران کودکان با سندرم داونshahrbanoo aali,Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf2020-6
اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود نشخوار فکری کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد با پیگیری یک و دو سالهAli Mashhadi,Zahra Tabibi2020-6
اثربخشی هنردرمانی بیانگر گروهی بر مشکلات درونی سازی شده و نیمرخ هیجانی - کارکردی کودکان بیسرپرست و بد سرپرستshahrbanoo aali2020-6
مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانگان تیپ شخصیتی نوع D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبیImanollah Bigdeli,Mohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2020-6
نقش میانجی گری تفکر خلاق در رابطه تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی زوجین مشهدMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2020-6
بررسی نقش تمایزیافتگی خود در پیش‌بینی الگوهای ارتباطی: نقش واسطه‌ای سرمایه‌های روانشناختیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2020-8
پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق بررسی نقش عفو و گذشت و سپاسگزاریMajid Moeenizadeh2020-8
پیش‌بینی بار ارزشی تظاهرات هیجانی چهره‌ای داینامیک بر اساس توان مطلق امواج مغزی با استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگرام کمی در دوران نوجوانیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad,Imanollah Bigdeli2020-8
نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه در پیشبینی خطر عود به اعتیادMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad,kazem Rasoolzadeh Tabatabaei2020-8
اثر بخشی آموزش مهارت های حرفه ایبر مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان وجوانان پسر دارای ناتوانی هوشی تحولBhram ali Ghanbary Hashemabady,Ali Mashhadi2020-9
اثربخشی آموزش تلفیقی مبتنی بر شبکۀ اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی، شناخت اجتماعی و عملکرد تحصیلیMohammad Saeid AbdeKhodaei2020-9
مقایسه درمان شناختی‌ ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب در افراد مبتلا به چاقیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2020-9
اثر‌بخشی درمان یکپارچه‌شده شناختی-رفتاری با ذهن‌آگاهی برکیفیت زندگی، پریشانی روان‌شناختی و تبعیت از درمان بیماران دیابتی نوع دوImanollah Bigdeli,Ali Mashhadi2020-9
اثربخشی طرحواره درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و ناامیدی زنان خیانت دیده: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شدهHossein SHareh2020-9
بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر بهبود و ارتقاء سطح بازداری و توجه دانش‌آموزان ابتداییImanollah Bigdeli,kazem Rasoolzadeh Tabatabaei2020-9
چالش های روان شناختی – اجتماعی ناباروری از دیدگاه زنان ایرانی: یک مطالعه کیفیHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2020-9
مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی بارلو و درمان نظم جویی هیجانی منین و فراسکو بر علائم اختلال اضطراب فراگیر (گزارش موردی)Hossein SHareh2020-9
واکاوی توانمندی داستان‌ها در بهبود کنش‌های اجرایی به کودکان ADHD گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ب» بر پایه نظریه گسترش‌یافته بازداری رفتار بارکلیAli Mashhadi2020-9
The effect of cognitive therapy combined with drug therapy in reducing the symptoms of trichotillomaniaAli Mashhadi2020-10
بررسی رابطه باورهای فراشناختی و نشانگان شناختی-توجهی با اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر: نقش تعدیل کننده عدم تحمل بلاتکلیفی و تحمل ابهامMajid Moeenizadeh,Mohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2020-10
نقش متغیرهای جمعیت شناختی در میزان بسامد سوگیری‌های شناختی در فرایند بازیابی اطلاعاتJavad Salehi Fadardi2020-10
The relationship between fearful facial expressions valences and resting-state SW/FW ratioMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad,Sayyed Mohsen Fatemi2020-11
اثربخشی بسته آموزشی قصه و بازی در افزایش حرمت خود کودکانkazem Rasoolzadeh Tabatabaei2020-12
پیش بینی امیدواری براساس دشواری تنظیم هیجانی و نگرش های مذهبی در دانشجویانMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2020-12
رابطه بین تاب آوری و کیفیت زندگی در پرستاران : نقش میانجی ابرازگری هیجانیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2020-12
اعتیاد به گوشی هوشمند در نوجوانان: تدوین پروتکل روان درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و اثربخشی آن بر نظم جویی هیجانی و احساس تنهاییImanollah Bigdeli,Ali Mashhadi2021-1
Effect of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Pain Self-efficacy, Fatigue, Life Expectancy and Depression in Patients With Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Clinical TrialHossein SHareh2021-1
شیوع انطباق ھای خانوادگی و ارتباط آن با شدت اضطراب کودکان مضطربAli Mashhadi,Imanollah Bigdeli2021-1
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه های روانشناختی و روان رنجورخویی در مادران دارای فرزند سندرم داونMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad,Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf2021-2
اختلالات عملکردی بیماران با پر اشتهایی عصبی: مرور نظام مند متون پژوهشیAli Mashhadi2021-2
ارتباط هت‌گیری مذهبی و خودکارآمدی نسی با خیانت: نقش میانی دلبستگیHossein SHareh2021-2
بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی در کاهش علائم روان‌شناختی در بیماران سندروم افتادگی دریچه میترالMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad,Mohammad Saeid AbdeKhodaei2021-2
رابطه اضطراب کرونا با اضطراب سلاممتی : نقلا میانجیگری دشواری تنظیم هیجانMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2021-2
اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه در کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسیAli Mashhadi,Zahra Tabibi2021-3
Effect of Acceptance and Commitment Group Therapy on Cognitive Flexibility, Suicidal Ideation, Depression, and Hopelessness in ConscriptsHossein SHareh2021-3
The Influence of Demographic Features and Psychological Constructs on Observing Government-Advised Preventive Measures for COVID-19: The Case of IranZahra Tabibi2021-3
بررسی اختیار انسان از دیدگاه بنیانگذار حکمت متعالیه ملاصدرا و بنیانگذار علوم شناختی مایکل گازانیکاAli Ghanaei CHamanabad2021-3
تدوین پروتکل کنترل خودارضایی؛ با تاکید بر رویکرد اسلامی و امکان سنجی آن: «تک آزمودنی»Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Mohammad Saeid AbdeKhodaei2021-3
نقش تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی معلمان با میانجی‌گری شوخ‌طبعیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2021-3
نقش سبک های حل تعارض در پیش بینی کیفیت زندگی زنان متأهل با میانجی گری خودکنترلیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2021-3
اثرات سطوح دشواری متفاوت بر یادگیری تکلیف پرتاب کردن در سالمندان: تأکید بر روشهای یادگیری ماشینAli Ghanaei CHamanabad2021-4
اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر سلامت‌ روان و کیفیت زناشویی زنان نابارورHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Majid Moeenizadeh2021-4
اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر اضطراب، انعطاف‌پذیری شناختی و تاب‌آوری زنان مطلقهMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad,Majid Moeenizadeh2021-4
مقایسه عملکرد کودکان مبتلا به اختلال زبانی رشدی، کودکان مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا و کودکان طبیعی در مهارت های نظریه ذهن و زبانAli Mashhadi2021-4
معرفی الگوی نیمرخ هَیَجامَدی و بررسی رابطۀ آن با نگرش فردی و اجتماعیImanollah Bigdeli2021-5
اثربخشی آموزش برنامه آمادگی برای والد شدن بر بهبود دلبستگی و حمایت اجتماعی ادراک شده زنان نخست زاZohreh Sepehri Shamloo2021-6
Identifying Common Elements of Evidence – Based Psychological Treatments for Females with Extramarital ExperienceMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad,Mohammad Saeid AbdeKhodaei2021-7
تأثیر آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر استرس برتعارض زناشویی و کیفیت زندگی همسران جانباز در شهر مشهدMajid Moeenizadeh2021-7
نشانه های کودکان مبتلا به اتیسم، قبل و بعد از قرنطینه بیماری کووید-19: یک بررسی مقایسه ایZahra Tabibi,Ali Mashhadi2021-7
نقش صفات شخصیت و عملکرد تحولی خانواده در پیشبینی سلامت روان دانشجویان با سابقهی تخلف انضباطیshahrbanoo aali,kazem Rasoolzadeh Tabatabaei2021-7
اثربخشی آموزش تلفیقی مبتنی بر شبکۀ اتماعی در مقایسه با آموزش حضوری و آموزش مبتنی بر شبکۀ اتماعی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشومعلمانMohammad Saeid AbdeKhodaei2021-8
اثربخشی درمان ذهن آگاهی کودک بر نشانه های اصلی ونارسایی کنش های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالیAli Mashhadi,Imanollah Bigdeli,Zahra Tabibi2021-9
بررسی استلزام توجه برای آگاهی در حافظه حسی با استفاده از پارادایم تعدیل یافته استروپImanollah Bigdeli,Javad Salehi Fadardi2021-9
پیش‌بینی اضطراب سلامتی براساس ترس از کووید-19 با میانجی‌گری سیستم فعال‌سازی و بازداری رفتاریMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2021-9
تحلیل محتوای «خودشفقتی» در روایت قرآن از جنگ اُحدHamidreza Aghamohammadian Sharbaf2021-9
اثربخشی بهزیستی‌درمانی گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی، تنظیم شناختی هیان، نگرانی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوارHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Majid Moeenizadeh2021-10
اثربخشی درمان ترکیبی شناختی و پذیرش و تعهد بر نشانه‌های افسردگی و مشکلات روان‌تنی در کارکنان عملیاتی آتش‌نشانیAli Mashhadi2021-10
ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی پرماZahra Tabibi2021-10
اثربخشی توانبخشی شغلی بر کنشهای اجرایی و فراظرفیتهای شغلی در دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشیAli Mashhadi2021-11
بررسی هوش هیجانی و هوش اخلاقی در پزشکانMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad,Majid Moeenizadeh2021-12
کنش های اجرایی و فرا ظرفیت های شغلی در دانشجویان مبتلا و غیر مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشیAli Mashhadi2021-12
مدل ساختاری عوامل موثر بر رشد پس از سانحه با میانجیگری ارزیابی مجدد شناختی و نشخوارهای ذهن ی در بیماران مبتلا به سرطانHamidreza Aghamohammadian Sharbaf,Mohammad Saeid AbdeKhodaei2021-12
بررسی مقایسه‌ای حُسن ظن در متون دینی با خوش‌بینی در روان‌شناسی با تأکید بر صحیفۀ سجادیهMohammad Saeid AbdeKhodaei2022-1
تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی توکل بر خدا مبتنی بر رویکرد شناخت‌درمانی و بررسی کارآمدی آن بر میزان تعارضات زناشویی، کیفیت، معنا و رضایت از زندگی مهاجران افغانستانی ساکن مشهدMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2022-1
اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر شادکامی و بهزیستی زنان نابارورMajid Moeenizadeh,Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf2022-2
تیپ شخصیتی و تردید حرفه‌ای: آیا واقعاً حسابرسان مستقل رفتار می‌کنند؟Ali Ghanaei CHamanabad2022-2
تأثیر مشاوره جنسی گروهی مبتنی بر نظریه خودتعیینگری بر عملکرد جنسی زنانMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad2022-3
رابطه صفات شخصیتی و رضایت از زندگی با نقش میانجی‌ هوش هیجانیBhram ali Ghanbary Hashemabady2022-3
کنترل شناختی در اختلال اضطراب فراگیر: بررسی بازداری فعالانه و واکنشیImanollah Bigdeli,Ali Mashhadi2022-3
مروری براختلال نارسانظم جویی خلقی مخرب، اختلال جدید DSM-5Ali Mashhadi2022-3
نقش واسطه ای رضایت جنسی در رابطه سبک های عشق ورزی با طلاق عاطفیMohaamad Javad Asgari Ebrahimabad,kazem Rasoolzadeh Tabatabaei2022-3
بررسی ارتباط میان مقیاس درجه بندی والدین و تکالیف عملکردی کنش های اجرایی در کودکان پیش دبستانیAli Mashhadi,Imanollah Bigdeli2022-5
نقش تاب آوری و احساس انسجام روانی در پیش بینی سبک های مقابلهای مادران کودکان اوتیسمMohammad Saeid AbdeKhodaei2022-6