پلی کلینیک تخصصی خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های تخصصی فردی و بالینی، زوج و خانواده، کودک و نوجوان، تحصیلی، شغلی، ورزشی، گروه درمانی و کارگاه های تخصصی و عموم زیر نظر دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی خدمات تخصصی روان شناسی و مشاوره ارائه می دهد:

در صورت نیاز می توانید از روش های زیر با این مرکز همراه باشید:

 ▶ بلوار وکیل آباد، بین کوثر شمالی 8 و 10
▶ همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب
▶ Tel: ۳۸۸۰۳۶۷۶-۷
    ۰۹۰۲۰۶۶۸۳۴۶
▶ تلگرام و اینستاگرام: fumpolyclinic@