عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
مقایسه کارآمدی اصطلاحنامه و هستی‌شناسی در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیماکرم فتحیان دستگردیکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۸۹/۰۷/۱۴
شناسایی کتاب‌های مناسب غیردرسی همخوان با کتاب‌های درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع دبستان : (راهبردی برای تدریس و مجموعه‌سازی در کتابخانه‌های آموزشگاهی)سیدمهدی سیدقطبیکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۰/۰۳/۱۶
بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی و تعیین جایگاه دانشگاه فردوسی طی سالهای 1990-2010 در وبگاه علم با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاهفتاحی۱۳۹۰/۰۴/۰۱
بررسی همبستگی باورهای معرفت شناختی و نیاز به شناخت با رفتار اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدحیدر مختاریدکتری(PhD)داورپناه۱۳۹۰/۱۲/۲۸
بررسی قضاوت ربط و معیارهای مورد استفاده دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک شناختی کل گرا- تحلیلی رایدینگمهدیه میرزابیگیدکتری(PhD)صنعت جو۱۳۹۱/۰۵/۰۴
بررسی میزان همخوانی عبارت های کاربران با اصطلاحات پیشنهادی مقالات پایگاه های اطلاعاتی و ساختار واژگانی اصطلاحات در پایگاه های اطلاعاتیحمیده رجبیان آغوئیکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۱/۰۷/۰۵
سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کتابداران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی براساس مدل تلفیقی لیب کوال، دیجی کوال و ای-اس کوالالهام یوسف زاده نجدی تبریزکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۱/۰۷/۱۴
تحلیل هزینه- اثربخشی کتاب های چاپی لاتین و پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی در سال 2010علی مرادنژادکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۱/۰۸/۰۶
تحلیل میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی از فناوریهای وب2 و شناسایی عوامل بازدارنده بر استفاده از این فناوریها در خدمات کتابخانه‌های دانشگاهیواحد بهرامیکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی عوامل بروز تعارض در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد و شناسایی راهبردهای مدیریت تعارض از دیدگاه کتابدارانسمانه ضیائیکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۱/۱۱/۱۵
بررسی کارآمدی راهنماهای پیوسته بر مبنای مدل ‌یادگیری واک (VAK) در افزایش استفاده پذیری سیستم اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد برای اعضاء هیأت علمی‎رضا خسرویکارشناسی ارشدپریرخ۱۳۹۲/۰۴/۱۷
حضور و اثربخشی اعضاء هیئت علمی گروه های علم اطلاعات و دانش‏شناسی دانشگاه‏های ایران در وب و تاثیر آنها بر کسب امتیازهای مادی و معنوی از دیدگاه نظریه قشر بندی اجتماعی در علمفرشید دانشدکتری(PhD)فتاحی۱۳۹۲/۰۶/۲۶
بررسی موانع و عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی در سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضویاحمد خسرویکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۲/۱۱/۱۲
بررسی زیرساخت‌ها و سنجش توانمندی‌ها و مهارت‌های کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد برای راه اندازی خدمات مرجع الکترونیکیملیحه ایلخانی مهنهکارشناسی ارشدپریرخ۱۳۹۳/۰۴/۱۷
میزان اضطراب و شناخت اینترنتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهدروح الله رضائیکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۳/۰۶/۲۵
بررسی معیارهای قضاوت ربط تصاویر بازیابی شده در موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربراننعیمه ظریف قاسمیانکارشناسی ارشدفتاحی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی میزان خلاقیت کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل سازمانی موثر بر آنمحمدجعفر طلائی برآبادیکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۳/۰۶/۳۰
ساختار و نقشه ی تولید علم در ایران براساس مقاله های نمایه شده در ISI طی سال های 2001-2005نرگس زندی رواندکتری(PhD)داورپناه۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شناسایی و واکاوی واژگان نمایانگر روابط کتابشناختی در سازماندهی خانواده‌های کتابشناختی فارسی و توسعه ساختار مارک ایران بر پایه اف. آر. بی. آرابولفضل طاهری سودجانیکارشناسی ارشدفتاحی۱۳۹۳/۰۷/۰۹
سنجش هماهنگی راهبرد‌های مدیریت دانش و زیرنظام‌های آن در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی با راهبردهای دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی مدیریت دانشمجتبی کفاشان کاخکیدکتری(PhD)پریرخ۱۳۹۳/۰۷/۱۰
بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهدعلی اکبر دستجردیکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۳/۰۷/۱۴
شناسایی نیازهای اطلاعاتی بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در راستای طراحی الگویی به منظور ارائه خدمات برون کتابخانه ای به آنانفاطمه وحدانیکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۳/۰۷/۱۵
بررسی تأثیر پیچیدگی عینی، پیچیدگی ذهنی و نوع محصول وظایف‌کاری بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهدمرضیه سعیدی زادهکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۳/۰۷/۱۶
ضرورت به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی ایران و عوامل مؤثر و بازدارنده آنزهره عدالتیانکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۳/۰۷/۱۶
رابطه سبک های پردازش اطلاعات و ادراک از محیط کلاس با راهبردهای مطالعه خودتنظیممهسا خوش طالعکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۳/۰۸/۲۱
عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری های اطلاعاتی توسط کاربران کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس مدل های یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری و تناسب وظیفه فناوریمحمّد قانعیکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۳/۰۹/۰۹
توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) از طریق سنجش تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد کاربران بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پژوهان) با رویکرد شناختی اجتماعی)غلامحسین جهانگیردکتری(PhD)دیانی۱۳۹۳/۱۰/۱۰
واکاوی مؤلفه های اساسی در تدوین خط مشی مجموعه سازی و مدیریت مجموعه در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدسمانه رحمانیکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۳/۱۰/۲۸
ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه رقومی آستان قدس رضوی براساس مدل پیشنهادیصدیقه زره سازکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۳/۱۱/۰۴
مقایسه جریان اطلاعات درون شهری و برون شهری به عنوان شاخص های توسعه یافتگی شهرجغتایزینب قلی زاده مقدمکارشناسی ارشددیانی۱۳۹۳/۱۱/۰۶
بررسی رابطه تیپ های شخصیتی برون گرا و درون گرا با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه مرکزی استان قدس رضویزهره سادات باقریکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۳/۱۱/۱۳
ارزیابی فراداده‌های سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از جنبه قابلیت جستجو، بازیابی و نمایه پذیری اطلاعاتسیدمسعود شفیعیکارشناسی ارشدفتاحی۱۳۹۳/۱۱/۱۸
رابطه میان سواد اطلاعاتی با خودکارآمدی کتابداران دانشگاه های فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهدنسرین نصیری پورکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۳/۱۱/۱۸
سنجش خوانایی مقاله های دانشنامه رشد با هدف تعیین مخاطب با استفاده از فرمول های گانینگ/ دیانی، فلش/ دیانی و فرای/ دیانیمعصومه غلامی احمدیکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۳/۱۱/۱۸
تأثیر هیجانها و القای هیجانی بر رفتار اطلاع یابی کاربران و تعیین الگوی انتساب هیجانها بر اساس نظریه انتساب (اسناد) وینرحسن بهزادیدکتری(PhD)صنعت جو۱۳۹۳/۱۱/۲۱
بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتارشهروندی سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی خراسان رضویمریم نیکوکارکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۳/۱۲/۱۳
مقایسه معیارهای انتخاب کتاب ازدیدگاه نوجوانان شهری و روستایی شهرستان کاشمرسمانه وکیلی ازغندیکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۳/۱۲/۱۹
واکاوی ارتباط میان قابلیت‌های روانشناختی و مهارتی کاربران با رفتار راهنمایابی آنها در کتابخانه‌ دیجیتال برپایه مدل اطلاع‌یابی تعدیل شده مارکیونینیمحمد زره سازدکتری(PhD)فتاحی۱۳۹۴/۰۳/۰۹
تحلیل عوامل مؤثر بر فرایند تغییر برنامه ریزی شده در کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس نظریه میدانی لوین، چسبندگی دانش و آموخته زداییسمیه السادات اخشیکدکتری(PhD)پریرخ۱۳۹۴/۰۳/۲۷
واکاوی نقشه شناختی و ارزش آفرینی مشترک میان کاربران، کتابداران و طراحان نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران برپایه نظریه وسیله-هدفرضا رجبعلی بگلودکتری(PhD)فتاحی۱۳۹۴/۰۵/۱۸
اعتبار سنجی و ارزیابی عناصر محیط رابط‌ کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی فارسی‌ کودکانسیده صّفیه حسینیکارشناسی ارشدشریف۱۳۹۴/۰۷/۰۵
شناسایی و اعتبارسنجی سیستم‌های مدیریت دانش شخصیشریف۱۳۹۴/۰۷/۱۵
آسیب شناسی کتاب های داستانی تصویری بازاری برای کودکان گروه سنی «الف» و «ب» از بعد انتقال فرهنگ ملی و دیگر زمینه هاآرزو کرباسیکارشناسی ارشدپریرخ۱۳۹۴/۰۷/۲۵
بررسی ارتباط شرایط ارگونومیکی و انگیزش شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان مشهدمهسا مقیمیکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۴/۰۷/۲۷
بررسی رابطه بین توانمندی سازمانی و کارآفرینی درون سازمانی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهدسیده زینب مقدسکارشناسی ارشدتجعفری۱۳۹۴/۰۷/۲۹
سنجش میزان به کارگیری معیارهای طراحی ترغیبی در وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوریجمیله کمالی قریه بیککارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۴/۰۷/۲۹
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در میان کتابداران کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهدصنعت جو۱۳۹۴/۰۸/۰۳
نقش کتابداران، خدمات اطلاع رسانی و میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد بر کاهش اضطراب اطلاع یابی آنانزهرا کاشیکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۴/۰۹/۱۴
تعهد سازمانی در پرتو توسعه توانمندسازی روان شناختی کارکنان در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهدصنعت جو۱۳۹۴/۰۹/۲۴
تولید علم و همکاری علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر پایه داده‌های پایگاه وب‌آوساینس(2013- 2000)سمیه درگاهیکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۴/۱۰/۰۶
بررسی میزان آمادگی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی برای پیاده سازی نظام آراستگی «پنج‌اس» با توجه به عوامل مؤثر در اجرای این نظامزهرا بهادر پورکارشناسی ارشدتجعفری۱۳۹۴/۱۱/۰۴
بررسی انتظارات و اولویت های دانشجویان از خدمات مرجع رقومی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدسلیمه دروگرکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۴/۱۲/۰۵
بررسی توجه به مهارت‏های تفکر خلاق در کتاب‏های داستان گروه سنی «ج» بر اساس مؤلفه‏های تفکرخلاق گیلفوردسمیه فروزشکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۴/۱۲/۰۵
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه های بجنورد( دانشگاه بجنورد، آزاد و پیام نور)احمد رضا جلالی بردرکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۴/۱۲/۱۹
بررسی استفاده نوجوانان از خدمات کتابخانه‌های عمومی سبزوار و رابطه آن با پیشرفت تحصیلیسیده زهرا طباطبائی شهرآبادکارشناسی ارشدتجعفری۱۳۹۵/۰۲/۱۸
شناسایی میزان استفاده جوانان تحصیلکرده از کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد و اهمیت عوامل بازدارنده از دیدگاه آنانفرشته کامران طرقیکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۵/۰۳/۰۸
ضرورت و کاربرد مصداق‌های پشتیبان سواد اطلاعاتی در وب سایت کتابخانه‌های دانشگاهی از دید دانشجویانسیده مهناز احمدیکارشناسی ارشدشریف۱۳۹۵/۰۶/۱۶
بررسی میزان اهمیت شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات در کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی از دیدگاه مراجعانمحمدرضا نوشیکارشناسی ارشدتجعفری۱۳۹۵/۰۶/۲۸
بررسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد از شیوه‌نامه انجمن روان‌شناسان امریکا (APA)در تدوین پروپوزالمنصوره قادریکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی وضعیت کمی تولید پایان نامه ها و رساله های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های 1363- 1393اکرم راچمنیکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تاثیر اجرای طرح تجمیع کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد بر میزان رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از خدمات عمومی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس مدل کانومعصومه باقریکارشناسی ارشدشریف۱۳۹۵/۰۶/۳۱
شناسایی عوامل اثر گذار بر وفاداری مراجعان و اثرگذاری وفاداری بر پیامدها درکتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدزهرا محمّدیانکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مقایسه خصوصیات یازده‌گانه کارول بلاند و مک روفین از محیط پژوهشی بارور در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و کتابخانه های عمومی شهر مشهدمعصومه سعیدی مهرکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۵/۰۶/۳۱
شناسایی و ارزیابی الگوهای بهینه (بنچ مارکینگ) خدمات در کتابخانه های دانشگاهی ایرانشبنم کاظمیکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۵/۰۷/۲۹
نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهدفهیمه رجبیکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۵/۰۸/۰۲
طراحی الگوی هستان‌شناسی فراداده ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر روش داده های پیوندیاکرم فتحیان دستگردیدکتری(PhD)صنعت جو۱۳۹۵/۰۹/۰۶
ارزیابی سواد اطلاعاتی دانش آموزان 16-18 ساله مشهد بر اساس مدل شش مهارت بزرگ اطلاعاتیمنصوره ریوف مقدمکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۵/۱۰/۲۶
ارزیابی سامانه وبی مدیریت مجلات دانشگاه فردوسی مشهد در ابعاد مدیریتی و فنی از دیدگاه مدیران اجرایی مجلاتزهرا جلیلیکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۵/۱۱/۰۲
توانمندی داستان‎ها با رویکرد کتاب‎درمانی در تحول شناختی کودکانِ گروه سنی «ب» و «ج» بر پایۀ نظریۀ رفتاردرمانیِ عقلانی‎هیجانی (REBT) و تحلیل گفتمان دیدگاه کودکان دربارۀ عناصر این نظریه در داستان‌هابهار قادریکارشناسی ارشدپریرخ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
تأثیر آموزش بر افزایش مهارت‌های سواد اطلاعاتی مراجعان: مطالعه موردی کتابخانه آیت‌الله حاج شیخ هاشم قزوینی (ره)زهرا عدلیکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۵/۱۱/۳۰
واکاوی رضایتمندی کاربران به هنگام کار با موتور جستجوی گوگل بر پایه نظریه‌‌های اضافه بار شناختی، اضافه‌‌ بار انتخاب، توجه انتخابی، و اصل کم‌‌ترین تلاشفهیمه منصوریدکتری(PhD)نوکاریزی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
سنجش میزان تاثیر عوامل موثر بر شکل گیری رفتار اشتراک دانش از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)کفاشان کاخکی۱۳۹۶/۰۱/۱۹
شناسایی عوامل بازدارنده سازمانی موجود در اجرای مدیریت دانش درکتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهدهما جمشیدی فردکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۶/۰۴/۰۳
بررسی وضعیت فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزان مقطع متوسطه نظری بر اساس نظریه شناختی اجتماعی بندورابهزادی۱۳۹۶/۰۶/۰۵
بررسی رابطه بین سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری کاربران با راهبردهای جستجوی انتخابی آن‌ها در فرایند اطلاع‌یابی در وبسوره شعائیکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
رابطه مثبت اندیشی و مهارتهای ارتباطی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهدنرگس افخمیکارشناسی ارشدتجعفری۱۳۹۶/۰۶/۲۹
نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدمریم شعبانی شایهکارشناسی ارشدتجعفری۱۳۹۶/۰۷/۲۵
واکاوی الگو و عوامل مؤثر و بازدارندۀ مطالعه در جوانان شهر مشهدزهرا زنگنه بایگیکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۶/۰۸/۳۰
تأثیر توانمندی‌های کاربران و مؤلفه‌های رابط کاربر وب‌سایت‌ها بر فرایند تعامل در وب (برپایه نظریه پردازش اطلاعات با استفاده از رویکرد چشم-ذهن)مهدی زاهدی نوقابیدکتری(PhD)فتاحی۱۳۹۶/۰۹/۰۵
اولویت‌بندی و امکان‌سنجی خدمات قابل ‌ارائه در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد در جهت کاهش مشکلات زناشوییزینب عطائی کردیانیکارشناسی ارشدتجعفری۱۳۹۶/۱۱/۰۷
ارزشیابی پوشش و همپوشانی چهار موتور جستجوی بومی اصلی: پارسیک، یوز، پارسی جو و ریسموننوکاریزی۱۳۹۶/۱۱/۱۶
ارزیابی کارامدی موتورهای کاوش بومیمهدی زینالی تازه کندیکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۶/۱۱/۱۶
رابطه میان اضطراب پژوهش با خودکارآمدی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهدسیده زهرا عابدیکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۶/۱۱/۱۸
دیرینه‌شناسی و تبارشناسی ترجمه دانش و بررسی اثربخشی آن در علوم پزشکیعلی عظیمی وقاردکتری(PhD)صنعت جو۱۳۹۶/۱۱/۲۱
طراحی و تحلیل ابزاراعتبارسنجی وب مبتنی بر چارچوب نظری چویهدایت بهروز فردکتری(PhD)صنعت جو۱۳۹۶/۱۱/۲۳
گسترش مدل یکپارچه پذیرش و بهره گیری از فناوری(UTAUT) با افزودن متغیرهای خودکارآمدی اینترنتی، شناختی و مهارتی در میان کاربران پایگاه های اطلاعاتی ایرانمریم صابری درختنجانیدکتری(PhD)نوکاریزی۱۳۹۶/۱۱/۲۳
بررسی دیدگاه متخصصان اطلاع‌رسانی و مدیران شرکت‌های صنعتی و تجاری شهر مشهد در مورد نقش کتابخانه‌های تخصصی در هوشمندی رقابتی سازمان‌هامجید وطن دوستکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
امکان‌سنجی ارائه خدمات مؤثر بر توسعه اقتصادی در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد از دیدگاه کتابداران و مدیرانشیما عطائی ظاهرکارشناسی ارشدتجعفری۱۳۹۶/۱۱/۲۸
بررسی تأثیر بسترهای سه‌گانه فرهنگ اطلاعاتی، رفتار استفاده از اطلاعات و عوامل شناختی- اجتماعی بر رفتار اشتراک دانش در جوامع دانشگاهیحسن محمودی توپکانلودکتری(PhD)فتاحی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
واکاوی وضعیت مولفه های سواد اطلاعات درمان بیماران سرطانی در ارتباط با ویژگیهای آنهامحبوبه فرزینکارشناسی ارشدبهزادی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های خلاقیت گیلفورد در مجلات فارسی کودکانجمیله جهانیکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی میزان اهمیت و ضرورت مجلات دسترسی ‌آزاد از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و شناسایی عوامل مؤثر و بازدارنده بر استفاده از این منابعمریم حیدرپورداغیانکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۷/۰۳/۰۱
وضعیت عوامل یادگیری سیار در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد از دیدگاه کاربران بر اساس مدل فریم (FRAME)افسانه سرویکارشناسی ارشدبهزادی۱۳۹۷/۰۴/۱۲
شناسایی ساختار رفتار یادگیری خودتنظیم کتابداران و تأثیر آن بر عملکرد شغلی آنان در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهدسمیرا راه چمندیکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۷/۰۵/۰۱
طراحی و اجرای الگوی ارزیابی درونی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و سنجش آنزهرا فرزندیکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۷/۰۵/۲۱
باورهای انگیزشی مطالعه و رابطه‌ی آن با عملکرد سازمانی کارکنان و استفاده‌ی اعضا از کتابخانه‌های عمومیرضا اکبرنژاددکتری(PhD)نوکاریزی۱۳۹۷/۰۶/۱۹
واکاوی عوامل موفقیت رؤیت پذیری اطلاعات در اینستاگرام با بهره گیری از تحلیل تعامل انسان و اطلاعاتفاطمه تقی پناهیدکتری(PhD)نوکاریزی۱۳۹۷/۰۶/۱۹
بررسی نقش خدمات جنبی کتابخانه‌های عمومی شهرستان گناباد در تشویق کودکان و نوجوانان شهرستان گناباد به مطالعهعفت جزائری سقیکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
سنجش میزان رعایت مؤلفه‌های بهینه‌سازی صفحات برای موتورهای کاوش (سئو)، در وبگاه‌ کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و رابطه آن با رؤیت‌پذیری و رتبه آن‌ها در نتایج بازیابیسحر دانائیکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۷/۰۷/۲۱
میزان بکارگیری مدیریت دانش مشتریان و رابطه آن با وفاداری آنها به کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدنرگس ملکوتی اصلکارشناسی ارشدکفاشان کاخکی۱۳۹۷/۰۷/۲۴
بازاندیشی در سنجه بازیافت در ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعاتنوکاریزی۱۳۹۷/۱۱/۰۱
تحلیل محتوای کتاب های داستانی نوجوانان از حیث ابعاد هویت یابی بر پایه نظریه روانی- اجتماعی اریکسون، الگوی وضعیت هویت مارسیا و سبک های پردازش برزونسکیوجیهه حسینیدکتری(PhD)صنعت جو۱۳۹۷/۱۱/۰۳
نقش تیپ‌های شخصیتی (برون‌گرا، درون‌گرا و میانه) در رفتار اطلاع‌یابی اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسینجمه ناموسی جعفرآبادیکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۷/۱۱/۰۶
بررسی اثربخشی نقشه‎های ذهنی در فرایند بازیابی اطلاعات دانشجویانعطیه باغستانی تجلیکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۷/۱۱/۱۷
امکان‎سنجی برون‎سپاری ایجاد، گسترش و ارائه خدمات کتابخانه ‏های آموزشگاهی در شهر مشهدلیلا خردبیشهکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۷/۱۲/۰۴
بررسی توانمندی متون کهن فارسی در پرورش تفکر فلسفی کودکان (مطالعه موردی داستان‌های مرزبان‌نامه)زینب رفاهی کمساریکارشناسی ارشدپریرخ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
واکاوی وضعیت کتابخانه‌‌های دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه دانشجویان و کتابداران در ارائه خدمات به دانشجویان بین‌المللخدیجه برقی طرقبهکارشناسی ارشدبهزادی۱۳۹۸/۰۲/۲۳
امکان‌سنجی پیاده‌سازی رایانش ابری در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های شهر مشهد و بررسی میزان آشنایی و استفاده کتابداران از این فناوریمریم لقمانی خوزانیکارشناسی ارشدبهزادی۱۳۹۸/۰۷/۲۱
تحلیل عوامل مؤثر بر میزان استناد مقالات اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلیمحدثه صفری سرجانکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۸/۰۸/۰۸
تحلیل پدیدارنگارانه تجربۀ جست‌وجو و بازیابی اطلاعات دانشجویان دکترای دانشگاه فردوسی مشهد در فرایند پژوهشطاهره ریگیدکتری(PhD)دیانی۱۳۹۸/۰۹/۰۶
واکاوی رفتار اطلاع‌یابی درمانگران در تشخیص و درمان اختلال‌های روانی بر پایه مدل فراگرد جست‌وجوی اطلاعات کولثاوعلی اکبریدکتری(PhD)نوکاریزی۱۳۹۸/۱۱/۰۱
طراحی، تبیین و ارزیابی الگوی فرآیند اطلاعات مدار هوشمندی رقابتی در ساختار دانشگاه های دولتی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناورینرگس اورعی گلمکانیدکتری(PhD)صنعت جو۱۳۹۸/۱۱/۲۴
شناسایی کتاب‌های داستانی مناسب کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (ADHD) در گروه‌های سنی «الف»، «ب» و «الف/ب» بر پایه رویکرد کنش‌های اجرایی در نظریه گسترش‌یافته بازداری رفتار بارکلینجمه رحیمی سه گنبدکارشناسی ارشدپریرخ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
شناسایی و تعیین سوگیری های شناختی در فرایند بازیابی اطلاعات علمیگیسو گمرکیکارشناسی ارشدبهزادی۱۳۹۹/۰۱/۳۱
طبقه‌بندی موضوعی اسناد تاریخی با استفاده از فنون داده‌کاوی، مطالعه موردی: اسناد دوره افشاریه کتابخانه آستان قدس رضویعلی سلیمانیکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۳۹۹/۰۷/۱۶
ترسیم نقشه موضوعی استفاده پایان‌نامه‌های دانشگاه فردوسی مشهد با داده‌کاوی رخدادهای ثبت شده کاربرانلعیا لطفیکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بررسی تأثیر آموزش سواد دیداری بر خلاقیت و مؤلفه های آن براساس دیدگاه گیلفورد با محوریت کتاب تصویری بدون کلام در دختران ده سالهمعصومه انوریکارشناسی ارشدصنعت جو۱۳۹۹/۰۹/۱۹
طراحی، پیاده سازی و ارزیابی الگوی هستی شناختی تخصصی حوزه نقاشی برپایه الگوی مرجع مفهومی سیداک (CIDOC-CRM)ملیحه درخوشدکتری(PhD)فتاحی۱۳۹۹/۱۲/۱۷
سنجش میزان تأثیر مدیریت دانش و هوش هیجانی بر بهره‌وری کتابداران شاغل در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با توجه به میانجی‌گری متغیرهای انگیزش و بازخورد شغلیزهرا سرحدی جشاریکارشناسی ارشدکفاشان کاخکی۱۴۰۰/۰۳/۱۹
جایگاه ‌کتابخانه‌های عمومی در توانمندسازی اطلاعاتی - اجتماعی- اقتصادی- زنان در نظر و عملمریم یعقوب زادهکارشناسی ارشدصنعت جو۱۴۰۰/۰۵/۰۲
ارزیابی پوشش موضوعی موتورهای جستجوی ایرانی در مقایسه با موتور جستجوی گوگل با استفاده از طرح رده بندی دهدهی دیوییمحمدسعید خاکی فرخدکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۴۰۰/۰۷/۲۱
تأثیر آموزش سواد اطلاعاتی بر عملکرد مبتنی بر شواهد پرستاران شاغل در بیمارستان‎های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدنسرین فنودیکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۴۰۰/۰۷/۲۱
تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارت گوش دادن مؤثر مبتنی بر کتاب درمانی بر رضایت زناشویی زوجینفائزه بهرامی آرامیکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۴۰۰/۰۷/۲۵
ارزیابی محیط رابط کاربری نرم‌افزارهای ارائه جلسات مجازیفاطمه جباریکارشناسی ارشدنوکاریزی۱۴۰۰/۰۸/۲۴
شناسایی و رتبه بندی موانع کارآفرینی درون سازمانی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهدزینب گلستانی خواهکارشناسی ارشدتجعفری۱۴۰۰/۱۲/۰۸
تحلیل کنش بازیابی اطلاعات: گذر از بازنمایی به ضدبازنمایی رورتیمحبوبه فراش باشی استانهدکتری(PhD)نوکاریزی۱۴۰۰/۱۲/۱۱
بازکاوی تاریخی جنبش دکومانتاسیون به منظور شناسایی و تحلیل ابعاد گفتمانی آنامیر ریسمان بافدکتری(PhD)صنعت جو۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تأثیر قصه گویی بر ارتقای نگرش کارآفرینانه کودکان گروه سنی جفاطمه حائری اسدیکارشناسی ارشدتجعفری۱۴۰۰/۱۲/۱۵
ارزیابی کیفیت صفحات بازیابی شده از موتورهای جستجوی فارسی‌ و گوگل در پاسخ به سؤالات درسی دانش‌آموزانفاطمه علی پوریامیکارشناسی ارشدتجعفری۱۴۰۰/۱۲/۱۸