معرفی گروه آموزشی روان شناسی

روان‌شناسي يكي از شاخه‌هاي علوم انساني است. دوره كارشناسي روان‌شناسي، يكي از دوره‌هاي نظام آموزش عالي مي‌باشد كه هدف آن تربيت افرادي است كه مفاهيم و اصول نظري و عملي و همچنین روش‌هاي پژوهش در اين علم را فراگرفته و حداقل مهارت‌هاي حرفه‌اي روان‌شناسي را كه در كشور ما داراي كاربرد فراوان است، به دست آورند.

مسئول دفتر و کارشناس گروه روان شناسی، خانم گلستانی می باشد.

برای ارتباط با گروه می توانید با شماره 05138803646  تماس بگیرید.

 مدیر گروه روان شناسی

aghmohammadian

حمیدرضا آقامحمدیان

دکتری روان شناسی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

Email: aghamohammadian@um.ac.ir

وبگاه شخصی

مدیر گروه روان شناسی

مديران گروه روان شناسي از سال 62 تا كنون

 نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

مدت مدیریت

 محمد مهدي خديوي زند

استاد

62-65

 سيد محمد محسن جلالي

استاديار

65-70

 سيد محمود طباطبايي

استاديار

70-72

 سيد محمد محسن جلالي

استاديار

72-75

 محمدسعيد عبدخدايي

مربي

75-79

حميدرضا آقا محمديان شعرباف

استاد

79- 92

علی مشهدی

دانشیار

93-95

محمدجواد اصغری ابراهیم آباد

استادیار

95-99

حمیدرضا آقامحمدیان

استاد

99

تاکنون