رشته ها و مقاطع تحصیلی

كارشناسي

دوره کارشناسی روان شناسی قبلا در گرایش های بالینی، عمومی و آموزش کودکان استثنائی ارائه می شد، ولی از سال 1394 براساس مصوبه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دوره کارشناسی ، بدون گرایش دانشجو می پذیرد و آنان می بایست 138 واحد درسی را در یک دوره 8 ترمی بگذرانند.

برنامه درسی دوره کارشناسی روان شناسی

كارشناسي ارشد

درحال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد، رشته های باليني، عمومي و روان شناسی شناختی  ارائه می شود.

برنامه درسی:

روانشناسي باليني

روانشناسي عمومي

روان شناسی شناختی

 دکتری

دوره دكتري روان‌شناسي از مهرماه 1388 و دوره دکتری روان شناسی شناختی از مهرماه 1398 در دانشکده دانشجو می پذیرند.