عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحد پردازه ای بر کاهش نشانه های اضطرابی و بهبود نظم جویی شناختی هیجانی نوجوانانفرزانه آدابیکارشناسی ارشدمشهدی
تاثیر ارزشیابی سنتی و توصیفی بر آگاهی فراشناخت و اهداف پیشرفت دانش آموزانفرهاد سلجوقیکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۸۹/۰۲/۰۷
اثر بخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به محرک های خورد و خوراک و بهبود شاخص های درمانی افراد دارای اضافه وزن تحت رژیم درمانیمسعود مقدس زاده بزازکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۸۹/۱۰/۰۸
اثر قصه درمانی بر کاهش افسردگی کودکان سرطانیافسانه کریمی نسبکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۸۹/۱۱/۰۶
رابطه احساس انسجام و سخت کوشی روانشناختی با سلامت روان و راهبردهای مقابله با استرسراشین صبری نظرزادهکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۸۹/۱۱/۲۰
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی ،رضایت شغلی و گرایش به بوروکراسی در مدیران مقاطع سه گانه آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شاندیززینب حسن نژادشاندیزکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۰/۰۴/۱۴
بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر هوش عملی ورفتار سازشی کودکان پیش دبستانیغنائی چمن آباد۱۳۹۰/۰۶/۱۷
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش پرخاشگری نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرستمهدی متشکریکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۰/۰۶/۲۷
بررسی اعتبار افتراقی آزمون ترکیبی تصویری-زیرآستانه ای استروپ هیجانی در افسردگیالهام محمدپورشورچهکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۰/۰۶/۲۷
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای مقابله ای بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی زنان سرپرست خانوارالهام تهامیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۰/۰۶/۲۹
اثربخشی آموزش غنی سازی ازدواج اولسون بر ارتقاء آگاهی از انتظارات ، بهبود باورهای ارتباطی و افزایش رضایت زناشویی افراد مراجعه کننده به بهزیستی گنبد کاووسزینب شیخی کوهسارکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۰/۰۶/۳۰
مقایسه اثر بخشی برنامه درمان غنی سازی و ارتقاء زندگی و واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر روی بهبود شاخص های اعتیاد مردان سوء مصرف کننده موادزهرا وفائی جهانکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۰/۰۶/۳۰
نقش تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با میانجی گری استرس ادراک شده و راهبرد های مقابله ای در کیفیت زندگی بیماران قلبیرضا سلطانی شالکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۰/۰۶/۳۰
بررسی تأثیر تعاملی حرکت درمانی و بیوفیدبک بر مسائل عصب- روانشناختی مادران کودکان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (SLD)مرضیه سرویکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۰/۰۶/۳۱
بررسی خصوصیات روانسنجی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان-فرم کودکانمشهدی۱۳۹۰/۰۸/۳۰
رفتارهای پرخطر رانندگی در بین افراد آسیب پذیر به تصادفات ترافیکیطبیبی۱۳۹۰/۰۸/۳۰
اثربخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش سوگیری توجه به محرک های وسواس اجبار و کاهش شدت علائم وسواسسعیده آذرآئینکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۰/۰۹/۰۷
اثربخشی برنامه آموزش کنترل توجه بر کاهش سوگیری توجه به محرک های اضطراب اجتماعی و بهبود شاخص-های درمانی افراد مضطرب اجتماعیسپیده معماریانکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۰/۰۹/۰۸
تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر افزایش محبو بیت در کودکان پیش دبستانیزهره حسن زاده کلاتهکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۰/۱۱/۰۸
اثربخشی آموزش کنش های اجرایی بازداری و برنامه ریزی-سازماندهی بر کاهش نشانه های اختلال ADHD و پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلا ADHD-Cزهرا مرادیانکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۰/۱۱/۱۳
بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت شناختی- رفتاری همسران جانبازان بر کاهش تنیدگی والدینی همسران وکاهش مشکلات رفتاری فرزندان آنهامحمدحسین غلامیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۰/۱۱/۱۵
بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد منطقی ـ هیجانی ـ رفتاری (REBT) در مدیریت هیجانات منفی کودکان بی سرپرست و بد سرپرستحمیده پورگنابادیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۰/۱۱/۱۵
بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و ناگویی خلقی با خود بیمارانگاری در جمعیت غیر بالینی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدمجتبی بختیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۰/۱۱/۲۵
نقش کنش های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکیمحبوبه هاشمی جوزدانیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۰/۱۱/۳۰
بررسی اثربخشی گروه درمانی بهزیستی بر کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و افزایش بهزیستی روانشناختی زنان نابارورهانیه ظریف گلباریزدیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۰/۱۲/۱۳
بررسی اثربخشی روان درمانگری روان پویشی بر کاهش استرس افراد مبتلا به دیابتجواد حسن زادهکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۰/۱۲/۱۵
مقایسه ی اثربخشی زوج درمانی مثبت نگر و معنوی- مذهبی بر شادکامی، امید، رضایت از زندگی، و بهبود نگرش مادران نسبت به کودک آسیب دیده شانمصطفی بلقان آبادیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۰/۱۲/۱۹
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش و کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزانالهام نیک بختکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۰/۱۲/۲۲
نقش کنش های اجرایی و نگرش در بروز رفتارهای پرخطر ترافیکیحمیرا هاشمی برزآبادیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۰/۱۲/۲۲
بررسی شیوع اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فردوسی و رابطه آن با میزان آشنایی با راهبردهای یادگیری و مهارت‌‌های حل مسألهزینب مرتضائیکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۰/۱۲/۲۳
مقایسه‌ی کنش‌های اجرایی و خطاهای محاسباتی در کودکان مبتلا به اختلال حساب- نارسایی تحولی و کودکان بهنجارحسین بافندهکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۱/۰۳/۳۰
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی برمنبع کنترل و راهبردهای مقابله دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدمرضیه امیریکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۱/۰۴/۰۷
نقش خلق و خو، شیوه های خواباندن، و ادراک مادر در مورد خوابیدن کودک، در مشکلات خواب کودکان نوپاالهامه محسنیانکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-تفسیر بر کاهش سوگیری تفسیر منفی و نشانه های اضطراب اجتماعی در افراد مضطرب اجتماعیصائمه خلیلی طرقبهکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۱/۰۷/۰۲
بررسی اثربخشی برنامه‌ی غنی‌سازی و ارتقای زندگی در بهبود اهمالکاری تحصیلی دانشجویان شاهدبی بی عفت لامعیکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۱/۰۷/۰۲
تأثیر آموزش برنامه ی شرطی سازی ارزشی زیر آستانه ای بر افزایش عزت نفس ضمنی در دانشجویان افسردهسامیه پناهندهکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۱/۰۷/۰۴
بررسی رابطه اهمال‌کاری و میزان استفاده از سبک‌های دفاعی در مادران با اهمال‌کاری و میزان استفاده از سبک‌های دفاعی در دختران نوجوانآسیه صفرزادهکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۱/۰۸/۰۲
نقش میانجی‌گرانه راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و تنظیم هدف در رابطه ویژگی‌های شخصیتی با کیفیت زندگی بیماران سرطانیبتول بهرامیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۱/۱۱/۰۲
اثر‌بخشی روان‌درمانی‌ بین‌فردی گروهی (IPT-AG) بر کاهش نشانه‌های افسردگی و افزایش کیفیت زندگی و مهارت های اجتماعی نوجوانانزینب سیدالحسینی طبسیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۱/۱۱/۰۹
مقایسه اثربخشی دو شیوه ی گروه درمانی وجودی و گروه درمانی شناختی- رفتاری بر ارتقاء کیفیت روابط بین فردیهدی نداف شرقکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۱/۱۱/۰۹
نقش میانجیگری احساس انسجام روانی در رابطه ی ابعاد فرزند پروری ادراک شده با اهمالکاری و انگیزش تحصیلی دانش آموزاننجمه فضلعلیکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۱/۱۱/۰۹
تأثیر آموزش مهارت های جنسی مبتنی بر رویکرد (شناختی-رفتاری) بر افزایش میزان رضایت جنسی، زناشویی و کاهش میزان افسردگی و اضطراب در زنانزکیه فهیمیکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی رابطه ی سبک فرزند پروری با سبک تفکر و راهبرد های مقابله اینعیمه جلایرکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۱/۱۱/۱۴
اثربخشی آموزش برنامه آمادگی برای والدشدن درطول دوران بارداری بر اضطراب،افسردگی وسلامت روان زنان نخست باردارمهرناز صفرزاییکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۱/۱۱/۱۶
بررسی رابطه احساس انسجام روانی و تمایزیافتگی با شادکامی و کیفیت زندگی در زنان معلم شهر مشهدزهرا رضائیکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۱/۱۱/۲۸
اثر بخشی بازی درمانگری شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش مشکلات درونی سازی شده و برونی سازی شده کودکان بی سرپرست و بد سرپرستسمیّه خسروشیریکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۱/۱۱/۲۹
بررسی نقش میانجی گری احساس انسجام در رابطه سبک های دلبستگی با خودتنظیمیحمیده قائدی فرکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۱/۱۲/۱۹
گروه‌درمانی هیجان‌مدار برای مادران کودکان سرطانی: سهم سبک‌های مقابله و سوگ پیش از موعد در بهزیستی روانشناختیمحسن دهقانی نیشابوریکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۱/۱۲/۲۰
اثربخشی روش ترکیبی بازی و قصه ی هدفمند بر توجه و تمرکز کودکان پیش دبستانیسیده آفرین فرزادفردکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۲/۰۲/۱۳
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش طلاق عاطفی و پیامدهای روانشناختی انثریا بیات مختاریکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۲/۰۳/۱۱
مقایسه‌ی میزان و رابطه‌ی هیجان‌خواهی با خودتنظیمی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر مشهدسیده مهسا رضازادهکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۰۴/۱۱
اثربخشی برنامه ی نوین تعدیل سوگیری توجه با تکنولوژی ردیاب چشمی بر کاهش سوگیری توجه و نشانه های اضطراب اجتماعی در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعیمهسا احمریکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۲/۰۴/۱۲
مقایسه اثر بخشی آموزش حافظه کاری و بازی‌های رایانه‌ای در بهبود کنش هوش(نیمرخ اسید) و املای دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیریزهره توکلوکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۲/۰۴/۱۸
مقایسه میزان دانش و پذیرش مداخله‌های درمانی در معلّمان و مشاوران مدارس عادی و استثنایی مقطع ابتدایی نسبت به اختلال نارسایی توجّه / فزون کنشیکلثوم قصبه سیاهکل محلهکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۲/۰۴/۱۸
الگوهای نگرشی رفتار رانندگی با سرعت غیر مجازطبیبی۱۳۹۲/۰۶/۱۷
توصیف اختلال کاربرد شناختی زبان در کودکان مبتلا به بیش فعالی و نارسایی توجهحمیده ربیعی وزیریکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۲/۰۶/۱۸
مقایسه بین فراشناخت و حافظه شرح حال در افراد مبتلا به وسواس , فوبی اجتماعی و گروه بهنجارفریده نظرزاده رمضانیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۰۶/۱۸
اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدتِ فشرده بر سبک های دفاعی و ابرازگری هیجانی در مبتلایان به افسردگیمهدی خوریانیانکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۰۶/۲۵
اثربخشی درمان شناختی – رفتاری مبتنی بر کنش های اجرایی به شیوه ی گروهی بر کاهش نشانه ها و بهبود کنش وری اجرایی دانشجویان مبتلا به ADHDنرگس پرهیزکارکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
کارایی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت تعدیل‌کنندۀ اضطراب بر مکانیزم‌های دفاعی غیرانطباقی و ابرازگری هیجانی بیماران مبتلا به هراس اجتماعیمصطفی محمودی قهسارهکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۰۶/۲۷
اثر بخشی برنامه اموزش مدیریت خشم (تام) بر کاهش پرخاشگری و بهبود نظم جویی شناختی هیجان در نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرستسیده طلوع خدادادیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
اثر بخشی درمانی شناختی_رفتاری در کاهش نگرانی و مشکلات درون سازی شده ناشی از روابط آسیب زای دختران و پسران در مدارس شبانه روزیعلی درخشکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
اثر بخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود نظم جویی شناختی هیجان، بازسازی طرحواره های شناختی ناسازگار و کاهش تعارضات زوجیننسیم احمدیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش رفتارهای اضطرابی و وسواسی نوجوانانمرجان محجوبکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی اثر بخشی اجتماع درمان مدار در درمان سوء مصرف کنندگان متاآمفتامین براساس ارزیابی به روش سیستم نوروفیدبکسارا دولتخواه نوخندانکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی برکاهش اضطراب اجتماعی و افزایش عزت نفس دانش آموزان مدرسه شبانه روزیمینا فردیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر حرکات ریتمیک ورزشی بر سیگنال های مغزی زنان افسرده و مضطربمرضیه رستمیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی مقایسه ای تاثیر مداخلات یکپارچه سازی حسی و نور وفیدبک بر افزایش سطح توجه دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالیمحمد رضا روح بخش ایلی مقدمکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۲/۰۶/۳۱
پیش بینی رضایت زناشوئی از روی متغیرهای سبک های دلبستگی و باورهای ارتباطی کارمندان متأهل دانشگاه فردوسی مشهدهادی محمدیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مقایسه اثر بخشی دو گروه درمانی با رویکرد وجودی و معنوی بر اعتماد عزت نفس و اضظراب زنان مطلقهپریسا غفوریان نوروزیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مقایسه اثر بخشی زوج درمانی گروه مبتنی بر رویکرد هیجان- مدار با واقعیت درمانی بر میزان رضایت مندی زناشویی، هوش هیجانی و سالمت روان زوجین شهر مشهدمحیا برناهکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مقایسه اثر بخشی گروه درمانی وجودی و تحلیل رفتار متقابل بر افسردگی مادران داری کودکان کم توان ذهنیعبدالغفور احراری رودیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مقایسه اثربخشی گروه درمانی معنوی ـ مذهبی؛ واقعیت درمانی بر افزایش عزت نفس، کاهش افسردگی و اضطراب زندانیانمحمد رضا قنبری هاشم آبادیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مقایسه تاثیر بازی درمانی و قصه درمانی بر کاهش اضطراب کودکان سرطانیزهرا صفدریکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان معلول جسمی - حرکتیایدا ذبیحی مداحکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۰۷/۰۲
بررسی رابطه بین سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه با اهمال کاری تحصیلیاکرم اخلاقی باقرجریکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۲/۰۷/۰۳
رابطه درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی با میانجی گری اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحانسیده خدیجه امیریانکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۲/۰۷/۰۳
اثر بخشی برنامه مداخله ای CODIP بر بهبود خودپنداره ، افزایش تاب اوری و کاهش مشکلات برونی سازی شده کودکان طلاق (8-12 ساله) شهرستان کاشمرسیده عاطفه حسینی یزدیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۲/۰۷/۰۶
اثربخشی گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری بر سلامت عمومی، کنش های اجرایی و باورهای غیر منطقی مادران کودکان نارسایی توجه – فزون کنشیزهرا رعنائیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۲/۰۷/۰۶
مقایسه اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل فرآیندی گراس بر نشانه های بالینی، راهبردهای نظم جویی و کنش وری بازداری دختران نوجوان مبتلا به BPD در مقایسه با دختران نوجوان مبتلا به ADHDنیکو زرگرانیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۲/۰۷/۰۶
بررسی رابطه ناگویی خلقی و تاب آوری با سلامت روان دانش آموزان و کادر آموزشی خوابگاهای مدارس شهرستان باخرززهرا شاه حسینیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۲/۰۷/۰۹
اثربخشی بازی‌های زبان‌شناختی بر رشد مهارت‌های زبان دریافتی و بیانی کودکان بی سرپرست و بدسرپرستفاطمه ظریفکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۲/۰۷/۱۳
اثربخشی درمان متمرکز بر دلبستگی(برنامه ارتباط) ویژه والدین بر کاهش مشکلات درون سازی شده، برون سازی شده و بهبود نظم جویی هیجانی نوجوانانفاطمه شاکرکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۲/۰۷/۳۰
بررسی اثر بخشی آموزش مفاهیم دینی بر سازگاری و رضایت مندی زناشوییمحبوبه خشکابکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۲/۰۹/۱۱
بررسی اثربخشی آموزش طرح تایم (غنی‌سازی ازدواج) بر رضایت زناشویی و هوش معنوی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره آرامش ناجاطیبه روغنگرکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۰۹/۱۱
بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه روان تحلیلی بر سبکهای دلبستگی و تاب آوری معتادین زن مراجعه کننده به مراکز DICمشهدزهرا عرفانیان طالعی نوغانکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۰۹/۱۱
اثر بخشی آموزش مهارت‏های جنسی متمرکز بر طرحواره‏های شناختی بر بهبود کنش‏وری جنسی و کاهش افکار خودآیند و هیجانات منفی دانشجویان متاهل زنپریسا ضیائیکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۲/۱۰/۰۳
اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری "کش" بر اصلاح تصویر بدنی دانشجویان دختر با تصویر بدنی منفی و افسردگیسامیه برهانیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۲/۱۰/۰۳
بررسی اثر بخشی روان درمانی شناختی-رفتاری بر افزایش عملکرد حافظه و فراشناخت افراد مبتلا به اسکیزوفرنیباقر رضائی منشکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۱۰/۱۱
بررسی اثربخشی درمان روان پویشی کوتاه مدت بر کاهش تعارضات پدر- فرزند در میان دانشجویانمحبوبه اله یاریکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۱۰/۱۱
بررسی روابط هوش معنوی و سبکهای شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه کرمانفاطمه مؤمنی مدوارکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۲/۱۰/۱۶
بررسی رابطه کارکرد ربع های مغزی غالب و سبک‌های یادگیری در دانش آموزان مقطع دبیرستانغنائی چمن آباد۱۳۹۲/۱۰/۲۳
هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری هراس اجتماعی :یک مطالعه چند ازمودنیمجید جلیلیان صفارپورکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۱۱/۰۶
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی در افزایش امید،کاهش افسردگی و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام.اسالهه عابدینیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
اثر بخشی برنامه گروهی والد گری مثبت بر نشانه های اختلالات کمبود توجه و بیش فعالی و اضطراب کودکاننازنین سراجیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
اثر بخشی درمان حمایتی بیانگر بر کیفیت زندگی و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطانمهسا سمسار قزوینیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
اثربخشی آموزشی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان بربهبود سازکاری در کودکان آسیب دیده بیناییافسانه جهانیانکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۲/۱۱/۱۰
بررسی اثر بخشی آموزش برنامه شناختی_رفتاری شادکامی (فور دایس) بر کاهش تعارضات زناشوئیصوفیا قناد بغدادیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی بر افزایش سلامت روانی زنان مبتلا به سرطان سینهشادی حسینیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۱۱/۱۰
بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی وموفقیت درمربیان فوتبال اروپایی وآسیاییعلی صنعتگر قوچانیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
رفتارهای پرخطر رانندگی، درک خطر و نگرش در رانندگان مبتدی و باتجربه و بررسی اثربخشی آموزش بر درک خطر،نگرش و رفتارهای پرخطر مبتدیانسیده هدی هاشمی چهنوئیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
بررسی تأثیر توانبخشی روانی به روش دوسا (Dohsa- Hou) بر عملکرد حرکتی و خودکارآمدی در روابط با همسالان در کودکان مبتلا به نقص توجه – فزون‌کنشیفرزانه کردی تمندانیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۲/۱۱/۱۳
تدوین برنامه آموزش خودشناسی از دیدگاه ملاصدرا و تاثیرآن بر هوشمندی معنوی و دنیا گرایی دانشجویانفرشته ظریفیانکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۲/۱۱/۱۳
بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر نشانگان ضربه عشقزهرا توسلی قلعه شیریکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۱۱/۱۴
توانایی درک خطر کودک و ادراک والدین نسبت به ایمنی کودک در کودکان حادثه دیده و حادثه ندیدهزهرا شیردلکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۲/۱۱/۱۴
اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرستربابه حصارسرخیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۲/۱۱/۱۶
اثربخشی برنامه درمانگری مقابله ای کت بر کاهش نشانه های اضطرابی، بهبود پیشرفت تحصیلی و نظم جویی شناختی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال های اضطرابیزهرا علیزاده بیرجندیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۲/۱۱/۱۸
اثر بخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری بر بهبود عملکرد شناختی، هیجانی خانوادگی مادران و افزایش خود کارآمدی و عزت نفس دختران نوجوانشکیبا حسینیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۱۱/۱۹
اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر سبک دلبستگی بر بهزیستی روان شناختی نمونه غیر بالینی دانشجویان دارای سبک دلبستگی ناایمن دل مشغولسمانه ایرانیان پهرآبادکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۲/۱۱/۱۹
ارتقاء عملکرد حافظه کاری سالمندان با استفاده از برنامه آموزش شناختی و آموزش راهبردهای حافظهفهیمه قویدل ریزهکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۲/۱۱/۲۰
اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیرعطیه سادات طباطبا ئی شهرآبادکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بررسی اثربخشی طرحواره درمانی گروهی در بهبود سازگاری اجتماعی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه و کاهش علائم بیماری در مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزیزهرا هاتفی پورکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۱۱/۲۱
تاثیر واقعیت درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی نوجوانان پسر بی سرپرست شهر مشهدمرتضی رحیمی نیتکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بررسی رابطه اظهار دینداری و اهمالکاری با میانجیگری سبک های دفاعینفیسه نوریکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۲/۱۲/۰۳
اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به روش اولسون بر انتظار از ازدواج و هوش هیجانی دختران در آستانه ازدواج شهر رفسنجان در سال 1391منصوره یزدان پناه احمدآبادیکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۲/۱۲/۰۸
بررسی مقایسه ای اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی و گروه درمانی وجودی بر صمیمیت،وابستگی بین فردی و عزت نفس دانشجویان دختر وابسته دانشگاه فردوسی مشهدیلدا اولیائیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۱۲/۱۳
بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های ارتباط میان فردی بر خودکارامدی و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی مشهدگل نوش جمال زادهکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۲/۱۲/۱۷
اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی، بر بهبود الگوهای ارتباطی و کاهش مشکلات زناشوییزهرا احسانی فرکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۱۲/۲۷
بررسی اثربخشی گروه درمـانی بر اساس الگوی فرانظری برعزت نفس معتادان و بیشگیری از عودحسین نیکخواهکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۲/۱۲/۲۸
بررسی رابطه باورهای فراشناختی و خودکارآمدی با میزان خطرپذیری در نوجوانان آسیب دیده بهزیستیزهرا شربتی بیارجمندیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۰۱/۲۷
مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی و ترکیب آن با برنامه خود مدیریتی بر کاهش درد، افسردگی، اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمنفائزه صلایانیکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۳/۰۲/۲۵
رابطه ی بین آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری با خود تنظیمی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی مشهدطاهره سربازوطنکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۳/۰۲/۲۷
تاثیر آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی بر استرس ،اضطراب ،افسردگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستانهاجر لقمانیان کتلریکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۰۳/۰۳
اثربخشی رویکرد تصویرسازی ارتباطی بر سلامت روان، صمیمیت و سازگاری زناشوییزینت صالوری محمودآبادیکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۳/۰۳/۲۴
مقایسه نشانه های بالینی کودکان دارای والدین سوء مصرف مواد با کودکان دارای والدین بدون سوء مصرف موادشیبا رحیمیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۳/۰۴/۰۳
رابطه طول مدت و تعدادعوارض جسمانی دیابت با احساس انسجام روانی و وضعیت سلامت عمومی افراد دیابتی نوعمریم حسینیکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۳/۰۴/۱۴
اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر (پذیرش و تعهد) بر بهبود پذیرش کودک بر اضطراب و افسردگی مادران دانش آموزان چند معلولیتیالهام موسی پورکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۳/۰۴/۱۵
اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی درکاهش نشانه ها، افزایش ذهن آگاهی و کاهش مشکلات همبود نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- فزون کنشیزینب عبداله زادهکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۳/۰۴/۱۷
پیش‌بینی رفتار پرخطر نوجوانان براساس سبک‌های دلبستگی هویت و هیجان‌خواهیمحسن ناظمیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۰۴/۱۷
اثر بخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی – تفسیر (CBM-I) بر کاهش سوگیری تفسیر منفی در برابر ناکامی و شاخص های رفتار سوءمصرف موادمهسا سمیعی فردکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۳/۰۴/۱۸
بررسی اثربخشی درمان روانپویشی کوتاه مدت بر کاهش مشکلات بین فردی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدمهدی هاتفی فارمدکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۰۶/۰۱
مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی وجودی‌ انسان‌گرایانه و گروه‌درمانی شناختی رفتاری بر خودپنداره بدنی و کیفیت زندگی مبتلایان به اضافه وزن.مرجان میرزائیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۳/۰۶/۲۳
اثر بخشی رواندرمانگری بین فردی به شیوه گروهی بر کاهش علائم افسردگی بهبود کیفیت زندگی افزایش رضایت زناشویی زنان مبتلا به اختلال افسردگی پس از زایمانماریه مقدم رحمانیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۳/۰۶/۲۴
مقایسه اثر بخشی گروه درمانی یکپارچه نگر توحیدی و شناختی رفتاری بر روی دانشجویان سایکوپات غیر بالینیشیوا کریمی ترشیزیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۳/۰۶/۲۴
بررسی اثر بخشی گروه درمانی معنوی و مذهبی بر انسجام هویت دختران نوجوان فراریسمیه بیضائیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۳/۰۶/۲۵
بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش نشانگان سوگ تجربه شده در دختران دارای تجربه شکست عاطفینرگس گودرزیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۳/۰۶/۲۵
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهبود سطح دلبستگی و سبک خوردن هیجانی در افراد دارای اضافه وزنالهام میرزاده طرقیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۳/۰۶/۲۷
سازگاری زناشوئی و رضایت جنسی-تدوین الگوی مبتنی بر آموزه های فرهنگی اسلامی و اثر بخشی آن بر رضایت زناشوئیجعفر طالبیان شریفدکتری(PhD)قنبری هاشم آبادی۱۳۹۳/۰۶/۲۷
بررسی اثر بخشی گروه درمانی حل مسأله‌مدار بر سطح افسردگی، اضطراب و توانایی حل مسأله اجتماعی زنان نابارور مرکز درمان ناباروری میلاد مشهدآرزو شهیدیکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۳/۰۶/۳۰
اثر بخشی آموزش گروهی تئوری انتخاب گلاسر بر بهبود روابط والد فرزند، افزایش کیفیت زندگی و کاهش نشانه های پرخاشگری دانشجویان دخترسیده مریم مشیریان فراحیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۰۶/۳۱
اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی برکاهش اضطراب امتحان و کمال گرایی دانشجویان دخترزکیه بیدکیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۳/۰۶/۳۱
اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن بر کاهش نشانه‌ها و بهبود راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی و سیستم‌های مغزی رفتاری جوانان با نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعیپروانه اصغریکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
اثربخشی آموزش فرزندپروری با رویکرد مثبت‌نگر بر خودکارآمدی مادران و بهبود رابطه‌ی مادر _ کودک و مشکلات رفتاری کودکانسمانه طاهری نیاکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۰۶/۳۱
اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بررضایتمندی زنا شویی همسران جانبازان ضایعه نخاعیالهه ایمان پورکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری کوتاه مدت بر حساسیت اضطرابی و اضطراب امتحان دختران دبیرستانیزهرا شیران خراسانیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۰۶/۳۱
اثربخشی روان درمانی بدنی بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی زنان دیابتیمهوش باقریکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی اثر بخشی درمان حل مسئله گروهی بر سطح افسردگی ، اضطراب و توانایی حل مسئله اجتماعی در زنان مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)سحر شبانیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
اثربخشی گروه درمانی معنوی ـ مذهبی بر افزایش بهزیستی روانشناختی و شادکامی زنان مهاجر افغانیعلی رضائیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۳/۰۷/۰۳
بررسی اثر بخشی گروه درمانی آدلری بر خودپنداره بدنی، کیفیت زندگی و سلامت عمومی بر معلولین جسمی حرکتیمرضیه قلی پورکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۳/۰۷/۰۷
: نقش پرخاشگری، خودنظم جویی هیجانی، سوگیری توجه، بازداری وتجربه بر رفتارهای پرخطر ترافیکیسوسن رئوف حدادی ثانیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۳/۰۷/۰۸
شناسایی عادت های مخری در زندگی زناشویی،ساخت پرسشنامه و تعیین روایی و پایایی آنزینب مردخدای رودمعجنیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۳/۰۷/۰۸
اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش فراوانی و شدت نشانه ها و افزایش کیفیت زندگی مبتلایان به اختلال وسواس شستشومریم مختاری داودلیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۳/۰۷/۰۹
بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس در زبان آموزانعلی سوریکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۰۷/۰۹
مقایسه درمان نوروفیدبک وگروه درمانی هیجان مدار برکاهش ناگویی خلقی و بهبود رضایتمندی زناشوییمریم سادات فخریکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۳/۰۷/۰۹
بررسی رابطه تمایزیافتگی خود با رضایتمندی و پرخاشگری زوجینشراره دانشورکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۳/۰۷/۱۴
مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با گروه‌درمانی بین فردی بر بهبود نشانه‌های سلامت روان، تاب‌آوری و درد درافراد مبتلا به سردرد مزمنمریم عزیزیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۳/۰۷/۱۴
اثر بخشی گروه درمانی وجودی بر افزایش عزت نفس و خودپندارهسعیده سادات ابراهیمیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
بررسی اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر کاهش فرسودگی شغلی و افزایش انگیزش شغلی و احساس کنترل در مدیران وکارکنان دانشگاه فردوسی مشهدمعصومه صادقی بایگیکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۳/۰۷/۱۶
ساخت و اعتباریابی آزمون شرم در دانشجویان دانشگاه های فردوسی و پیام نور مشهدسیده فاطمه نجفیکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۳/۰۷/۱۶
بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه درجه بندی رفتاری کنش های اجرایی کودکان پیش دبستانی فرم مربی(BRIEF-P)مشهدی۱۳۹۳/۰۷/۲۲
اثربخشی مداخله مبتنی برآموزش کنش های اجرایی در زندگی روزمره بر کاهش نشانه های بالینی، بهبود کنش های اجرایی، پیشرفت تحصیلی و مهارت های سازشی کودکان مبتلا به ADHDسیده رقیه نورانی جور جادهکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۳/۰۷/۲۷
بررسی مقایسه‌ای اثربخشی معنادرمانی گروهی و طب سنتیزهرا ارجمندی نژادکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۰۸/۰۳
اثربخشی آموزش عملی بازی درمانی به مادران (مبتنی بر رویکرد (CPRT بر بهبود وضعیت رشد روانی کودکان و خود کارآمدی والدگری، کیفیت تعامل والد-کودک و افزایش شادکامی در مادرانابوالقاسم صادقیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۰۸/۰۸
بررسی اثربخشی آموزش برنامه شناختی-رفتاری شادکامی(فوردایس) بر افزایش نشاط، خودکارآمدی وکیفیت زندگی فرزندان شاهد و ایثارگرزهرا خیرخواهکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۳/۰۹/۰۴
بررسی تاثیر خاطره گویی گروهی و تقویت باورهای معنوی - مذهبی بر کاهش اضطراب مرگ سالمندانزهراسادات علوی صدرکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۳/۰۹/۱۹
رعایت قوانین ترافیک درسه گروه سنی کودکان دبستانی: نقش استدلال اخلاقی، درونی سازی قوانین ،خودنظم جویی و درک خطرات ترافیکیثریّا سادات عنبریکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۳/۱۰/۱۷
مقایسه اثربخشی معنادرمانی و امیددرمانی به شیوه مشاوره گروهی بر کاهش احساس غربت و حیطه‌های نگرانی دانش‌آموزانمعصومه محمدیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۳/۱۰/۱۸
بررسی تاثیر درمان مبتنی بر مدل مراحل تغییر بر کاهش تکانشگری و پرخاشگری بر بزهکاران نوجوانبهشته براتیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۱۰/۲۷
بررسی اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر کاهش میزان استرس ،اضطراب ،افسردگی دانش اموزان دخترهنرستان یحیی بن زیدمنیره مؤیدیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۱۰/۲۸
اثربخشی روان درمان‌گری بین‌فردی گروهی کوتاه مدت بر ابرازگری هیجانی ،افزایش مهارت‌های اجتماعی و کیفیت زندگی دانشجویان افسردهجواد نظافت فریزیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۳/۱۱/۰۴
اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری هشت مرحله‌ای کش بر بهبود تصویر تن و تعهد زناشویی در زنانزهره آرین مقدمکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۱۱/۰۵
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر بهبود کنش وری اجرائی، نظم جویی شناختی هیجان و کاهش علائم بالینی در بیماران مبتلا به سرطان پستانزهراسادات وزیری کنگ علیاکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
کنش های اجرایی در مدرسه: اثربخشی آموزش راهبردهای کنش های اجرایی و نوروفیدبک بر کنش وری اجرایی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهنجارمهدی غیاثی گیشیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
بررسی اثربخشی آموزش کنترل هیجان برافزایش خودکارآمدی اجتماعی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر دبیرستانی مشهدعطیّه عاملیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر افزایش رضایت زناشویی و منبع کنترل درونی زنان متاهلاکرم تیموریکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی رابطه سبک های هویت و سبک های اسنادی با اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 93-1392یحیی شریفی فردکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی اثربخشی تلفیق گروه درمانی شناختی - رفتاری و واقعیت درمانی بر امید، شادکامی و احساس گناه دختران طلبه شهرستان گنابادفاطمه نخعیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۱۱/۱۱
بررسی اثربخشی توانبخشی دوساهو بر مهارتهای حرکتی و تعاملات اجتماعی کودکان سندروم دان 7 تا 9 ساله مشهدفهیمه خزاعیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۳/۱۱/۱۱
بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی مبنی بر واقعیت درمانی در افزایش صمیمیت زناشویی و امنیت روانی زوجینسیده طاهره احمدنیاکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۱۱/۱۱
بررسی اثربخشی ایماگو تراپی بر صمیمیت زناشویی زنان دارای هویت ناموفقنفیسه نزاکتی رضازادهکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۳/۱۱/۱۴
بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بی خوابی بر بهبود خواب و کیفیت زندگی زنان سالمندملیحه هاجریکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۳/۱۱/۱۸
بررسی تمایز یافتگی خود و رضایت زناشویی و اثربخشی رویکرد بوئن بر ارتقاء این دو مؤلّفه در زنان ترک و ترکمنریحانه نیلابکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۳/۱۱/۱۸
اثر بخشی برنامه ارتقاء وغنی سازی زندگی(LEAP) بر افزایش کیفیت زندگی ، احساس خودکارآمدی،رضایت از زندگی و اطمینان وابسته به موقعیت مردان سوء مصرف کننده مواد .رسول منتظریکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۳/۱۱/۲۸
بررسی اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر چاقی و اضافه وزن، خودکارآمدی و عزت نفس زنان چاق و دارای اضافه وزنصفورا صدیقکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۳/۱۱/۲۹
بررسی مقایسه ی وضعیت والدگری در مادران کودکان با نیازهای ویژه و عادی و نقش راهبردهای مقابله ای دروالدگریمریم بابائی پورکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۳/۱۱/۲۹
اثربخشی درمان گروهی تعامل والد ـ کودک بر کاهش نشانه های اضطراب جدایی و کمرویی کودکان پیش‌دبستانیمریم خواجه پورکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۳/۱۲/۰۷
بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی در کاهش علائم شکست عاطفی دانشجویانفائزه بخشی زادهکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۳/۱۲/۰۷
اثربخشی آموزش مراقبت معنوی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سلامت معنوی مردان وابسته به مواد آمفتامینسمیرا انصاریکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۱۲/۱۰
طراحی سنجش ودرمان خانواده – محور مبتنی بر مدل رشد یکپارچه انسان و اثربخشی آن بر نیمرخ عصب – روانشناختی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسمشهربانو عالیدکتری(PhD)عبدخدائی۱۳۹۳/۱۲/۱۴
بررسی مقایسه ای اثربخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی وترکیب آن باطب سنتی برکاهش اضطراب زنانزهرا شاهندهکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۱۲/۱۷
رابطه ی ویژگیهای شخصیتی و سبکهای فرزندپروری با میانجیگری رضایتمندی زناشویی در مادران کودکان سنین مهد و پیش دبستانی شهر مشهدطاهره سالار آبکوهیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بررسی اثر بخشی روان درمانی شناختی رفتاری بر کاهش کمرویی و افزایش پذیرش اجتماعی کودکان پیش دبستانینسرین اسحقیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۳/۱۲/۲۳
بررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر خشم سرکوب شده دانشجویان با نشانگان افسردگیمرسده حسینیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۳/۱۲/۲۴
بررسی رابطه ی تمایزیافتگی خود با تیپ های شخصیتی A,Bدر خانواده ی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و مقایسه آن با افراد عادیسپیده ربیعیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۳/۱۲/۲۴
بررسی اثربخشی آموزش کنترل خشم مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری بر افزایش رضایتمندی زناشوییفروغ میریکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۳/۱۲/۲۵
بررسی رابطه زیارت امام رضا(ع) با احساس شادکامی، رضایت و کیفیت زندگی افرادکبری حسینیکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۳/۱۲/۲۵
اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد- کودک (CPRT) بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان 2 تا 4 ساله دارای خلق و خوی دشوار و افزایش خود کارآمدی والدگری مادران آنهارفیعه ناظمی طرقبهیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۴/۰۱/۰۴
ویژ گی های روانسنجی مقیاس نارسایی در کنش وری اجرایی بارکلی– نسخه بزرگسالمشهدی۱۳۹۴/۰۱/۲۴
بررسی تاثیر ترکیبی نوروفیدبک و کاهش تدریجی دارو بر ویژگی‌‌های عصب - روان شناختی‌ کودکان مبتلا به فزون کنشی- نقص توجهفاطمه نادمیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۴/۰۳/۱۱
بررسی اثر بخشی مداخله روان درمانی بدنی بر ویژگی های عصب روان شناختی زنان مبتلا به افسردگی همراه با نشخوار فکریپریسا احمدیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۴/۰۳/۱۲
بررسی اثربخشی آموزش ایماگوتراپی به مادران دارای سبک فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانهعطیه تقوی بجنوردیکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۴/۰۳/۱۹
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر گرایش به مواد، تاب آوری و حل تعارض در سوء مصرف کنندگان مواد مخدرزهرا محدث حکاککارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۴/۰۳/۲۶
رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی ، منبع کنترل ودرک خطر با رفتار رانندگی پرخطر سرعت غیرمجازبی بی مطهره محدثکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۴/۰۳/۲۶
بررسی اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر طرحواره های ناسازگار شخصیت ضد اجتماعی سوء مصرف کنندگان موادحامد توکلیکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مقایسه مشاوره گروهی با رویکرد ساختاری و راه حل مدار بر رضایت زناشویی و عملکرد خانوادهایمان سیدمحرّمیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۴/۰۴/۲۵
اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری کوتاه مدت بر بهبود علائم روانشناختی سندرم پرولاپس دریچه میترال قلبعبدالرحیم جمشیدزهی شه بخشکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۴/۰۶/۱۷
بررسی اثر بخشی آموزش حل‌تعارض بر کاهش احساس‌تنهایی و دلزدگی‌زناشویی زنان خانۀ سلامت شهرداری منطقۀ چهار تهرانعصمت محسن زادهکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۴/۰۶/۲۲
بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری برافزایش کیفیت زندگی و عزت نفس سالمندانپریزاد ایروانی کازارکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۴/۰۶/۲۲
بررسی اثر بخشی آموزش تعامل والد-کودک بر کاهش اضطراب کودکان ادرار بی اختیارنیلوفر ممدوحیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۴/۰۶/۲۴
بررسی اثربخشی تلفیق روان درمان شناختی- رفتاری و یوگا بر کاهش افسردگی زنانباران دهقانی زادهکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۴/۰۶/۲۴
بررسی تاثیر tDCS ناحیه VMPFC بر زمان واکنش حین انجام آزمون نظریه ذهن و توانایی هوش هیجانی آزمودنی‌های سالم بزرگسالسجاد توسلی کفرانیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۴/۰۶/۲۴
اثر بخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر نظم جویی هیجان و کنترل شناختی عاطفی افراد دارای نشانه های اضطرابمسلم کردتمینیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
اثر بخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه بصورت کانونی((HD-tDCS بر اسپایک ها، تعداد تشنجهای صرعی و کنش های عصب روانشناختی بیماران مبتلا به صرعجواد حسن نیاروشنکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۴/۰۶/۲۸
مقایسه اثربخشی آموزش بسته مهارت‌های معنوی و بسته مهارت‌های زندگی بر سلامت روان، سبک‌های مقابله‌ای و ابراز وجود دانشجویان دختر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیانصالح صفائیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر سلامت روان ، کیفیت زندگی وبهبود مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به تالاسمی 7-12سالملیحه عالم زادهکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر استرس برکاهش پرخاشگری،رفتار پرخطر و بهبود کیفیت زندگی نوجوانان پسر بی سرپرسترضا نظام پورکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
بررسی اثر بخشی طرحواره درمانی بر کاهش نشانگان شخصیت اجتنابی: مطالعه تک آزمودنیعلیرضا گلکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۴/۰۶/۲۹
اثر بازی درمانی والد - کودک بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان ، استرس ادراک شده مادران و بهبود رابطه ی والد- کودکرؤیاسادات علویانکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر کاهش استرس، افکار خودآیند منفی و افزایش کیفیت زندگی زنان نابارورطاهره کریمیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی_رفتاری بر افزایش شادکامی و کیفیت زندگی زنان متاهل با سبک زندگی ناایمننیوشا میانجیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی بر کاهش علائم بحران هویت میانسالی و افزایش رضایت از زندگی میانسالانصفورا توپکانلوئیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تاثیر بخشش درمانی گروهی برکاهش نشانگان ضربه عشق، بهبود سلامت روان و افزایش بخشش در دختران دانشجوفاطمه امیریکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مقایسه اثر بخشی روان درمان بین فردی و گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگیزینت خوارزمی خراسانیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی با آموزش نوروفیدبک بر نظم جویی هیجان، مؤلفه های فراشناختی و اضطراب در دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعیفاطمه غیور کاظمیکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مقایسه اثربخشی رفتار درمانی عقلانی ـ هیجانی و واقعیت‌درمانی بر سازگاری زنان مطلقهحسین شاهرخیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
آموزش ذهن آگاهی در افراد افسرده و تأثیر آن بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و حل مسئلهفرید برمالکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۴/۰۷/۰۱
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر نظریه کنترل شناختی کلارک بر کاهش فراوانی و شدت نشانه ها، باورهای وسواسی، آمیختگی فکر ـ عمل و خود ارزش گذاری بیماران مبتلا به OCDمصطفی یزدیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۴/۰۷/۰۱
اثربخشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده و کیفیت زندگی پرستاران: نقش تعدیل کننده تاب آوریآتناالسادات میررجائیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۴/۰۷/۰۱
رابطه درک خطرات ترافیکی کودکان پیش دبستانی با سرعت پردازش اطلاعات دیداری و ادراک دیداری آنها و هیجان‌خواهی و ویژگی‌های نظارتی والدیننجمه طاهریکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۴/۰۷/۰۱
اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی نوجوانان بی‌سرپرستنجمه صابرکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۴/۰۷/۰۴
اثربخشی رویکرد ایماگوتراپی بر افزایش رضایت زناشویی، کاهش افسردگی و نشانگان دیابت و کانون کنترل سلامت بر بیماران مبتلا به دیابت نوعIIسمیّه متجّددکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۴/۰۷/۰۵
بررسی رابطه بین درک خطرات ترافیکی با سبک های شناختی، بازداری شناختی و بازداری رفتاریسارا میرزائی فیض آبادیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۴/۰۷/۰۵
بررسی کارکردهای شناختی کارکنان برج مراقبت فرودگاه های کشورمحبوبه معینی صالحکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۴/۰۷/۰۵
نقش میانجی گرانه راهبردهای مقابله ای و ابراز وجود در رابطه بین هیجان خواهی با گرایش به اعتیادحلیمه صیادیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۴/۰۷/۰۶
بررسی رابطه ناگویی هیجانی و تیپ شخصیتی dبا میانجیگری استرس بر میزان فشار خون بیماران قلبیصبا صالح زادهکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۴/۰۷/۰۷
اثر بخشی درمان تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه (tDCS) بر کاهش ولع مصرف مواد و بهبود عاطفه مثبت و عاطفه منفی در افراد وابسته به مت آمفتامینحمید علیپورکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۴/۰۷/۰۸
بررسی رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده و اضطراب امتحان با واسطه گری خودکارآمدی تحصیلیصوفیا آئینکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۴/۰۷/۰۸
مقایسه کیفیت زندگی و وسوسه مصرف در افراد تحت درمان اعتیاد در گروه معتادان گمنام (NA) و درمان تدریجی اعتیاد به شیوه کنگره 60مهدیه السادات موسوی حسن آبادکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۴/۰۷/۰۸
اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش نشانه های اضطرابی و افزایش کنشوری تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال هراس اجتماعیالناز علویکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۴/۰۷/۰۹
بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد بر میزات ادراک حمایت اجتماعی و رضایت جنسی زنان نابارورآیدا هاشمیان دلوئیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۴/۰۷/۰۹
بررسی اثربخشی tDCS ناحیه خلفی جانبی قشر پره‌فرونتال (DLPFC) بر کاهش میزان ولع مصرف مواد در معتادان مصرف کننده کراکمهدی غفاریکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۴/۰۷/۱۲
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی (mbct ) برکاهش افسردگی و اضطراب کارکنان جمعیت هلال احمر خراسان شمالیعلی کاظم زادهکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۴/۰۷/۱۴
رابطه بین محیط آموزشی- پژوهشی و ویژگی های شخصیت با اهمال کاری پژوهشیسیدعلی اکبر حسینیکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۴/۰۷/۱۴
بررسی مقایسه اثر بخشی نقاشی و بازی در مانی بر خود پنداره وپرخاشگری دانش آموزان پسر دارای اختلال یاد گیری شهرمشهدفاطمه عبدالعلی زادهکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۴/۰۷/۲۶
نقش میانجی کمال گرایی پژوهشی در رابطه هویت علمی و اهمال کاری پژوهشی در دانشحویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهدمهدی غلامیکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۴/۰۹/۰۱
بررسی نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی بر سازگاری زناشوییبی بی سعیده عربکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۴/۰۹/۰۳
بررسی اثر بخشی خنده درمانی و قصه درمانی بر کاهش لجبازی و نافرمانی کودکان پیش دبستانیانسیه شهابیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۴/۰۹/۲۸
ثبت سیستمی دانشجویان بین الملل-ویرایش تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش سازگاری اجتماعی و پیشگیری افکار خود کشی دختران دبیرستانی مهاجرافغانستانینینا نصرتیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۴/۰۹/۳۰
اثربخشی گروه درمانی‌ بین‌فردی کوتاه مدت بر کاهش نشانگان اضطراب اجتماعی دانشجویانسجاد بداقیکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۴/۱۰/۱۵
اثر بخشی آموزش غنی سازی رابطه زناشویی به روش PAIRS در طی دوران بارداری بر افزایش صمیمیت و تمایز یافتگی زنان پس از تولد فرزندفاطمه انتظاریکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۴/۱۰/۱۷
بررسی تاثیر آموزش مهارت های حرفه ای بر مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان دارای ناتوانی هوشی تحولیطاهره امینکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۴/۱۰/۱۷
بررسی اثر بخشودگی مبتنی بر معنویت درمانی بر کاهش طلاق عاطفی، تحریف های شناختی بین فردی و بهبود سلامت روان زنان با تعارض زناشوییمریم کاهانی زارعیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۴/۱۰/۲۲
اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحد پردازه ای بر عاطفه مثبت و منفی ،میزان سوگیری تعبیر،کاهش ترس از ارزیابی منفی واجتناب در نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعیرسول رحیم زادهکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۴/۱۰/۲۳
رابطه ی سبک های دلبستگی با شدت علائم یائسگی: بررسی نقش میانجی گری احساس گناه جنسی و مکانیزم های دفاعیافسانه سادات سیدحسینیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۴/۱۰/۲۹
بررسی سرمایه های روان شناختی و سرمایه های اجتماعی و رابطه آن با معنویت زنان متأهلنعیمه شرفیکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۴/۱۱/۰۳
بررسی اثربخشی گروه درمانی معنوی مذهبی بر سلامت روان زنان باردارمریم ولی زاده زارعکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۴/۱۱/۰۴
مقایسه ی هوش معنوی و ناگویی خلقی و دشواری تنظیم هیجانی در مجرمین مرتبط و غیر مرتبط به مواد و افراد عادیمصطفی نجمیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۴/۱۱/۰۴
اثر بخشی و مقایسه آموزش مهارت های جنسی و درمان تصویر سازی ارتباطی بر ازدواج های به وصال نرسیدهزهرا طاهریانکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۴/۱۱/۰۶
بررسی اثربخشی حکایت درمانی هستی نگر مبتنی بر حکایات مثنوی معنوی بر نیرومندی من ، اضطراب مرگ و معنا یابی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانیام البنین خواجه افضلیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
بررسی و مقایسه طرح واره های هیجانی، سبک های دلبستگی و سبک های فرزند پروری ادراک شده در وابستگان به مواد مخدر و افراد عادیحامد رحیمی علیاکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
تاثیر جنسیت و طبقه اجتماعی در میزان خطرپذیری و درک خطر کودکان دبستانی شهر مشهدنسرین انبیائیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۴/۱۱/۱۱
نقش پایبندی مذهبی در پیش بینی رضایت زناشویی با میانجی گری شکیبایی و قدردانیفاطمه هانورکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۴/۱۱/۱۳
مقایسه سطح تعارض خانوادگی و سطح توجه و خود نظم جویی در نوجوانان دختر هنرستانی و دبیرستانیناهید حسینیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۴/۱۱/۱۸
بررسی اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک گروهی بر کاهش علائم روانشناختی سندروم پرولاپس دریچه میترال قلبمسعود صالحیکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۴/۱۱/۲۱
اثربخشی گروه درمانی هیجان مدار بر تاب آوری و آثار سوگ در زنان مبتلا به سوگ نابهنجارمائده علی پورکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۴/۱۱/۲۸
مقایسه اثربخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری گروهی و بازتاب درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرستمهدیه سروریکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۴/۱۲/۰۱
بررسی نقش احساس انسجام روانی در رابطه سبک های دفاعی و سلامت رواننفیسه مظفریکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۴/۱۲/۰۳
مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری و بازتاب درمانی بر کاهش نشانگان افسردگی و اضطراب نوجوانان دخترسمیه قائنیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۴/۱۲/۰۴
بررسی روابط پیش از ازدواج در شبکه های اجتماعی تحت وب( تحقیق کیفی)نعیمه ادبی زوکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۴/۱۲/۰۵
ااثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر نمایه توده بدنی ، خوردن هیجانی و خود کارآمدی وزن در زنان دارای اضافه وزنملیحه رضائیکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۴/۱۲/۰۹
اثربخشی گروه درمانی متمرکز برهیجان(EFT) بر بهبود کنش وری جنسی و ابراز گری هیجانی در زنان مبتلابه دیابت نوعبی بی سمیّه احمدی بجستانیکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۴/۱۲/۰۹
بررسی اثر تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه (tDCS) در ناحیه نورون های آینه ای بر عشق در زنان مبتلا به ناگویی خلقیزهرا قهرمانی نیککارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۴/۱۲/۱۰
بررسی اثر بخشی گروه درمانی وجودی بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس ادراک شده در مادران کودکان سرطانیانسیّه لعل زاده کندکلیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۴/۱۲/۱۶
مقایسه ی اثربخشی رویکردDIR با سه مدل درمانی ( بازی درمانی فلورتایم – آموزش فرزندپروری و درمان ترکیبی) بر افزایش پذیرش اجتماعی، بهبود بازداری رفتاری وبهبود علائم در کودکان دارای نشانگان اختلال سلوکطلایه عباسیکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۴/۱۲/۱۶
اثربخشی درمان دیالکتیکی بر تنظیم هیجانی و حافظه کارکردی در زنان مبتلا به افسردگیطاهره صابرباغیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۴/۱۲/۲۴
اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر مثبت اندیشی، امیدواری و شادمانی بیماران دیابتیفاطمه صفریکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۴/۱۲/۲۵
عوامل روانشناختی سبب ساز بیماری های قلبی در ایران: مرور نظام دار، فرا تحلیل، طراحی و اثربخشی الگوی روان درمانگری ویژه بیماران قلبیرضا سلطانی شالدکتری(PhD)آقامحمدیان شعرباف۱۳۹۵/۰۲/۰۲
اثر بخشی برنامه اصلاح سوگیری شناختی-تفسیر بر کاهش سوگیری تفسیر منفی و حساسیت اضطرابیمریم شجاعیکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۵/۰۲/۱۹
اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی آلبانو و بارتولو بر کاهش پرخاشگری و افزایش ابراز وجود، در نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعیآمنه ادیب پارساکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۵/۰۳/۲۲
اثربخشی گروه درمانی هیجان-مدار بر اضطراب اجتماعی و نظم جویی هیجان در زنان مبتلا به اختلال خوردنارمغان مرتاض هجریکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۵/۰۳/۲۵
مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر نظریة آلودگی ذهنی راچمن و درمان دارویی بر کاهش شاخص های بهبودی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار شست‌وشو با آلودگی ذهنیبی بی فاطمه فاطمی فرکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۵/۰۴/۰۹
اثربخشی گروه درمانی راه حل محور و گروه درمانی ایماگو بر بهبود رضایت زناشویی درمانجویان تحت درمان سوء مصرف موادمریم حاجی علی عسکریکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۵/۰۴/۲۹
اثربخشی روش تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه(tDCS) بر ولع مصرف وکنش های اجرایی افراد مصرف کننده ی قلیانزهرا پورمحمدشاندیزکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۵/۰۴/۳۰
بررسی بازداری در اختلال وسواس فکری و عملی، تدوین برنامه بازسازی زیر آستانه‌ای و فراآستانه ای بازداری و تأثیر آن بر کاهش نقص بازداری و نشانگان وسواس فکری و عملیفاطمه شهامت ده سرخدکتری(PhD)صالحی فدردی۱۳۹۵/۰۵/۰۶
بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی ، عامل‌های شخصیت با نگرش مثبت نسبت به بی وفایی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدسمیه خاکپورکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۵/۰۵/۱۲
اثربخشی آموزش گروهی آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهن آگاهی بر نمایه توده بدنی، راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و خود کارآمدی وزن در زنان دارای اضافه وزنشراره هامپاکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۵/۰۵/۲۳
اثر بخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی – تفسیر (CBM-I) بر کاهش سوگیری تفسیری منفی مرتبط با رضایت زناشوییشیرین شجاعی فرکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۵/۰۵/۲۴
رابطه نشانه های بالینی نارسایی توجه/بیش فعالی با رفتارهای رانندگی پرخاشگرانه و خطاهای مربوط به‌دقت در حین رانندگیبنت الهدی مرادی پورکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۵/۰۶/۰۷
بررسی سه وجهی اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر بهبود مهارت های ارتباطی و پرخاشگری نوجوانانفریده توحیدیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۵/۰۶/۰۹
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای جنسی بر رضایت زناشویی و صمیمیت جنسی زنانفاطمه فرهادیانکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۵/۰۶/۱۷
اثر بخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش مشکلات برونی سازی شده، افزایش ذهن آگاهی و بهبود نظم جویی هیجان در دختران نوجوان دارای نشانگان نافرمانی مقابله ایآزاده سمرقندیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۵/۰۶/۲۳
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تغییر راهبردهای مقابله ای ناکارآمد، منبع کنترل و نگرش به مصرف سیگار در افراد سیگاریمصطفی نوروزی مداحکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۵/۰۶/۲۴
اثربخشی آموزش مهارتهای موفقیت تحصیلی و اجتماعی بر اضطراب اجتماعی دانشجویانمحبوبه محمدیانکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
بررسی شیوع و ویژگی های روان شناختی، روابط اجتماعی وکنش های اجرایی بزرگسالان با نشانگان کندی زمان شناختیفرشته امیرزاده گروکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
مقایسه عملکرد کنش های اجرایی افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری با افراد مبتلا به اختلال احتکار وسواسیحمید ذوالفقاریکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
نقش سرمایه روان شناختی در پیش بینی گرایش به رفتار های بزهکارانه نوجوانان با میانجیگری همدلی و بخششایران آقالرزادهکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
اثربخشی آموزش امنیت هیجانی بر نظم جویی شناختی هیجان و بهزیستی ذهنی زنان ناباروربلن صالحیکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۵/۰۷/۰۵
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر فرآیند هایACT ، تنیدگی ها، مهارت ها و اسنادهای کارآموزان روانشناسی بالینی و مشاورهفاطمه سلیمانیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۵/۰۷/۱۰
اثربخشی درمان فردی شناختی- رفتاری مبتنی بر نظریه جان پیاسنتینی بر کاهش فراوانی و شدت نشانه ها، آمیختگی فکر _عمل و سطح تخریب عملکردکودکان مبتلا به اختلال وسواسی جبریآیدا خداشناسکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۵/۰۷/۱۲
اثربخشی آموزش تاب آوری به روش پنسیلوانیا بر دلزدگی زناشویی و تعهد دینیسیدایمان سیدزاده دلوئیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۵/۰۷/۱۴
مقایسه اثر بخشی آموزش خود تنطیمی تحصیلی و آموزش منطقی هیجانی الیس بر کاهش خود ناتوان سازی و اهمال کاری تحصیلیپریسا غلام زادهکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۵/۰۷/۱۹
مقایسه کنش های اجرایی، تنظیم هیجانی و کیفیت خواب در افراد وابسته به مواد اپیوییدی تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرونورفینمهدی مدنی فردکارشناسی ارشدمظاهری دشت ارژندی۱۳۹۵/۰۷/۱۹
تاثیر روانشناسی تحریک نوری بر کاهش اضطراب فراگیر و افزایش قدرت تمرکزمحمد خاکشورکامه علیاکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۵/۰۸/۰۱
عنوان: مقایسه اثربخشی آموزش رفتاری و ترکیب آموزش رفتاری و بازسازی شناختی والدین در کاهش علایم مشکلات خواب کودکان و بهبود کیفیت خواب مادرپریشاد برومندنیاکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۵/۰۸/۱۰
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش ناامیدی، پریشانی روان شناختی و خستگی روانی در مبتلایان به لوپوسعلی احمدی شورک توکانلوکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۵/۰۹/۱۶
اثربخشی روان درمانی کوتاه مدت روابط موضوعی بر کاهش حساسیت بین فردی افراد دارای نشانگان شخصیت اجتنابی: پژوهش تک آزمودنیالهام نجارپورمحمدآبادیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۵/۱۰/۰۲
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر نگرش به اعتیاد و سبک های مقابله ای نا کارآمد معلولین جسمی-حرکتیفاطمه برناکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۵/۱۰/۰۴
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهبود احساس انسجام روانی و تمایز یافتگی خود در زنانمهین زنگنه ابراهیمیکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۵/۱۰/۲۰
اثربخشی آموزش مهارت‏های ارتباط صمیمانه (PAIRS)بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطاننیلوفر طاهریکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۵/۱۰/۲۶
اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش حساسیت اضطرابی، نشخوار فکری و بهبود تصویر بدنی در افراد دارای نشانگان اختلال بدشکلی بدنفاطمه صداقت سروندانیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۵/۱۰/۲۷
اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی) ( MBCT بر بهبود نظم‌جویی شناختی هیجان و رضایت جنسی در بین زنان مبتلا به دیابت نوع دومریم توکلی پل آرامکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۵/۱۱/۰۲
میگرن: اختلال یکپارچه سازی چند حسی و کاربرد tDCS در بهبود آنمحمدداود رحیمیکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۵/۱۱/۰۴
اثر بخشی گروه درمانی مبتنی برطرحواره درمانی هیجانی بر کاهش حساسیت اضطرابی و افزایش نظم جویی هیجانی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعیمریم مرواریدی فریمانیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۵/۱۱/۱۶
اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش فرسودگی شغلی و بهبود رضایت شغلی کارکنان کارخانه توس چینیمهدی مسگرخراسانیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۵/۱۱/۱۷
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر افزایش تحمل بلاتکلیفی، کاهش اضطراب و نگرانی در زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیرزهرا امام زمانیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۵/۱۱/۱۷
نقش فردگرایی و جمع گرایی همسران در پیش بینی رضایت زناشویی با نقش تعدیل کننده مسیر شادمانیشهره دهقان دلوییکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۵/۱۱/۱۹
اثربخشی گروه درمانی مثبت گرا بر سرمایه های روانشناختی،اضطراب،استرس و افسردگی زنان بازمانده از تحصیلآسیه علی اکبری شاندیزکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۵/۱۱/۲۰
مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر روابط موضوعی با گروه درمانی هیجان مدار بر کیفیت روابط موضوعی و هم وابستگی در زنان افسردهالهام بالندریکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۵/۱۱/۲۱
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری زناشویی،حل تعارض و سلامت روان زنان دارای تجربه طلاق والدینفرح ناز علویکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۵/۱۱/۲۳
اثر بخشی گروه درمانی مثبت نگر بر احساس انسجام روانی و سرمایه های روانشناختی دختران بی سرپرستآرزو نمازی بکاولیکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۵/۱۱/۲۴
اثربخشی درمان مبتنی بر بخشش بر تاب‌آوری و ابرازگری هیجانی زنان آسیب‌دیده از روابط فرازناشوییفریبا پاکروانکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
مقایسه اثربخشی درمان گروهی ترکیب آموزش معکوس‎سازی عادت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با دارودرمان‎گری بر کاهش نشانه‎ها، افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به اختلال وسواس کندن مو (تریکوتیلومانیا)سمانه اسحق زادهکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
اثر بخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و بهبود نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه در کودکان مبتلا به سو استفاده جنسی: پژوهش مورد منفردسپیده قاضی زادهکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نقش سبک‌های اسنادی و هوش معنوی در پیش بینی سبک‌های یادگیری در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهیمریم مسبوق بقمچکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نقش میانجی گری هویت علمی در رابطه بین خودکارامدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلیمحبوبه رحمانیکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی و کاهش نشانگان اختلال سلوک نوجوانان کانون اصلاح و تربیت مشهدپروانه پریشان ارکیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۵/۱۱/۲۸
بررسی تأثیر جراحی برداشتن انتخابی آمیگدال و هیپوکامپ بر عملکرد شناختی بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمانسیّده سمیّه مشیر استخارهکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۵/۱۱/۲۸
اثر بخشی یادگیری مغز محور بر پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتداییفاطمه کمالی حسین زادهکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۵/۱۱/۳۰
اثربخشی هنردرمانی بیانگر گروهی بر مشکلات درونی سازی شده و نیمرخ هیجانی کارکردی کودکان بی سرپرست و بد سرپرستنفیسه عیدگاهیان طرقبهکارشناسی ارشدعالی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی عوامل روانشناختی میگرن: ارائه مداخله درمانی برای کاهش آنمعصومه عزیزیدکتری(PhD)آقامحمدیان شعرباف۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی مقایسه ای رابطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار مادران با و بدون کودکان دارای نشانگان اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ODD)ناهید پارساییکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تدوین الگوی جامع چگونگی فعالیت فرامن و فراشناخت (الگوی تحلیلی-فراشناختی یا AMM) در اختلال وسواسی- جبری و اختلال شخصیت ضداجتماعی؛ ساخت و رواسازی آزمون تشخیصی تحلیلی-فراشناختی(DAMI) بر مبنای AMMکورش پرویزدکتری(PhD)آقامحمدیان شعرباف۱۳۹۵/۱۱/۳۰
رابطه ی باورهای امید و سازگاری اجتماعی با فرسودگی تحصیلی با میانجیگری خودکارآمدی در دانشجویان کارشناسی ارشدسید نادر آزادصفتکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۵/۱۲/۰۱
نقش تعارض های زناشویی در پیش بینی طلاق عاطفی با میانجی گری استفاده از رسانه های اجتماعی آنلاینشراره صفرپورکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۵/۱۲/۱۵
اثربخشی درمان گروهی شناختی انسان‌گرا بر شادکامی زناشویی، نگرش به زندگی و نظم‌جویی شناختی هیجانی زنان متاهلشیوا علیزادهکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۵/۱۲/۱۷
اثر بخشی برنامه توانمند سازی خانواده مبتنی بر ذهن آگاهی (MSFP) بر کاهش تنیدگی و بهبود تعاملات درون فردی و برون فردی والد-فرزندی و بهبود کنش وری اجرایی فرزندانزهره یوسفیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۵/۱۲/۲۲
تعامل بین توجه دیداری و حافظه فعال دیداری: اثر سرنخ پس‌گستر در بازیابی اطلاعات و حافظت از تداخل دیداریسعیده خسرویکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۵/۱۲/۲۲
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش نظم جویی شناختی هیجان، تاب‌آوری و کاهش اجتناب تجربه‌ای در زنان مبتلا به سرطان پستانسیده نرگس خبازحسینیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۵/۱۲/۲۴
نقش کنش‌های اجرایی و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی سرمایه روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدسمیه باقرزادهکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۵/۱۲/۳۰
ساختار عاملی تاییدی و اعتبار پرسشنامه درجه بندی رفتاری کنش های اجرایی کودکان پیش دبستانی فرم والدین(BRIEF-P)مشهدی۱۳۹۶/۰۱/۳۱
اثربخشی مصاحبه ی انگیزشی بر کاهش خوردن هیجانی و کاهش اضطراب در افراد چاق: نقش تعدیل گر تکانش گریمحمدجواد ربانی پارساکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۶/۰۲/۲۶
بررسی همگام سازی امواج آلفا در تفکر واگرا و همگراعماد آذرکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۶/۰۳/۱۰
بررسی وضعیت برون‌گرایی، درون‌گرایی و هیجان‌خواهی دانشجویان مهاجر و رابطه آن‌ها با رفتارهای پرخطرفاطمه رضاییکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۶/۰۳/۳۱
اثربخشی روان‌درمانی گروهی هیجان مدار بر افزایش امید و بخشودگی بین فردی در نشانگان ضربه عشقمژگان گرایلیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۶/۰۴/۱۸
تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS) بر کورتکس پیش پیشانی خلفی جانبی (DLPFC) چپ در حافظه کاری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مقاوم به درمانبیگدلی۱۳۹۶/۰۵/۰۱
بررسی اثربخشی مداخله با تی دی سی اس بر سطح افسردگی زنان متاهلالهام نصیریکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۶/۰۵/۱۸
اثربخشی طرحواره‎درمانی هیجانی گروهی بر طرحواره‎های هیجانی، کیفیت زندگی، راهبردهای نظم‎جویی شناختی هیجان و نشانه‌های بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبیامید حساسکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۶/۰۶/۱۹
اثربخشی شناخت‎درمانی مبتنی بر ذهن‎آگاهی در بهبود حافظه‎کاری، بازداری و انعطاف‎پذیری‎شناختی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیرعلی اعظم رجبیانکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۶/۰۶/۲۲
مقایسه بازنمایی آماری میانگین حالات هیجانی چهره در افراد افسرده و عادیعلی یعقوبیکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۶/۰۶/۲۲
مقایسه کنش های اجرایی و مشکلات درونی و برونی‌سازی‌شده کودکان با نشانه های اختلال نارسا نظم جویی خلقی مخرب و اختلال نارسایی توجه/فزون کنشیآلاء شریفیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
مقایسه نقش محرک های ناخوشایند درحین القاء وابستگی به مورفین بر رفتار جستجوگری مورفین در موش های سوری ایزوله اجتماعی و عادیمحمدتقی خیرخواهکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر افزایش رشد شخصی، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود در دختران مبتلا به هم‌وابستگی و تجربه شکست عاطفیمهدیه یاوری فارمدکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۶/۰۶/۲۹
اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای (tDSC) بر نشانگان اضطراب و سوگیری توجه زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعیآیدا محرم زاده گلیانیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۶/۰۷/۱۲
اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر سوگیری توجه و حافظه کاری در افراد با نشانگان وسواس فکری- عملی2463131شیرین اسمعیلیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۶/۰۸/۰۳
مقایسه نیمرخ کنش وری روان‌شناختی، عصب روان‌شناختی، تحصیلی و اجتماعی دانشجویان مبتلا و غیر مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی: تهیه و ارائه پروتکل درمانی تلفیقی مبتنی بر این نیمرخفاطمه میردورقیدکتری(PhD)مشهدی۱۳۹۶/۰۸/۱۳
بررسی اثر تحریک الکتریکی با جریان تصادفی (tRNS) روی کاهش علایم تینیتوس غیر عینی و بهبود وضعیت خلقی و اضطراب: مقایسه تحریک دوطرفه قشر شنوایی و تحریک کورتکس پشتی جانبی پری فرونتال -قشر شنواییحسین عسکریان کلاتکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۶/۰۸/۱۴
بررسی انواع توجه در کودکان و نوجوانان مبتلا به لکنت تحولی و مقایسه آن ها با همتایان سالمحبیبه پاکروان نوقابیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۶/۰۸/۲۴
اثربخشی آموزش مبتنی بر فراشناخت در کاهش افسردگی، اضطراب و خشم مادران دارای کودک فزون کنشفریبا اکبریکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۶/۰۹/۲۱
نقش شبکه های اجتماعی بر پیش بینی دلزدگی زناشویی با میانجیگری تعهد دینیجلاله غفاری رادکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۶/۱۰/۰۵
مقایسه اثربخشی گروه درمانی آدلری با گروه درمانی وجودی بر علاقه‌اجتماعی و شفقت خود دانش آموزان ناسازگارعلی قدسیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۶/۱۱/۰۵
بررسی کنش‌های اجرایی مبتلایان به اختلال‌ شخصیت و مقایسه اثربخشی توحیددرمانی با طرحواره درمانی بر بهبود کنش‌های اجرایی و کاهش پرخاشگری زندانیانامیرحسین اکبریکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۶/۱۱/۱۲
اثربخشی مداخله نظم جویی شناختی هیجانی بر کاهش نشخوار فکری، افسردگی و راهبردهای ناسازگارانه نظم‌جویی شناختی هیجانی زنان افسرده در معرض اقدام به خودکشیتینا کرباسیکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۶/۱۱/۱۷
بررسی فعالیت‌های مغزی در عوامل روان رنجورخویی و برون‌گرایی با توجه به نقش میانجی حالات چهره‌ای هیجانی پویاسیّدمحمدمهدی مشیریان فراحیکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۶/۱۱/۱۸
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ( MBCT ) بر کاهش مشکلات برونی سازی شده و بهبود کنش وری توجه در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / فزون کنشینیلوفر آشفته پورکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۶/۱۱/۲۴
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش ناامیدی، پریشانی روانشناختی و خستگی روانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسراضیه هیبتی گوجانیکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۶/۱۱/۲۴
اثربخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه( tDCS)بر تشنج و کنش های اجرایی کودکان و نوجوانان مبتلا به صرع کانونی مقاوم به درمان داروییحانیه یاورزادهکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۶/۱۱/۲۵
اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی در کاهش حملات سردرد و بهبود راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در زنان مبتلا به میگرنسحر شاهسونیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش احساس تنهایی، نشخوار فکری و پریشانی روان شناختی زنان مطلقهحانیه محمدیکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تدوین برنامه آموزش غلبه بر نابهنجاری های اخلاقی مبتنی بر آرای غزالیزهرا توکلی جاغرقکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
اثر بخشی گشتالت درمانی گروهی بر تعهد زناشویی،انطباق پذیری و دلزدگی زناشویی زنان تحت پوشش سازمان بهزیستیوحید زارعیکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به روش SYMBIS بر بهبود فردیت‌یافتگی، تاکتیک‌های تعارض و افزایش دانش و نگرش جنسی دخترانریحانه کدیورکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۶/۱۲/۱۵
تدوین و اجرای پروتکل کنترل خودارضایی با تاکید بر رویکرد اسلامی «تک آزمودنی»فاطمه آذربادکانکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۶/۱۲/۱۹
اثربخشی زوج درمانی شناختی – رفتاری بر اساس رویکرد برودر بر افزایش رضایت زناشویی و سلامت روان، کاهش میل به طلاق و بهبود سبک‌های مقابله‌ای در زنان در آستانه طلاقفرزانه رحمانیکارشناسی ارشدسپهری شاملو۱۳۹۶/۱۲/۲۰
بررسی نقش مولفه‌های هوش چندگانه گاردنر در رضایت زناشویی با میانجی‌گری بخششفهیمه فاضلکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۶/۱۲/۲۹
مقایسه تکالیف آموزشی مبتنی بر یادگیری اکتشافی در چهارچوب مدل آموزش و پرورش شناختی با روش سنتی در آموزش طراحی‌ و دوخترها نوقابیکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۷/۰۲/۰۵
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر اضطراب کیفیت زندگی ،تحمل بلاتکلیفی زنان مهاجر افغانستانینجیبه کریمیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۷/۰۲/۱۱
اثربخشی گروه درمانی فراشناختی ولز در کاهش نشخوار فکری و کنترل افکار در بیماران مبتلا به وسواس مذهبیمهدیه جوادی کیاکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۷/۰۲/۲۴
رابطه کنش های اجرایی با صفت اخلاقی حسادت با تأکید برنقش میانجی گری ویژگی شخصیتی روان آزردگیسعیده صبوریکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۷/۰۲/۲۵
کاربرد مدل پردازش دوگانه در پیش‌بینی رفتار خوردن و طراحی مداخله شناختی نوینمسعود مقدس زاده بزازدکتری(PhD)صالحی فدردی۱۳۹۷/۰۳/۲۲
نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه ی سبک های دلبستگی با ناگویی خلقیزبیده غریب زادهکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۷/۰۴/۱۹
اثر بخشی روان درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت بر الگوهای اجبار به تکرار در نشانگان شخصیت مرزی: پژوهش تک آزمودنیمهدی قائم پناهکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۷/۰۵/۰۷
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه(PAIRS) با محوریت خودافشاگری بر احساس گناه، خود افشایی زناشویی و ترس از صمیمیت زوج‌هاحسین اولیائی محمودآبادیکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۷/۰۵/۰۷
مقایسه اثربخشی آموزش برنامه‌ریزی عصبی زبانی(NLP) و حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم وپردازش مجدد(EMDR) بر اضطراب مادران کودکان ناشنوا و کم شنوامرضیه ایزدپناه کاخکیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۷/۰۵/۰۸
بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری، رفتارهای پر خطر و کارکرد خانواده در معتادان تحت درمانفهیمه شهرزاد نیاکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۷/۰۵/۰۹
بررسی نگرش روانپزشکان ایرانی به پزشکی روان-تنی: تحلیل محتوای کیفیبیگدلی۱۳۹۷/۰۶/۰۵
اثربخشی خودهیپنوتیزم بر کاهش وزن،خودکارآمدی مربوط به وزن و ویژگی های شخصیتی در افراد چاقزهرا نیک عهدکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
اثربخشی گروه درمانی یکپارچه توحیدی بر خودآگاهی هیجانی، جرأت ورزی و معناداری زندگی زندانیانسیداحمد زرقانیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی استلزام توجه برای آگاهی پدیداری در حافظه ی حسی با استفاده از پارادایم استروپمهدی افضلی نیاکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی وابستگی‌های متوالی شناختی در تصمیمات کاربران در فضای مجازیمحسن دولت آبادیکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر اضطراب، انعطاف‌پذیری شناختی و تاب‌آوری مادران مطلقهمریم آزادگان مهرکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی-هیجانی بر تابآوری و سازگاری نوجوانان پسر دانشآموز مدارس شبانهروزیفاطمه قدیریکارشناسی ارشدعالی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی اثربخشی اموزش مهارت های زندگی بر سرمایه روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در بیماران بازتوانی قلبنسیم ناظمیکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۷/۰۶/۳۱
اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش طرحواره‌های ناسازگار، تعارضات زناشویی و اضطراب در مادران دارای فرزند مبتلا به سندرم داونفرشته قلعه نوئیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۷/۰۷/۰۳
مقایسه اثر بخشی روان درمانی شناختی رفتاری و بازتاب درمانی بر کاهش وزن و میزان افسردگی و اضطراب افراد مبتلا به چاقی.ثمینه اسکندری نصرابادیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۷/۰۷/۱۴
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس دربهبود توجه انتخابی، بازداری، حافظه کاری و پیشرفت تحصیلی دانشجوفاطمه ذقنیکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۷/۰۷/۱۶
بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری به روش پنسیلوانیا بر کاهش نشخوار خشم واسترس تحصیلیافسانه قنبریکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۷/۰۷/۱۷
اثربخشی آموزش غنی‌سازی ارتباط بر بهبود کارکردهای خانواده، افزایش تاب‌آوری و بخشش زنان متأهلسعیده سلطانیکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۷/۰۷/۲۴
بررسی پیش بینی کننده های روابط فرازناشویی با رویکرد آمیخته: نقش کنش های اجرایی با میانجی گری خودکنترلی و تعهد زناشوییراضیه خرم آبادیدکتری(PhD)سپهری شاملو۱۳۹۷/۰۷/۳۰
نقش تعدیل کنندة جهت گیری مذهبی اسلامی در رابطة مسئولیت پذیری چند بعدی با شادکامی دینی متاهلیننجمه رضادادکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۷/۰۸/۰۱
پیش‌بینی صمیمیت زناشویی از طریق اعتمادبه‌نفس جنسی زنان مبتلا به لوپوس: نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک‌شده و سرمایه‌های روان‌شناختیمحمد شریفیکارشناسی ارشدمعینی زاده۱۳۹۷/۰۹/۲۰
اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر روان رنجورخویی و سرمایه‌های روان‌شناختی مادران دارای فرزند سندرم داونمریم مشتاقیکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۷/۱۰/۰۴
نیمرخ عصب روانشناختی اختلال افسردگی ناشی از ضربه عشق: مقایسه اثربخشی مداخله ی نوروفیدبک و توان بخشی کنش های اجرایی و ترکیب این دو بر شاخص های بهبودسمانه ناطقیاندکتری(PhD)سپهری شاملو۱۳۹۷/۱۰/۱۸
خلق‌وخو، هیجان، ویژگی‌های شناختی-اجتماعی و رفتار جامعه‌گرا در نوجوانان آزاردیده و عادی: آزمون تطبیقی یک الگوی ساختاری علیآزاده عطاریدکتری(PhD)قنبری هاشم آبادی۱۳۹۷/۱۰/۲۷
اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری ذهن آگاهانه بر کاهش تنیدگی والدینی و بهبود تعامل مادر-فرزندی، نظم‌جویی ‌شناختی‌ هیجانی مادر و کنش‌وری اجرایی کودکان پیش دبستانیزهرا بندارکاخکیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۷/۱۱/۰۲
اثربخشی درمان فرا تشخیصی یکپارچه بارلو بر تمایز یافتگی خود و دشواریهای تنظیم هیجانی در مراجعان دارای نشانگان اضطرابمحمد فدائیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۷/۱۱/۱۱
مفهوم زنانگی برای کودکان 3 تا 6 سالهعقیله سادات موسوی جهان آبادیدکتری(PhD)طبیبی۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بررسی الگوهای فعالیت الکتریکی (عدم تقارن) باند آلفا و بتا سیگنال های EEG در فرآیند بازشناسی هیجان تحت القای موسیقی براساس مدل برانگیختگی – ظرفیت با توجه به ویژگی اضطراب صفتایمان مرتاض هجریکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۷/۱۱/۲۳
بررسی نقش میانجیگری الگوهای ارتباطی زوجین در رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و ناگویی هیجانی با رضایت زناشویی زنانوجیهه عسگرنیافعالکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۷/۱۱/۲۴
مقایسه اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط زوجین به شیوه گاتمن با آموزش کاربرد عملی مهارت ارتباط صمیمانه (PAIRS) در کاهش تعارضات و دلزدگی زناشوئی زنان حاشیه شهر مشهدفریده خدمتگزارکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۷/۱۱/۲۵
بررسی اختلالات حافظه شرح حالی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسمسپیده جعفری زاوهکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
اثر بخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر متعادل سازی صفت تاریک شخصیت، افزایش شکفتگی و انعطاف پذیری شناختی زنان سرپرست خانوادهنسرین سیستانی پورکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۷/۱۱/۳۰
اثربخشی توانبخشی شناختی در بهبود کنش‌های اجرایی افراد بزرگسال دچار سکته مغزی ایسکمیکآفاق قربانی مقدمکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
اثربخشی سایکودرام(روان نمایشگری) بر ابرازگری هیجانی، روابط بین فردی و کیفیت زندگی زنان متأهلمهری اعتمادیکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی رابطه بین عزت‌ نفس، تاب‌آوری و جهت گیری مذهبی با سلامت روان دانشجویان افغانستانی مشغول به تحصیل در شهر مشهدمحمدجواد حسین زادهکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۷/۱۲/۰۲
اثر بخشی طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش ترس از ارزیابی منفی،شرم درونی شده و عدم تحمل بلاتکلیفی زنان سرپرست خانوادهزهره غنیمت دانکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۷/۱۲/۰۹
مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی (MCT) و شناختی_رفتاری (CBT) بر نشخوار فکری، همجوشی شناختی، سندرم شناختی-توجهی و نشانه های افسردگی سالمندان مبتلا به افسردگی اساسی (MDD)مهرناز محمودیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۷/۱۲/۱۴
الگویابی فعالیت های الکتروفیزیولوژیک قشری مغز در عامل روان آزردگی و برون گرایی در دوران نوجوانی: با تاکید بر پیش بینی تظاهرات هیجانی چهره ای پویاسیده مریم مشیریان فراحیدکتری(PhD)اصغری ابراهیم آباد۱۳۹۷/۱۲/۲۰
نقش رشد اخلاق، درونی سازی و خود نظم جویی در پیروی از قوانین ترافیک و ارتباط آنها با درک خطر در کودکان پیش دبستانیفاطمه گرائلیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۷/۱۲/۲۹
اثر بخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود علائم سندرم ضربه عشق و احساس گناه در دانشجویان دختر با ویژگی روان رنجورخوییفرحناز اصغری کاکلرکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۸/۰۳/۱۸
تاثیر آموزش ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی و پرخاشگری نوجوانانزهرا رضوانی نقندرکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۸/۰۴/۰۱
بررسی تاثیر فشار زمان بر رفتار عبور از خیابان کودکان در محیط واقعیت مجازی با کنترل نقش تنظیم هیجانزهره اندیشهکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۸/۰۴/۰۳
پیامدهای روانشناختی سرطان پستان : مرور نظام دار، طراحی بسته درمانی پیشگیرانه و تعیین اثربخشی آننسرین رفائی سعیدیدکتری(PhD)آقامحمدیان شعرباف۱۳۹۸/۰۴/۰۹
رابطه تاب‌آوری و فرسودگی شغلی با واسطه گری سلامت روان معلمان کودکان کم توان ذهنیمرضیه حسینیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۸/۰۴/۳۰
رابطه‌ی ارزیابی مجدد و سوگیری تفسیر خصومت در پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال‌های برونی‌سازی شدهمینا برهانی نیاکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۸/۰۴/۳۰
اثربخشی درمان مبتنی بر بهزیستی روان‌شناختی بر تاب‌آوری، بهزیستی روان‌شناختی و رضایت از زندگی در زنان مرکز اقامتی ترک اعتیادبهناز شیدعنبرانیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۸/۰۴/۳۱
اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر بهبود کنش وری شناختی ، عملکرد حافظه ، نظم جویی هیجانی و افسردگی در سالمندانزینب توکلیان اکبریکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۸/۰۶/۰۹
شاخص های شناختی، هیجانی و عصب روان شناختی اختلال اضطراب فراگیر: اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه با و بدون تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیمفرزاد نصیریدکتری(PhD)مشهدی۱۳۹۸/۰۶/۰۹
نقش طرح‌واره‌های هیجانی در پیش‌بینی خطر عود به اعتیاد با میانجی‌گری امید به زندگی، رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی ادراک‌شدهصفورا جمشیدیکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۸/۰۶/۱۳
اثربخشی طرحواره درمانی بر استحکام من، فرسودگی شغلی و عدم تحمل بلاتکلیفی معلمان مناطق محرومجواد تقوی خیابانیکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۸/۰۶/۱۷
ارتباط نظم جویی هیجان با اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به پسوریازیس: نقش میانجی کارکرد های شناختی پایهآرزو مرادی تولائیکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۸/۰۶/۲۳
بررسی و مقایسه تنظیم هیجان آشکار و ضمنی در افراد دارای اضطراب صفت و عادی: با تمرکز بر راهبردهای ارزیابی مجدد شناختی و سرکوب ابرازگریانسیه برزوئی نیتکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۸/۰۶/۲۴
حافظه کاری بدون هشیاری؛ پتانسیل مغزی وابسته به رویدادمحمد گلثومیانکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۸/۰۶/۲۴
اثر بخشی درمان شناختی رفتاری یکپارچه شده با ذهن آگاهی (MiCBT) برکیفیت زندگی، پریشانی روان شناختی و تبعیت از درمان بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع دو (T2DM)جواد ایوبیکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۸/۰۶/۲۵
فراتحلیل اثربخشی مداخلات انجام شده برای اصلاح سوگیری توجه در رفتارهای اعتیادیمریم سادات موسوی دوغ ابادیکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
مقایسه نشانگان کندی زمان شناختی، کنش های اجرایی، نشانگان درونی سازی، سرعت پردازش و کنش وری تحصیلی در کودکان مبتلا به LD و کودکان بهنجارزینب رباطی فیروزه چیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
اثر تعدیل‌گری احساس انسجام در رابطه انعطاف‌پذیری شناختی با سازگاری زناشویی در معلمان متاهلزهرا رحمان پورکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۸/۰۶/۲۸
شناسایی عوامل رضایت مندی زناشویی زوجین در دوره عقد با روش نظریه زمینه ای و طراحی مقیاس مبتنی بر آنهانیه بیجاریدکتری(PhD)سپهری شاملو۱۳۹۸/۰۶/۲۸
اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر سلامت روان با میانجی‌گری تحمل ناکامی و خویشتن پذیری در زنان مهاجر افغان سرپرست خانوار مقیم شهر مشهدسمیه بهبودیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن اگاهی بر خشم و استرس و انعطاف پذیری شناختی و میزان قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع دوعمار ریاض لفته العزاویکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تشخیص، ارزیابی و مداخله بازپروری شناختی در سالمند مبتلا به اختلال عصب شناختی خفیف: گزارش موردیزهرا خرمیکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی، حمایت اجتماعی ادراک شده و انعطاف پذیری شناختی مبتلایان به لوپوسسیدسجاد نامورطباطباییکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۸/۰۶/۳۰
اثر بخشی برنامه آموزشی هارت مث (بازخورد زیستی مبتنی بر تغییر پذیری ضربان قلب) بر اضطراب اجتماعی از طریق تغییر در سوگیری توجه، راهبردهای تنظیم هیجان و تغییر پذیری ضربان قلبمرتضی فرج خواه فرخانیکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت خود بر خود شفقتی و سرمایه‌های روان‌شناختی زنان سرپرست خانوارناهید ابدی کوشک مهدیکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی نقش میانجی تاب‌آوری در ارتباط طرحواره‌های هیجانی با همدلی معلمان مدارس استثناییزهرا قیاسی دلالیانکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی ورجنس (حرکات چشم) به عنوان یک نشانگر عینی در تشخیص کودکان ADHD با استفاده از ردیابی چشمسمانه لعلیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مطالعه ویژگی های روانسنجی ابزار ارزیابی و توانبخشی حافظه کاری دیداری – فضایی در جمعیت کودکان عادی و تعیین اثربخشی آن در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی: طرح آزمایشی مورد منفردزهرا میرچیکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
اثربخشی روان درمانی بهزیستی بر میزان شادکامی ، خودکارآمدی، افسردگی، اضطراب و استرس در زنان معتادریحانه اساسیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۸/۰۷/۰۱
بررسی نقش میانجی گرایانه احساس انسجام روانی در رابطه الگوهای ارتباطی و کیفیت روابط بین فردی با گرایش به رفتارهای پرخطر دانش آموزان بد سرپرستزینب شادکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۸/۰۷/۰۱
اثربخشی معنادرمانی بر بهبود رضایت از زندگی و سلامت عمومی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره )محمدامین بهروزپورکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۸/۰۷/۰۲
بررسی نقش میانجی گری ناگویی هیجانی در رابطه باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی با بهزیستی روان شناختی و رضایت مندی زناشویی در زنان متاهلمحبوبه دوامی ابدال آبادیکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۸/۰۷/۰۳
بررسی رابطه باورهای فراشناختی و نشانگان شناختی-توجه با اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر: نقش تعدیل کننده عدم تحمل بلاتکلیفی و تحمل ابهامالهه مولوی گنابادیکارشناسی ارشدمعینی زاده۱۳۹۸/۰۷/۰۶
ساخت آزمون سنجش بازداری مبتنی بر واقعیت مجازیفرناز پیامیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۸/۰۷/۲۳
اثربخشی روان درمانگری گروهی مثبت‌گرای مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست خانوارسمانه ظهوری جانقورکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۳۹۸/۰۷/۲۴
طراحی، ساخت و بررسی اثربخشی الگوی ترکیبی درمان شناختی رفتاری با کمک رایانه و مبتنی برخانواده در درمان اختلال وسواس- اجبار کودکانمریم دلاوریدکتری(PhD)مشهدی۱۳۹۸/۰۸/۱۲
بررسی رابطه پیش از ازدواج با بهزیستی روانشناختی و افسردگی با میانجی گری صفات شخصیتیحمیده میرمحمدیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۸/۰۸/۱۴
ارتقا کارکردهای اجرایی حافظه کاری بازداری و توجه و اثر آن بر مهارت های رانندگی مجازی نوجوانان با _ بدون نشانه های اختلال کاستی توجه همراه با فزون کنشیزهرا ده نبئیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۸/۰۸/۲۸
مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی و روان درمانی بدنی بر پیمانه سازی هیپوکامپ در بیماران مبتلا به افسردگی بعد از سکته مغزیسحر سادات نظم بجنوردیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۸/۰۹/۱۹
نقش هم‌افزایی حساسیت اضطرابی، نظم‌جویی هیجانی و تاب‌آوری در پدیدآیی مشکلات روان‌شناختی آتش‌نشانان: اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچهغلامعباس کلانتردکتری(PhD)بیگدلی۱۳۹۸/۰۹/۲۳
رابطه ی روابط موضوعی با صفات شخصیت با نقش میانجی کارکردها مننیلوفر نجیب نیاکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۸/۱۰/۰۳
اثربخشی بهزیستی‌درمانی‌گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی، تنظیم شناختی هیجان، نگرانی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوارعباس تدینیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۸/۱۰/۰۹
عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویی زنان: طراحی، تدوین، اجرا و تعیین اثربخشی مقدماتی مداخله چندوجهی روابط فرازناشویی زنانپریسا غفوریان نوروزیدکتری(PhD)اصغری ابراهیم آباد۱۳۹۸/۱۰/۱۶
بررسی اثربخشی طرحواره درمانی تلفیق شده با مواجهه و جلوگیری از پاسخ در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبریزهره یوسفیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۸/۱۰/۲۳
نقش الگوهای تعاملی والدین در اختلال وسواسی _ جبری در فرهنگ ایرانیاحسان گلی گرمیانکیدکتری(PhD)عبدخدائی۱۳۹۸/۱۱/۱۵
اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ترس از ارزیابی منفی، نگرش نسبت به زندگی و پریشانی روان شناختی دختران دارای والد معتادزهرا غلامحسینی بمرودکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۸/۱۱/۱۹
اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای بر تصمیم گیری و کنترل بازداری در بیماران مبتلا به میگرنفائزه اکرمی نژادکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۸/۱۱/۲۸
اثر عینیت و هیجان در پردازش معنایی واژگان با استفاده از پتانسیل های وابسته به رویداد (همراه با ساخت آزمون تصمیم گیری واژگانی بومی)محمدرضا گلمکانیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۸/۱۱/۳۰
اثربخشی طرحواره درمانی بر مؤلفه‌های کمال‌گرایی منفی، ناگویی هیجانی و احساس گناه دانشجویان دارای نشانگان اختلال شخصیت وسواسی-جبریفاطمه علاقه بندحسینیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و گروه درمانی هیحان مدار بر نشانگان افسردگی و سبک های دلبستگی نا ایمن دختران دانشجو با تجربه شکست عاطفیراحله دین پرورکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت به شیوه‌ی گروهی بر کاهش نشانه‌های افسردگی، اضطراب و بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان‌های زنانهارزو سورمهکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۸/۱۲/۰۳
بررسی روابط بین کنترل شناختی ، سبک انگیزشی و مصرف دارو های غیر تجویزی در جمعیت غیر بالینیمحدثه ظریف باقری موقرکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۸/۱۲/۰۴
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد برکاهش تعارضات زناشویی و بهبود رضایت جنسی و سرمایه های روان شناختی زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوزینب پارساکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۸/۱۲/۱۰
اثربخشی رفتار درمانی شناختی مبتنی بر مواجهه و بازداری از پاسخ بر کاهش علائم وسواس، تغییر مولفه‌ی P300 و بهبود کنش‌های اجرایی در وسواس نجس و پاکی و وسواس آلودگیفرزاد فرهودیدکتری(PhD)صالحی فدردی۱۳۹۸/۱۲/۱۳
نقش میانجی گری سبک دلبستگی کودک در رابطه بین تمایزیافتگی خود مادر و نظریه ذهن در دختران 7-5 و 12-10 سالفرشته غلامرضائی نژادکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۸/۱۲/۱۴
بررسی اثر بخشی روان درمانی بدنی بر ارتقا سطح عملکرد تحصیلی و کنش های اجرایی دانش آموزان ابتداییفاطمه غنائی چمن آبادکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۹/۰۱/۲۷
بررسی رابطه ذهن آگاهی با تورش توجه به محرک‌های مربوط به مواد با میانجی‌گری خودکنترلی در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپره نورفینهدیه زرگانیکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۹/۰۳/۰۷
اثربخشی طرحواره‌ درمانی هیجانی گروهی بر کاهش خودشیفتگی و احساس تنهایی و میزان استفاده از اینستاگرام در زناننرگس معدنی فاروجیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۹/۰۳/۱۹
مطالعه الگوی روابط موضوعی با تأکید بر کارکرد انعکاسی در والدین کودکان با اختلال اضطراب جدایی: ‏ طراحی برنامه روانی آموزشی و بررسی اثربخشی آنتکتم کاظمینیدکتری(PhD)سپهری شاملو۱۳۹۹/۰۴/۰۴
تحلیل مبانی روانشناسی شناختی رفتاری در مقایسه با مبانی انسان شناختی حکمت متعالیه ملاصدراسمانه شیخ نظامیدکتری(PhD)عبدخدائی۱۳۹۹/۰۴/۲۵
اثربخشی برنامه یکپارچه درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی بر بیماران دارای اختلال افسردگی و اضطرابی همبودمحمدجواد ملکی دوزطبسیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۹/۰۵/۰۶
شیوه‌های فرزندپروری والدین ایرانی؛ نگرش‌ها، مطالعه تطبیقی، استخراج الگوی بومی و سنجش آن: یک مطالعه ترکیبیولی الله رمضانیدکتری(PhD)عبدخدائی۱۳۹۹/۰۵/۱۳
اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بربهبود سبک های مقابله زوجی و بهبود همدلی زنان متقاضی طلاقساره صابریکارشناسی ارشدمعینی زاده۱۳۹۹/۰۶/۲۵
بررسی رابطه سطح نشانگان وسواسی – جبری و بازداری پاسخ با ویژگی امواج مغزیمهیار مقدمکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۹/۰۶/۳۰
نقش تاب آوری در پیش بینی بهزیستی روان شناختی دانشجویان در دوران کرونا با میانجی‌گری نگرش مذهبیداود فرهنگکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۹/۰۷/۰۵
بررسی مقایسه ای توانایی های زبانی - شناختی افراد مبتلا به لکنت با افراد بدون لکنتالهام حکیمیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۹/۰۷/۰۶
تأثیر تمرین شناختی حافظه‌ی کاری بر توسعه‌ی سیالی کلام و سطح افسردگی در سالمندانبهاره بهرامیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۹/۰۷/۱۵
اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم و تاب آوری به روش پنسیلوانیا بر اهمال کاریروح اله عاشوریکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۹/۰۷/۱۶
تعیین نقش انواع بازداری رفتاری و شناختی و خطرپذیری، بر سرعت رانندگی در بین رانندگان مبتدی، باتجربه و متخلفسلما رنجبری قزلجهکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۹/۰۷/۱۶
رابطه‏یِ ذهن‌آگاهی با رضایت زناشویی با نقش میانجی‌گری همدلی و تنظیم هیجانیمرتضی نادری طوسیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۹/۰۷/۱۶
مقایسه سلامت روان‌شناختی دانشجویان با و بدون سابقه انضباطی و بررسی نقش پیش‌بینی کننده‌ی صفات شخصیت و عملکرد خانوادههانیه شارکیانکارشناسی ارشدعالی۱۳۹۹/۰۷/۱۹
بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه نگر گروهی بر اضطراب، تحمل پریشانی و کیفیت خواب در بیماران مبتلا به سرطان تیروئیدنگار معتمدیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۹/۰۷/۲۱
ریخت شناسی اختلال اضطراب اجتماعی: همبسته‌های شناختی و فرهنگی در جمعیت بالینی و غیر بالینیحسین باقریدکتری(PhD)مشهدی۱۳۹۹/۰۷/۲۱
اثربخشی درمان شناختی رفتاری (TA-CBT) بر افسردگی و عملکردهای بین فردی و نظم‌جویی هیجانی در افراد مبتلا به ملال جنسیتینسیم پترام فرکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۹/۰۷/۲۲
اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه گروهی بر افسردگی،ادراک درد و فرآیندهای نظم جویی شناختی هیجان بیماران مبتلا به سرطانشیما یزدانیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه شکوفایی PERMA-profilerفاطمه قلی پورکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۹/۰۷/۲۳
اثربخشی شفقت به خود مبتنی بر ذهن آگاهی با میانجی گری کنش های اجرایی بر انگیزش پیشرفت دانشجویان دخترالهام پارسامهرکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۹/۰۷/۲۷
اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش اجتناب تجربه‌ای، بهبود تنظیم شناختی هیجان و نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعیمحمد ولی پورکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۹/۰۷/۲۸
اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-تفسیر بر کاهش کمال گرایی منفی در جمعیت افسردهمهرناز مهرحقیکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۹/۰۷/۲۹
اثربخشی القای هیپنوتیزمی هدفمند بر حافظه کاری و استرس ادراک شده دانشجویانسحر احمدی نوخندانکارشناسی ارشدمعینی زاده۱۳۹۹/۰۷/۳۰
اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر انعطاف پذیری شناختی، ابرازگری هیجانی و سکوت گزینی زنان دارای تعارضات زناشوییجواد عفت پناه حصاریکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۳۹۹/۰۷/۳۰
اثربخشی هیپنوتراپی شناختی_تحولی بر تمایزیافتگی خود، تعارضات زناشوئی و معناداری زندگی زنان متاهلفائزه محقق طوسیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۹/۰۸/۰۶
مقایسه کنش های اجرایی سرد و گرم در بین کودکان عادی و کودکان دارای اختلال یادگیری دوره اول تا سوم ابتدایی شهر بیرجندنیما ملاکیکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۹/۰۹/۲۲
نقش میانجی شفقت خود و نظم جویی شناختی هیجان در رابطه بین هیجان های شرم و گناه و مشکلات بین فردی دانشجویانمهلا ابراهیم نژادکارشناسی ارشدمشهدی۱۳۹۹/۰۹/۲۲
نقش والدگری هدفمند در هدفمندی و خود-ادراکی نوجوان: طراحی و اثربخشی پروتکل مداخله ای گروه درمانی چندخانواده ای متمرکز بر هدف بر رفتارهای مشکل دار نوجوانزهرا ودادیاندکتری(PhD)آقامحمدیان شعرباف۱۳۹۹/۱۰/۱۰
نارسانظم‌جویی هیجان در اضطراب کودکان: اثربخشی برنامه ترکیبی آموزش اجتماعی‌سازی هیجانی و اصلاح انطباق خانوادگی (والدین) بر بهبود نظم‌جویی هیجان و پیامدهای کنشیمریم حسن زاده اولدکتری(PhD)مشهدی۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بررسی ارتباط بین کنش اجرایی و صفات شخصیت با رفتارهای پرخطر نوجوانسیده مریم قمری بکاولیکارشناسی ارشدطبیبی۱۳۹۹/۱۱/۱۳
بررسی رابطه کمال‌گرایی و فرسودگی شغلی با میانجی‌گری سرمایه روان‌شناختی کارکنان آموزش و پرورش هراتسانیا فقیریکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۹/۱۱/۲۱
بررسی اثر بخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن اکاهی بر بهزیستی جسمانی و روانشناختی مادران کودکان سندرم داونسعیده برزگردرآبدکارشناسی ارشدعالی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
تبیین پیامدهای روانی – اجتماعی ناباروری زنان مبتنی بر رویکرد ترکیبی: تدوین و طراحی پروتکل آموزشی - حمایتیهانیه ظریف گلباریزدیدکتری(PhD)آقامحمدیان شعرباف۱۳۹۹/۱۱/۲۸
مقایسه اثربخشی دارودرمانی، نوروفیدبک و مداخله انگیزشی مبتنی بر LEAP بر کاهش نشانگان وسواس در بیماران مبتلابه وسواس آلودگیتیمورشاه رحیمیکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۳۹۹/۱۱/۲۸
اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر سلامت‌ روان و کیفیت زناشویی زنان نابارورسمانه شاهی صنوبریکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۳۹۹/۱۱/۲۹
اثربخشی مداخله انگیزشی بر کیفیت زندگی، تاب آوری و تغییر نگرش، نسبت به مصرف‌مواد در زنان مصرف‌کننده مواد افیونیبهاره حیدریکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تعیین‌کننده‌های انگیزش در نظریه هدف دغدغه‌های جاری و کاربرد آن در بهبود انگیزه فعالیت بدنی بانوانراحله مداح شورچهدکتری(PhD)صالحی فدردی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
رابطه بین وضعیت عملکردی بیمار، عملکرد خانواده و حمایت اجتماعی با سلامت روان مراقبان سالمندان مبتلا به بیماری‌های مزمن سیستم عصبی در دوران کرونا: نقش فشار مراقبتیملیحه محمدی فریزیکارشناسی ارشدعالی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
کنش‌های اجرایی، نظم‎جویی هیجانی و کیفیت رابطه در زوجین مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی: اثربخشی الگوی نوین زوج‎درمان‎گری متمرکز بر ADHDملیکا قهرمان زادهدکتری(PhD)مشهدی۱۳۹۹/۱۲/۱۹
الگویابی و تدوین چهارچوب تبیینی افسردگی اساسی براساس کنش های اجرایی مغز به میانجی‌گری کنش‌های پایه (سبک‌شناختی تحریف‌شده، نشخوار ذهنی، نظم جویی شناختی هیجان): تدوین پروتکل مداخله وآزمون اثربخشی آن بر افراد افسردهسعید محمدنیادکتری(PhD)بیگدلی۱۳۹۹/۱۲/۲۵
مقایسه میزان اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقاء زندگی (LEAP) با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) به شیوه گروهی، بر کاهش ولع مصرف مواد اپیوییدی در سوءمصرف‌کنندگان، تحت درمان اقامتی، شهر هراتناصر کریمیکارشناسی ارشدبیگدلی۱۳۹۹/۱۲/۲۵
رابطه سبک فرزندپروری و اضطراب کرونا در نوجوانان: نقش میانجی نگرش های ناکارآمد و انعطاف پذیری شناختیمهدیه عظیمی نیاکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۴۰۰/۰۲/۰۹
بررسی رابطه بین پردازش حسی و اضطراب؛ با میانجی گری تعامل والد-کودک و تنظیم هیجانی در کودکانملیحه افشارکهنکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۴۰۰/۰۳/۰۱
بررسی اثر آماده‌سازی مفهومی بر تصمیمات اقتصادی با محوریت انصاف در دانشجویان دخترمسعود اردکانی مقدمکارشناسی ارشدبیگدلی۱۴۰۰/۰۳/۱۱
بررسی نقش نارسایی کنش های اجرایی ) بازداری؛ توجه و حافظه کاری( و ادراک فضایی- دیداری در پیش بینی رفتارهای پر خطر ترافیکی کودکان مبتلا به نقصان توجه و بیش فعالی و کودکان بهنجارطبیبی۱۴۰۰/۰۳/۱۹
اعتیاد به گوشی های هوشمند: اعتباریابی ابزار سنجش، الگویابی عوامل موثر، طراحی و اثربخشی پروتکل درمان مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاریسحر محبت بهاردکتری(PhD)بیگدلی۱۴۰۰/۰۴/۰۲
اثربخشی درمان هیجان مدار بر هیجان خواهی ، صمیمیت زناشویی و خودشفقتی زنان درگیر روابط فرازناشوییمحمد محتشمیکارشناسی ارشداصغری ابراهیم آباد۱۴۰۰/۰۵/۱۰
تاثیر مداخله شناختی ـ رفتاری و اصلاح سوگیری شناختی بر تغییر نگرش ضمنی و صریح به سیگار در مصرف کنندگان سیگارنیما نعیمائی عالیکارشناسی ارشدبیگدلی۱۴۰۰/۰۵/۱۸
بررسی نقش فراتشخیصی افکار تکرار شونده منفی و دشواری در تنظیم هیجان در پیش بینی اختلالات درونی سازیفاطمه صفائیکارشناسی ارشدبیگدلی۱۴۰۰/۰۶/۱۵
اثربخشی درمان روابط موضوعی کوتاه مدت بر قدرتمندی من(ایگو) و مکانیسم‌های دفاعی در زنان دارای نشانگان مرزی: پژوهش مورد منفردمحمدحسین سلمانیان مشهدیکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۴۰۰/۰۶/۲۱
اثربخشی درمان روابط موضوعی کوتاه مدّت بر کمال‌گرایی در افراد دارای نشانگان اختلال شخصیّت خودشیفته: پژوهش مورد منفردمحمدرضا ودادمفردکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نقش میانجی‌گری تنظیم هیجان در رابطه میان روابط موضوعی نوجوان با مادر و قدرت ایگوی مادر با اضطراب کرونافاطمه رئیس نیاکارشناسی ارشدطبیبی۱۴۰۰/۰۶/۲۴
نقش ویژگی های شخصیتی و مهارت های ذهنی در فرسودگی ورزشی ورزشکاران رزمی و غیررزمیهدی حقدادیکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تاثیر القای هیجان بر تصمیم گیری بین دوره ایسیده شادی حسینیکارشناسی ارشدبیگدلی۱۴۰۰/۰۷/۰۶
بهزیستی روان‌شناختی زنان و نگـرانی های دوران بـارداری: نقش تعدیل کننده عملکرد تحولی خانوادهالهه اسمعیلیکارشناسی ارشدعالی۱۴۰۰/۰۷/۰۷
انتقال بین نسلی طرحواره های ناسازگار اولیه مادر -دختر، نقش تعدیل کننده خلق و خو و تجارب فرزندپروری ادراک شدهمحدثه ضعیفکارشناسی ارشدعالی۱۴۰۰/۰۷/۱۰
نقش تعهد سازمانی در فرسودگی شغلی معلمان با میانجیگری شوخ طبعیاصغری ابراهیم آباد۱۴۰۰/۰۷/۱۱
انطباق‌پذیری شغلی و استخدام‌پذیری دانشجویان دارای نشانگان اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی: طراحی پروتکل مشاوره شغلی و تعیین اثربخشی آنحمید دررودیدکتری(PhD)مشهدی۱۴۰۰/۰۷/۲۰
نقش توانمندی ذهن آگاهی در ارتباط میان اضطراب و اجتناب دلبستگی و عملکرد تأملی مادران کودکان اتیسمآزاده ملاشاهیکارشناسی ارشدعالی۱۴۰۰/۰۷/۲۰
بررسی رابطه درگیری تحصیلی و کمال گرایی مثبت با میانجیگری باورهای معرفت شناختیگلناز رفیع زاده اردبیلیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۴۰۰/۰۷/۲۱
بررسی اثربخشی القا خلق بر کنش های اجرایی و نظریه ذهن در دانشجویان دخترالاله عطاران خراسانیکارشناسی ارشدبیگدلی۱۴۰۰/۰۷/۲۴
بررسی تعامل میان حافظه داخلی و خارجی و تاثیر فناوری بر رابطه میان این دو حافظهعارف نظریانکارشناسی ارشدبیگدلی۱۴۰۰/۰۷/۲۴
مقایسه نشانگان بالینی دانشجویان با و بدون سابقه تقلب در امتحانات و رابطه آن با کنش وری اجراییمنصوره قندابیکارشناسی ارشدمشهدی۱۴۰۰/۰۷/۲۴
بررسی نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی در رابطه معناداری زندگی و بهزیستی اجتماعی در افراد میانسال بازنشستهمونا خیامیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۴۰۰/۰۷/۲۶
مقایسه علائم افسردگی، حافظه کاری و انعطاف پذیری شناختی در زنان قربانی تجاوز جنسی با و بدون علائم اختلال استرس پس از سانحهبهناز صفریکارشناسی ارشدبیگدلی۱۴۰۰/۰۷/۲۶
اثربخشی درمان یکپارچه فراتشخیصی بر تحریک‌پذیری و رفتارهای مخرب نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست: نقش میانجی نظم جویی هیجان و سوگیری در پردازش اطلاعاتبهاره عباس زاده عتیقیکارشناسی ارشدمشهدی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نارساکنش وری اجرایی بارکلی در کودکان دچار اختلال یادگیری : ساختار عاملی و ارتباط آن با مشکلات رفتاریحسن طحانکارشناسی ارشدمشهدی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
رابطه ی بین الگوهای مزاجی و ویژگی‌ شخصیتی (درونگرایی - برونگرایی) با سبک‌های فرزندپروریمهدی فائزیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۴۰۰/۰۷/۲۷
مقایسه احساس درماندگی،مشکلات روانشناختی و توانمندی ذهن اگاهی در افراد مبتلا به رینیت الرژیک و افراد عادی در شرایط پاندمی کرونایلدا رحمانیکارشناسی ارشدعالی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
مقایسه ارتباط ادراک نوجوان از مراقب در دوران کودکی با رفتارهای ضداجتماعی، بیان چهره‌ای هیجان و تحریک‌پذیری خلقی در بزهکاران خشن و غیر خشن: نقش میانجی کنش‌های اجرایی و نظریه ذهنمهلا قائنی زرقریکارشناسی ارشدمشهدی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
نقش میانجی گری تاب آوری در رابطه بین احساس انسجام روانی با افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان دانشگاه های بلخمحمد یاسین یونسیکارشناسی ارشدعبدخدائی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش تمایلات مخاطره جویانه نوجوانانمحمدعلی خالق پورکارشناسی ارشدبیگدلی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
تأثیر استفاده از تکنیک رهایی ذهن(EFT) بر کاهش اضطراب و افسردگی زنانسیده فاطمه اکرامی رشتخوارکارشناسی ارشدطبیبی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
تعیین پیش بین های انگیزشی و شناختی در اعتیاد به اینترنت و بازیهای رایانه ایوحید حسن نژادکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
طراحی الگوی ساختاری رابطه ویژگی‌های روانی، اجتماعی و معنوی با نشانگان رشد پس از سانحه در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان: نقش میانجی ارزیابی شناختیاعظم هاشمیان مقدمدکتری(PhD)آقامحمدیان شعرباف۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بررسی تاثیر مداخله نوروفیدبک بر کاهش سطح اضطراب ریاضی و ارتقاء حافظه کاری (تک آزمودنی)یاسمن سادات رضویانکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۴۰۰/۰۷/۲۹
بررسی ویژگی‌های روان‌شناختی افراد دارای سوء پیشینه قبل و بعد از به‌کارگیری الگوی روان‌درمانی انسان‌گرایانه در گروه کارخانجات زیتون آرشیاسالار کریمی پورکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۴۰۰/۰۸/۲۵
بخشش، کنش‎های اجرایی و نظم جویی هیجانی:طراحی، تدوین و اجرای پروتکل درمان عصب‎روان‌شناختی بخشش‎محور متمرکز بر کنش‎های اجرایی در آسیب‎دیدگان بی‎وفایی زناشوییافسانه اعتمادیدکتری(PhD)بیگدلی۱۴۰۰/۰۹/۱۳
بررسی هوش اخلاقی و هوش هیجانی در پزشکان و وکلااصغری ابراهیم آباد۱۴۰۰/۱۰/۲۱
مقایسه سرسختی روان شناختی، حمایت اجتماعی ادراک شده و کیفیت زندگی در مادران و زنان بدون فرزندمریم شکفتهکارشناسی ارشدقنبری هاشم آبادی۱۴۰۰/۱۰/۲۸
اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر ارتباطات عملکردی شبکه فرونتوپریتال و شبکه حالت پیش فرض و نشانه ها در افراد دارای اختلال اضطراب بیماری کووید 19موناسادات معصومیکارشناسی ارشدمشهدی۱۴۰۰/۱۱/۰۵
نقش واسطه ای رضایت جنسی در رابطه سبک های عشق ورزی با طلاق عاطفیاصغری ابراهیم آباد۱۴۰۰/۱۱/۱۰
مفهوم‌سازی مدل کنترل شناختی مبتنی بر انواع بازداری در پدیدآیی نگرانی و شدت نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر: طراحی مداخله شناختی متناسب با نوع بازداریاحسان متین فردکتری(PhD)بیگدلی۱۴۰۰/۱۱/۲۷
اثر بازشناسی هیجانات چهره با ماسک و گفتار هیجانی بر قضاوت اجتماعی نوجوانانمریم اعظمیکارشناسی ارشدبیگدلی۱۴۰۰/۱۲/۰۱
پیش‌بینی شدت نشانگان وسواسی- جبری براساس تجارب تروماتیک دوران کودکی: نقش میانجی‌گری شرم و خودانتقادیمیلاد شیرخانیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۴۰۰/۱۲/۰۳
مقایسه ویژگی هایی عصب روان شناختی افراد سرمایه گذار در بازار بورس با افراد غیر سرمایه گذارمهسا قصاب مهرجردکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۴۰۰/۱۲/۰۸
اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای با جریان مستقیم بر شدت لکنت مبتلایان به لکنت تحولی؛ مقایسه دو مونتاژ تحریک الکتریکیمحدثه دبیریانکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۴۰۰/۱۲/۰۹
رابطه اضطراب کرونای مادر و اضطراب فرزندان با میانجی گری کنترل تکانهمعصومه نجاری عبدل ابادیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۴۰۰/۱۲/۱۱
نقش میانجی نظریه ذهن در رابطه بین تفکر انتقادی و خود‌سازمان‌دهی در بزرگسالان شهر مشهدصالحه نامیکارشناسی ارشدآقامحمدیان شعرباف۱۴۰۰/۱۲/۱۱
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی (رواسازی، اعتباریابی و هنجاریابی)، پرسشنامه فنوتایپ گستره اتیسم BAPQ در والدین کودکان اتیسمغزاله بلوچیانکارشناسی ارشدغنائی چمن آباد۱۴۰۰/۱۲/۱۴
مقایسه ی نقص کارکردهای شناختی در بیماران کاشت ضربان ساز، با وقوع آریتمی فیبریلاسیون دهلیزی و بدون وقوع آریتمی فیبریلاسیون دهلیزیسمانه خرم ابادیکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
بررسی نیازهای حرفه‌ای، آموزشی، و پژوهشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهدصالحی فدردی۱۴۰۰/۱۲/۱۶
شیوع شناسی تجارب شبه سایکوتیک در کودکان و نوجوانان؛ بررسی پیش بینی کننده های روان شناختیسیدحسین موسوی نژادکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
بررسی رابطه ذهن آگاهی و توانمندی شناختی با رفتار نوآورانه کاری، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران بانکی با میانجی گری استرس شغلی در شرایط همه گیری ویروس کرونانسرین شریفیکارشناسی ارشدصالحی فدردی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
نارسایی های عصب روانشناختی و مشکلات سازشی و رفتاری در کودکان مبتلا به سرطان: مقایسه کودکان مبتلا به سرطان خون لنفوبلاستیک حاد ،تومورهای سیستم اعصاب مرکزی ، لنفوم و نوروبلاستوماسیما بخارائی نجفیکارشناسی ارشدمشهدی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
پیش بینی تجارب تجزیه ای بر اساس گفتار درونی در جمعیت غیر بالینی: با نقش واسطه ای کیفیت خوابحسینی۱۴۰۰/۱۲/۲۵