عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
بنیادهای بهداشت روانی در رهنمودهای قرآن کزیممحمدسعید عبدخدائی۱۹۹۷-۷
مقایسه تاثیر دو روش روان درمانی گروهی با رویکرد تحلیل روانی و شناختی بر افزایش سطح سازگاری اجتماعیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۱۹۹۷-۹
بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسرحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۱۹۹۹-۹
رابطه بین هوش و پایگاههای هویتجعفر طالبیان شریف۲۰۰۰-۳
رابطه تیپهای شخصیتی و پایگاههای هویتجعفر طالبیان شریف۲۰۰۰-۳
چگونگی ارتباط نگرش نسبت به انشان با شیوه مدیریت و رشته تحصیلی مدیرانرحیم شالیان۲۰۰۰-۱۲
بررسی رابطه ورزش رزمی کاراته وحرمت خود در دانش آموزان ناشنواعلی غنائی چمن آباد۲۰۰۱-۱
بررسی اعتبار پرسشنامه ارزشیابی دانشجویان از اساتیدایمان الله بیگدلی۲۰۰۱-۳
بررسی مقایسه ای طراز افسردگی در مادران شاهد وغیرشاهد مشهدحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۱-۹
بررسی مقایسه‌ای عوامل فشار زای روانی در زنان مبتلا به فشار خون بالا در شهر مشهدحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۱-۹
بررسی رابطه تفاوتهای فردی در الگوی رفتاری ریخت A و پاسخ های قلبی عروقی در یک موقعیت تنیدگی زاایمان الله بیگدلی۲۰۰۱-۹
معیارهای سلامت روان از دیدگاه صاحب نظران فلسفی ، روانشناسی و اسلامحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۲-۲
رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی استان تهرانحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۲-۳
مقایسه ی عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزانحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۲-۹
نیازهای فرهنگی و هنری نوجوانان دانش آموز مشهدحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۲-۹
مقایسه تفکرات غیرمنطقی در زنان مطلقه و غیرمطلقه مشهدحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۳-۴
مفهوم و فرآیند شکل گیری هویت ، تاثیر عوامل اجتماعی و اصلاح و درمان مسایل هویتحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۳-۹
نظریه ذهن رویکردی جدید به روانشناسی تحولیعلی مشهدی۲۰۰۳-۱۱
تأثير آموزش ضمن خدمت بر ميزان كارآئي و بهره وري مديران و كاركنان مدارسمحمدحسین رئوفی۲۰۰۴-۳
خصوصیات زیستی-اجتماعی نوجوانان دانش آموز مشهدحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۴-۳
رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهرانحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۴-۳
کمال گرایی و عزت نفس در دانشجویان رشته تربیت بدنیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۵-۳
بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختر دانش آموز شهرستان مشهدحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۵-۴
خانواده های ناکارآمد : هنگامه های درمانیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۵-۹
تئوری ذهن: چگونه ذهن ما ذهن های دیگر را می خواندعلی مشهدی۲۰۰۵-۱۲
نوع شخصیت و میزان پیروی از رژیم های توصیه شده درمانی در بیماران دیابتیحسین حسن آبادی۲۰۰۶-۱
بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسیسیدمحمود طباطبائی۲۰۰۶-۳
بررسی عوامل موثر در استحکام زندگی زناشویی دانشجویانحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۶-۳
رابطه صفات شخصیتی ، استرس و مهارتهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی پرستارانحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۶-۳
مقایسه اثربخشی شیوه گروه درمانی شناختی-رفتاری ، آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحانبهرامعلی قنبری هاشم آبادی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۶-۳
رابطه ی معیار های ارتباطی با سازگاری زناشوییعلی صاحبی۲۰۰۶-۶
اثر بخشی گروه درمانی معنوی مذهبی بر عزت نفس زندانیان مرد زندان مرکزی مشهدحسین حسن آبادی۲۰۰۶-۷
بررسی مقایسه ای توانش های نظریه ذهن و نگهداری ذهنی عدد در کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و کودکان عادی پیش دبستانیعلی مشهدی۲۰۰۶-۸
بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسربهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۰۷-۱
تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانانحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۷-۲
بررسی تأثیر عوامل تنیدگی‌زا بر سلامت روانی پرستاران شهر سمنانایمان الله بیگدلی۲۰۰۷-۲
بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسیعلی صاحبی۲۰۰۷-۲
بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر اردبیلحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۷-۳
کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجارحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۷-۳
نهاد خانواده در جامعه ی دینیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۷-۳
تحلیل رفتار رانندگی از دیدگاه پردازش اطلاعاتزهرا طبیبی۲۰۰۷-۳
رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و عزت نفس اجتماعیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,سیدمحمود طباطبائی۲۰۰۷-۶
اثر آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم بر زنان مبتلا به میگرن: بررسی تک‌موردیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۷-۹
رابطه بین پایگاه‌های هویت و فرار دختران از خانهحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۷-۹
رابطه نگرش مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای شغلی آنها در دانشگاه فردوسی مشهدحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۷-۹
مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۷-۹
تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر رضایت از زندگی دانش آموزانبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۰۸-۲
بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهدحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۸-۳
مقایسه فعالیت سیستم های مغزی-رفتاری بیماران مبتلا به اختلال وسواس و افراد بهنجارایمان الله بیگدلی۲۰۰۸-۳
تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی و بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مطالعه بر افزایش انگیزشمحمدسعید عبدخدائی۲۰۰۸-۴
نستوهی و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان نابینای اکتسابیعلی مشهدی۲۰۰۸-۴
رابطه ویژگیهای شخصیتی با اضطراب امتحان در دانشجویانایمان الله بیگدلی۲۰۰۸-۶
بررسی اثر بخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس ومهارت های حل مساله دانش آموزان دختر مقطع متوسطهبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۰۸-۷
مقایسه میزان رضایتمندی از زندگی مشترک بین دانشجویانی که ازدواج دانشجویی داشته اند با دانشجویانی که ازدواج غیر دانشجویی داشته اندبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۰۸-۸
بررسی تاثیر افزودن آموزش مهارت های اجتماعی بر گروه درمانی شناختی رفتاری در اجتناب و ارزیابی منفی در دانشجویانبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۰۸-۸
بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادهاحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۸-۸
بررسی رابطه بین نوع فرایند طرحواره ای و نگرش به ازدواجشهربانو عالی۲۰۰۸-۸
بررسی رابطه میزان عزت نفس و ترتیب تولد در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهدبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۰۸-۸
بررسی میزان کارایی آموزش مهارت های هوش هیجانی بر افزایش آن در نوجوانانبهرامعلی قنبری هاشم آبادی,حسین باقری۲۰۰۸-۸
اعتیاد زنان در گروه درمانیحسین حسن آبادی۲۰۰۸-۱۲
اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۰۹-۲
اثر گروه درمانی شناختی رفتاری بر پیامد اختلال دو قطبی نوع یکبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۰۹-۲
آموزش تنش زدایی و روشهای مرتبط با آنحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۹-۳
بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه ی عددی دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیریعلی غنائی چمن آباد۲۰۰۹-۳
مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشوییبهرامعلی قنبری هاشم آبادی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۹-۳
آسیب شناسی وضعیت دانشجویان علمی- کاربردی مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی از منظر روانشناختیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۹-۶
عملکرد حافظه کوتاه مدت بیماران اسکیزوفرنایمان الله بیگدلی۲۰۰۹-۶
اثربخشی تکنیک های ذهن آگاهی انفصالی در درمان یک مورد اختلال وسواسی اجباریعباس فیروزآبادی۲۰۰۹-۷
بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر سطح نمره صحیح آزمون حافظه بینائی بنتون در دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیریعلی غنائی چمن آباد۲۰۰۹-۷
بررسی اثر بخشی تلفیق گروه درمانی شناختی رفتاری و آموزش مهارت های اجتماعی بر ترس از ارزشیابی منفی و اجتناب اجتماعیبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۰۹-۸
خود-کاری و خود کاری انگیزشی در سلامت و آسیب شناسی روانیجواد صالحی فدردی,زهره سپهری شاملو۲۰۰۹-۹
بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستانبهرامعلی قنبری هاشم آبادی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۹-۹
رواسازی نسخه ایرانی پرسش نامه ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریسایمان الله بیگدلی۲۰۰۹-۹
سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Bunium persicum Boiss. (Umbelliferae) و هل Elletaria cardamomum Maton. (Zingiberaceae) روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst.) (Coleoptera: Tenebrionidae)فرنوش یغمائی۲۰۰۹-۹
مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و کودکان بهنجارعلی مشهدی۲۰۰۹-۹
وابستگی متقابل و سلامت روان در همسران افراد دچار سوء مصرف مواد اپیوئیدیایمان الله بیگدلی۲۰۰۹-۹
تاثیر گروه درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر مردان وابسته به مواد افیونی با همبودی اختلال افسردگی اساسیبهرامعلی قنبری هاشم آبادی,سیدمحمود طباطبائی۲۰۰۹-۱۱
شیوع، علل و پیشگیری از حوادث کودکان: بررسی مطالعات انجام شدهزهرا طبیبی۲۰۰۹-۱۱
مقایسه میزان اضطراب در پایگاههای هویتحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۰۹-۱۱
اثربخشی درمان شناختی-رفتاری ، دارودرمانی و تلفیق آنها در بهبود علایم افسردگی و خشم در اختلال شخصیت مرزیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۰۹-۱۲
رابطه شدت علائم مشکلات هیجانی و مسایل رفتاری با نحوه ترسیم آدمک در کودکان پیش دبستانیایمان الله بیگدلی۲۰۰۹-۱۲
ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخشایمان الله بیگدلی۲۰۰۹-۱۲
مقایسه سبک های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکارعلی مشهدی۲۰۱۰-۱
اثر بخشی تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی و توجه برگردانی در میزان وسوسه س مصرف مواد و احتمال لغزش در بیماران مرد وابسته به مواد مخدرعباس فیروزآبادی,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۰-۲
مقایسه گروه درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر توام با آموزش مهارت های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفتبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۰-۲
اثرات اجرای طرح اجتماع درمانی مدار زنان آسیب دیده اجتماعی وارزیابی فرایند وبرایند موجود برای رسیدن به مدل پیشنهادیبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۰-۳
بررسی اثربخشی طرح تایم(غنی سازی ازدواج) بررضایت زناشویی زوج های دانشجوحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,حسین حسن آبادی۲۰۱۰-۳
هنجاریابی مقیاس اجرایی بالینی اختلال استرس پس از ضربه (CAPS-1) برای عوارض روانی ناشی از جنگعباس فیروزآبادی۲۰۱۰-۳
رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سطح هیجان ابراز شده در مادران بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیزهرا طبیبی۲۰۱۰-۴
بررسی تاثیر حرکات ریتمیک یوگا بر تعاملات اجتماعی کودکان کم توان ذهنی (پسر) مقطع ابتدایی شهر سنگان خوافبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۰-۴
بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکار های مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالمحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۰-۴
رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانیجواد صالحی فدردی۲۰۱۰-۴
رابطه ی هوش هیجانی و نشانه های اختلال شخصیت مرزیعلی مشهدی۲۰۱۰-۴
فرایندهای شناختی ضمنی و سوگیری توجه در رفتارهای اعتیادی: معرفی و ساخت و کاربرد آزمون استروپ موادجواد صالحی فدردی۲۰۱۰-۶
اثر بخشی روش درمانی حسایت زدائی با حرکات چشم وبازپرداش بر اضطراب اجتماعیبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۰-۷
اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جداییحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۰-۹
اثربخشی فنون شناختی-رفتاری کاهش اضطراب در درمان عقاید پارانوئید و هذیانهای گزند و آسیب دو بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای پارانوئیدحسین حسن آبادی۲۰۱۰-۹
بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۰-۹
بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره های تجاوزگران جنسیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۰-۹
مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگیعلی مشهدی۲۰۱۰-۹
بررسی رابطه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثر بخشی عملکرد آنهاعلی غنائی چمن آباد۲۰۱۰-۱۱
ارتباط سبک فرزندپروری والدین با چاقی کودکان پیش دبستانی شهر مشهدحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۰-۱۲
تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارسجواد صالحی فدردی۲۰۱۰-۱۲
توانایی برنامه ریزی و سازمان‌دهی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشیعلی مشهدی۲۰۱۰-۱۲
مقایسه تهییج پذیری و مؤلفه های آن در میان افراد ورزشکار و غیر ورزشکارعلی مشهدی۲۰۱۰-۱۲
نقش مولفه های انتظار–ارزش بر پیشرفت شیمی دانش آموزانایمان الله بیگدلی۲۰۱۰-۱۲
مقایسه بازداری رفتاری در نوجوانان بزهکار با یا بدون سابقه سوء مصرف مواد و نوجوانان بهنجارعلی مشهدی۲۰۱۱-۱
مقایسه تأثیر دو روش آموزش شیردهی با و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده بر میزان خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست زاجواد صالحی فدردی۲۰۱۱-۱
بررسی نقش عوامل کاهش دهنده فاصله بین برنامه درسی قصدشده، اجراشده و تجربه شده در آموزش عالیعلی مشهدی۲۰۱۱-۲
اثربخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص های درمانی معتادان تحت درمان سم زداییجواد صالحی فدردی۲۰۱۱-۳
اثربخشی درمان فعّال سازی رفتاری و قراردادی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس زناشویی در بیماران کرونر قلبیایمان الله بیگدلی۲۰۱۱-۳
بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدبهرامعلی قنبری هاشم آبادی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۱-۳
بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارت های مطالعه و یادگیری و رابطه آن با وضعیت و سوابق تحصیلی آنهامحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۱-۳
تحول پردازش شناختی مکانهای خیابانی ایمن و ناایمن در نمونه ایرانیزهرا طبیبی۲۰۱۱-۳
رابطه ی هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابیعلی مشهدی۲۰۱۱-۳
گفتار خودمحور و عملکرد کودکان پیش دبستانی در تکلیف برج لندنزهرا طبیبی۲۰۱۱-۳
تاثیر آموزش والدین بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به درخودماندگیحسین حسن آبادی,علی مشهدی۲۰۱۱-۴
کارکردهای روانشناختی خانواده و همبودی ان با کیفیت زندگی و خودکارامدی نوجوانانمحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۱-۴
کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژهحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۱-۴
مقایسه اثربخشی گروه درمانی یک‌پارچه توحیدی و ‌شناختی رفتاری در کاهش فشار روانی همسران جانبازان اختلال استرس پس از ضربهبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۱-۴
مقایسه ی الگوها و اختلالات مصرف مواد در جمعیت روستایی و شهریبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۱-۴
نظریه تحول ذهن و رابطه آن با مهارتهای اجتماعی در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسیب بیناییعلی مشهدی۲۰۱۱-۵
اثربخشی گروه درمانی انسان گرایانه – وجودی بر کاهش ناامیدی، تگانشگری و علائم پارانوئیدی و تجزیه ای وابسته به استرس در اختلال شخصیت مرزیایمان الله بیگدلی۲۰۱۱-۶
بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره های ناسازگاراولیه در دختران نوجوان بی سرپرست وبد سرپرستبهرامعلی قنبری هاشم آبادی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۱-۶
تاثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیش دبستانیعلی غنائی چمن آباد۲۰۱۱-۶
عوامل خطرساز شناختی درد در سزارین: مقایسه بیمارستان‌های خصوصی و دولتیایمان الله بیگدلی۲۰۱۱-۶
مقایسه­ ی ساختار انگیزشی و سبک­ های خوردن در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی و دارای وزن طبیعیجواد صالحی فدردی۲۰۱۱-۷
بررسی ارتباط تنش شغلی ماماها با ناخوشیهای پیرامون قاعدگیجواد صالحی فدردی۲۰۱۱-۸
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه ­ی گروهی (با تکیه بر مولفه­ های هوشیاری فراگیر بنیادین، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی) بر نشانه­ های افسردگی در دانشجویانجواد صالحی فدردی۲۰۱۱-۹
اثربخشی روش تفصیل دورنماهای مثبت (EPOS) مبتنی بر کاهش تعارض اهداف بر رضایت از زندگیعباس فیروزآبادی۲۰۱۱-۹
بررسی رابطه ساختار انگیزشی و رضایت زناشوییجواد صالحی فدردی,جعفر طالبیان شریف۲۰۱۱-۹
بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویانمحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۱-۱۰
بررسی فراوانی اختلال های همبود و تأثیر آن بر پاسخ به درمان متیل فنیدیت در کودکان مبتلا بهADHDعلی مشهدی۲۰۱۱-۱۰
تاثیر هنردرمانی گروهی بر مهارت ارتباط بین فردی زنان مبتلا به اختلالات روانی مزمن بستری در مرکز نگهداری و بازتوانی بیماران روانی مزمنبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۱-۱۰
رابطه ی بین سبک های فرزند پروری، دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متاهل دانشگاه علامه طباطباییبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۱-۱۰
نقش نشانه‌های ADHD، تهییج طلبی و مشکلات هیجانی-رفتاری در پیش بینی سوءمصرف مواد نوجوانان بزهکارعلی مشهدی۲۰۱۱-۱۱
ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی مقیاس باورها درباره ظاهرایمان الله بیگدلی۲۰۱۱-۱۱
بررسی اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای بر حل تعارضات والدین - فرزندان و کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر 14 - 15 ساله شهر مشهدبهرامعلی قنبری هاشم آبادی,علی مشهدی۲۰۱۱-۱۲
بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فراپیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروریجواد صالحی فدردی۲۰۱۱-۱۲
بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه کیفیت زندگی در مدرسه در مدارس شهر مشهدحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,محمدسعید عبدخدائی۲۰۱۱-۱۲
مقایسه هوش هیجانی درکودکان پرورشگاهی با کودکان عادیبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۱-۱۲
نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در اختلال های درونی سازی کودکانعلی مشهدی۲۰۱۱-۱۲
اختلال نارسایی توجه_فزون کنشی در دانشجویان: شواهد پژوهشی درباره شیوع و پیامدهای آنعلی مشهدی۲۰۱۲-۱
بررسی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی: کاربرد آزمون استروپ رایانه ایعلی مشهدی۲۰۱۲-۲
رابطه خودپنداره مادر با سبک دلبستگی و خودپنداره فرزندایمان الله بیگدلی۲۰۱۲-۲
اثربخشی آموزش مهارتهای ابراز وجود و تفکر انتقادی بر روی بحران هویت پسران تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان کلاتبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۲-۳
اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش افسردگی ناشی از مشکلات ارتباط زناشوییبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۲-۳
اثربخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل مسالهبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۲-۳
ارزیابی اثر بخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی برعملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقیبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۲-۳
بررسی اثربخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روانپروانه کاظمی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۲-۳
بررسی اثربخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمان های معنوی - مذهبی در کاهش تعارضات زناشوییحسین حسن آبادی,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۲-۳
بررسی میزان اضطراب جدایی کودکان و اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد رفتاری- شناختی بر کاهش آنمحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۲-۳
جهتگیری هدفی و خودتنظیمی دانشجویان شهر مشهد: نقش ماهیت تکلیف و جنسیتمحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۲-۳
رابطه ساختار انگیزشی با سلامت روان و نگرش به مواد مخدر در دانشجویانعباس فیروزآبادی۲۰۱۲-۳
نقش راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری شناختی و یادگیری از همتایان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسیایمان الله بیگدلی۲۰۱۲-۳
اثربخشی گروه درمانیِ شناختی و تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل تعارضبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۲-۴
اثربخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی و کیفیت روابط در خانواده بیماران مبتلا به اختلالات دو قطبیبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۲-۴
بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحهبهرامعلی قنبری هاشم آبادی,علی مشهدی۲۰۱۲-۴
بررسی ارتباط ادراک از خدا با خودپنداره و خودکارآمدی با توجه به متغیرهای فردی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۲-۴
بررسی تطبیقی جهت گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیرمنطقیبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۲-۴
تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشوییحسین حسن آبادی,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۲-۴
ویژگی های روان سنجی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکانعلی مشهدی۲۰۱۲-۴
اثربخشی درمان بهزیستی بر استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارورحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,مجید معینی زاده۲۰۱۲-۵
مقایسه رابطه توانش های نظریه ذهن و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان عادی و مبتلا به ADHD: نقش واسطه ای توانایی نگهداری ذهنیعلی مشهدی۲۰۱۲-۵
بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک (CPRT) بر سبک های فرزندپروریحسین حسن آبادی,زهرا طبیبی۲۰۱۲-۶
رابطه علی بین احساس انسجام، سخت کوشی روانشناختی، راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روانمحمدسعید عبدخدائی,زهرا طبیبی۲۰۱۲-۶
بررس رابطه کمالگرایی و خود کار آمدی با اهمالکاری در کارکنان بیمارستان دولتی شهر فراشبدمحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۲-۷
اختلالات روانی شایع در سوء مصرف کنندگان موادایمان الله بیگدلی۲۰۱۲-۸
بررسی تطبیقی قابلیت های فراروانی انسان با رویکرد عرفانی و عصب شناختیعلی غنائی چمن آباد۲۰۱۲-۸
تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی مرتبط با کیفیت حسابرسیزهره سپهری شاملو۲۰۱۲-۸
اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر هوش هیجانی معلولین جسمی ـ حرکتیعلی مشهدی۲۰۱۲-۹
اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ایحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۲-۹
بررسی سطح توانایی شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های دولتی و مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال1390جواد صالحی فدردی۲۰۱۲-۹
پست‌مدرنیسم و امکان گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها؛ نقد و بررسی دیدگاه‌های «ریچارد رورتی»زهرا طبیبی۲۰۱۲-۹
رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزانعلی مشهدی۲۰۱۲-۹
مقایسه سوگیری توجه نسبت به محرک‌های وسواسی در افراد وسواسی و عادیجواد صالحی فدردی۲۰۱۲-۹
مقایسه میزان کارایی درمان فراشناختی و شناختی رفتاری در اختلال اضطراب منتشرحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۲-۹
ویژگی روانسنجی پرسشنامه مقیاس چند بعدی رضایت از MSLSS زندگی دانش آموزانمهرداد مظاهری دشت ارژندی۲۰۱۲-۹
بررسی میزان آموزش مهارت های اشتغال زای مورد نیاز بازار کار در برنامه های درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری، مهندسی عمران و صنایع غذاییعلی مشهدی۲۰۱۲-۱۰
مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر حل مشکل تصویر تن زنان ماستکتومی شدهحسین حسن آبادی,علی مشهدی۲۰۱۲-۱۰
نارسایی کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به PTSD ناشی از جنگبهرامعلی قنبری هاشم آبادی,علی مشهدی۲۰۱۲-۱۰
اثربخشی گروه درمانی تحلیل وجودی بر بهبود مهارت حل مسئلهبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۲-۱۲
بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های فرزندخواندگی بر کاهش تنیدگی و تغییر سبک­های مقابله­ ای زوجین متقاضی فرزندحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۲-۱۲
بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی نظم جویی شناختی هیجان- فرم کودکانعلی مشهدی۲۰۱۲-۱۲
تاثیر برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت ها بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسمحسین حسن آبادی,علی مشهدی۲۰۱۲-۱۲
تشخیص آسیب‌های سطحی شخصیت از طریق روان درمانی پویشی کوتاه مدتایمان الله بیگدلی۲۰۱۲-۱۲
رابطه احساس انسجام و عزت نفس با عملکرد شغلیمحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۲-۱۲
نقش مهارت های زندگی در پیش بینی سلامت روان دانش آموزانایمان الله بیگدلی۲۰۱۲-۱۲
اثربخشی قصه درمانی گروهی بر کاهش ناامیدی و تنهای کودکان دختر مراکز شبه خانوادهحسین حسن آبادی۲۰۱۳-۱
مقایسه کنش وری عصب -روان شناختی (زمان کنشی )درمعتادان وافراد عادیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۳-۱
نقش نیازهای اساسی خود تعیین‌گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی با میانجی‌گری انگیزش درونی و رضایتمحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۳-۱
اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه مدتِ فشرده بر کاهش نشانه ها و ابرازگری هیجانی در مبتلایان به افسردگیزهرا طبیبی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۳-۳
بررسی ارتباط استرس شغلی ماماها با الگوی خون ریزی قاعدگیجواد صالحی فدردی۲۰۱۳-۳
بررسی رفتارهای خودتخریبی و علل آن ها در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۳-۳
تاثیر آموزش حرکات موزون ورزشی بر هوش و رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانیعلی غنائی چمن آباد۲۰۱۳-۳
تاثیر تعاملی روان­ درمانی بدنی و پس­ خوراند زیستی بر کنش عصب-روان­ شناختی عزت نفس و هوش هیجانی مادران کودکان مبتلا به ناتوانی­ های یادگیریعلی غنائی چمن آباد,محمدسعید عبدخدائی۲۰۱۳-۳
تسریع رشد توانائی درک خطرات ترافیکی از طریق آموزش در کودکان پیش دبستانیزهرا طبیبی۲۰۱۳-۳
رابطه میزان اختلالات روانی- رفتاری با طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی در آزادگان شهر مشهدمجید معینی زاده۲۰۱۳-۳
نقش نگرش های تربیتی والدین در پیش بینی سلامت روانی – اجتماعی (خودپنداره و تعامل اجتماعی) نوجوانان دخترزهرا طبیبی۲۰۱۳-۴
اثربخشی رواندرمانی معنوی مبتنی بر بخشودگی در افزایش رضایتمندی زناشویی و کاهش تعارضات زوجین شهر مشهدعلی مشهدی,حسین حسن آبادی۲۰۱۳-۴
ارتباط شدت علایم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسهحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۳-۴
پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علمعلی غنائی چمن آباد۲۰۱۳-۴
رابطه­ ی بین منبع کنترل و خودپنداره با تنش ادراک شده بر مادران کودکان درخودماندهحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۳-۴
رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطهعلی غنائی چمن آباد۲۰۱۳-۴
بررسی میزان شیوع اختلالات روانی – رفتاری در کودکان دارای والدین زندانی مقیم زندانهای استان سمنانایمان الله بیگدلی۲۰۱۳-۵
رابطه هوش هیجانی،کیفیت زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان در افراد با معلولیت (ناتوانی)جسمی حرکتیعلی مشهدی۲۰۱۳-۵
زیر گونه‌های اختلال شخصیت ضد اجتماعی، ارتباط آن با اضطراب و همبودی آن با سوء مصرف موادایمان الله بیگدلی۲۰۱۳-۵
بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتلایان به ضربه سرحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۳-۶
بررسی ارتباط شدت علائم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسهحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۳-۶
بررسی سوگیری توجه، سبک های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادیجواد صالحی فدردی۲۰۱۳-۶
تفسیر موقعیت‌های اجتماعی مبهم در اضطراب اجتماعی: کاربرد تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیرجواد صالحی فدردی۲۰۱۳-۶
راهکارهای کنترل اجتماعی خشن از دیدگاه قرآن کریممحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۳-۶
سوگیری توجه در اضطراب حالت، صفت: پارادایم ردیابی نقطهجواد صالحی فدردی۲۰۱۳-۶
مقایسه ی نظریه ی ذهن، حافظه و کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به وسواس و افراد بهنجارحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۳-۶
نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه سبک های دلبستگی با خود تنظیمیمحمدسعید عبدخدائی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۳-۶
درآمدی بر طراحی بازی های آموزشی- رایانه ای با رویکرد زبان شناختی در حیطه اختلالات ویژه یادگیریعلی غنائی چمن آباد۲۰۱۳-۸
نقش حساسیت اضطرابی و نظم جویی هیجانی در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی دانشجویانعلی مشهدی۲۰۱۳-۸
بررسی و مقایسه ویژگی های زبانی کودکان اوتیستیکعلی غنائی چمن آباد۲۰۱۳-۹
اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانانحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۳-۹
ارتباط طرحواره های شناختی فعال شونده، افکار خودآیند منفی و محتوای افکار خودآیند با کنش‎ وری جنسی در دانشجویان متاهل زنزهره سپهری شاملو,علی مشهدی۲۰۱۳-۹
بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش عزت نفس دانش‌آموزان با مشکل بیناییمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۳-۹
عامل های شناختی-اجتماعی تاثیرگذار بر رفتار رانندگی با سرعت غیرمجاز: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شدهزهرا طبیبی۲۰۱۳-۹
مقایسه اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقاء زندگی و واقعیت درمانی بر بهبود شاخص های درمانی اعتیاد سوء مصرف‌کنندگان موادزهره سپهری شاملو,جواد صالحی فدردی۲۰۱۳-۹
نقش ادراک والدینی و انگیزش درونی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویانمحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۳-۹
ارتباط عادات خوابیدن و متغیرهای زمانبندی خواب با کیفیت خواب دانشجویانسیدروح الله حسینی۲۰۱۳-۱۰
بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگیزهره سپهری شاملو۲۰۱۳-۱۰
بررسی تأثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان بر دلبستگی مادری و اضطراب مربوط به نوزاد: کارآزمایی بالینی تصادفی شدهحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۳-۱۰
بررسی و مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی و رفتاری-شناختی روی باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاقبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۳-۱۰
تأثیر آموزش مهارت های مقابله دینی بر تاب آوری، انطباق پذیری و مدیریت فشار روانی همسران جانبازانمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۳-۱۰
مطالعه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر برنامه غنی سازی و ارتقاء زندگی بر بهبود شاخص های درمان اعتیاد در مردان وابسته به موادمحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۳-۱۰
مقایسه اثر بخشی درمانگری شناختی– رفتاری(CBT) و درمانگری فعال سازی رفتاری(BAT) در اصلاح عملکرد شناختی ( حافظه کاری و زمان واکنش ساده(SRT)) سوء مصرف کنندگان هروئینی در افغانستانمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۳-۱۰
نقش تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با میانجی گری استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در کیفیت زندگی بیماران قلبیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۳-۱۰
اثربخشی ورزش بر سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,علی غنائی چمن آباد۲۰۱۳-۱۱
پیش بینی آسیب های اجتماعی بر اساس مهارت های زندگی در دانش آموزانایمان الله بیگدلی۲۰۱۳-۱۱
رابطه جهت گیری هدف پیشرفت و کمرویی با اجتناب از کمک طلبیایمان الله بیگدلی۲۰۱۳-۱۱
رابطه سبک‌های دلبستگی، تنظیم هیجانی و تاب‌آوری با بهزیستی روانی در دانشجویان علوم پزشکیایمان الله بیگدلی۲۰۱۳-۱۱
اثر‌بخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری مبتنی بر کنش‌های اجرایی بر بهبود کنش‌های اجرایی افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشیعلی مشهدی,جواد صالحی فدردی۲۰۱۳-۱۲
بررسی اثرات مصرف مواد اعتیادآور، بر کارکردهای عصب- روانشناختی معتادان شهر شیرازمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۳-۱۲
بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله با رویکرد اسلامی بر سازگاری روان‌شناختیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۳-۱۲
بررسی ارتباط استرس با ابتلاء به سندرم پیش از قاعدگیجواد صالحی فدردی۲۰۱۳-۱۲
تبیین تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند آنتروپیک فازیمهرداد مظاهری دشت ارژندی۲۰۱۳-۱۲
مقایسه ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانانحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۳-۱۲
مقایسه­ ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی­ رفتاری گروهی و درمان شناختی­ رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانانحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۳-۱۲
رابطه طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی با اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهدمجید معینی زاده,سیدمحمود طباطبائی۲۰۱۴-۱
مقایسه ترجیحات فکری دانش‌آموزان دختر پایه‌های دوم، سوم و چهارم رشته ریاضی در مقطع متوسطه شهر مشهدعلی غنائی چمن آباد۲۰۱۴-۱
آموزش حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHDعلی مشهدی,علی غنائی چمن آباد۲۰۱۴-۲
اثر بخشی کاربرد یادیارها در آموزش املا به کودکان دارای اختلال یادگیری املاایمان الله بیگدلی۲۰۱۴-۲
ویژگی های روان سنجی نسخه پیش دبستانی سیاهه درجه بندی رفتاری کنش‎وری اجرایی- فرم معلمعلی مشهدی۲۰۱۴-۲
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمالکاری تحصیلی دانش آموزانمحمدسعید عبدخدائی,حسین حسن آبادی۲۰۱۴-۳
بررسی اثر ترکیبی روش حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزانمحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۴-۳
تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانوادهشهربانو عالی,محمدسعید عبدخدائی,علی غنائی چمن آباد۲۰۱۴-۳
ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشیعلی مشهدی,علی غنائی چمن آباد۲۰۱۴-۳
بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژهعلی غنائی چمن آباد۲۰۱۴-۴
پیش آیندهای رفتارهای پرخطر رانندگی: ادراک خطرات ترافیکی، انگیزه و نگرش نسبت به رانندگی با سرعت غیرمجاززهرا طبیبی۲۰۱۴-۴
شناسایی سبک های یادگیری، بازنگری در طراحی برنامه درسی نظام آموزشی فنی وحرفه ایعلی غنائی چمن آباد۲۰۱۴-۴
شیوع شناسی نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و رابطه آن‌ها با مؤلفه کندی زمان شناختی در دانشجویانعلی مشهدی۲۰۱۴-۴
مقایسه ی سوگیری توجه به جلوه­ های هیجانی چهره­ای در مبتلایان به اضطراب اجتماعی و گروه سالم غیرمضطرب با فن­آوری ردیاب چشمیجواد صالحی فدردی,علی غنائی چمن آباد۲۰۱۴-۴
بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی با عملکرد جنسی زنان نابارورحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۴-۵
سیر تحولی کنش‌های اجرایی در دانش‌آموزان مقطع ابتداییایمان الله بیگدلی۲۰۱۴-۵
شیوه های خواباندن و مشکلات خواب در کودکان 1 الی 2 سالهزهرا طبیبی,علی مشهدی۲۰۱۴-۵
مقایسه ی عزت نفس ضمنی در افراد افسرده و سالمجواد صالحی فدردی,علی مشهدی۲۰۱۴-۵
اثربخشی آموزش رایانه ای بازداری و حافظه کاری بر نشانه ها و اختلال های همبود زندانیان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در بزرگسالانعلی مشهدی,جواد صالحی فدردی۲۰۱۴-۶
رابطه بین اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی مادران با اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی دخترانمحمدسعید عبدخدائی,زهرا طبیبی۲۰۱۴-۶
اثربخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری دانش آموزان نارساخوانعلی مشهدی۲۰۱۴-۷
بررسی شیوع اختلال استرس پس از سانحه و همبودی آن با اختلالات شخصیت در بین جانبازان شهر تهرانایمان الله بیگدلی۲۰۱۴-۷
تحلیل شناختی- اجتماعی پیام های تبلیغاتی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران با توجه به مدل حکمرانی خوبایمان الله بیگدلی۲۰۱۴-۷
اثر بخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر خود نظم بخشی، بر آزار عاطفی و آشفتگی زناشوییعلی مشهدی۲۰۱۴-۸
اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی متمرکز بر طرحواره‌های شناختی بر بهبود کنش‌وری جنسی دانشجویان متأهل زنزهره سپهری شاملو,علی مشهدی۲۰۱۴-۸
تأثیر دوزبانگی بر شناخت: مطالعة دو زبانه های آذری- فارسیعلی مشهدی۲۰۱۴-۸
رابطه نظریه ذهن و کنش‌های اجرایی در کودکان دختر 8 - 12 سال عادی، ناشنوا و کاشت حلزون شدهعلی مشهدی۲۰۱۴-۸
مقایسه کارکرد حافظه‌ی بالینی و دیداری-فضایی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و اختلال شخصیت ضد اجتماعیایمان الله بیگدلی۲۰۱۴-۸
مکانیزم های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعیمحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۴-۹
اثربخشی روان‌درمانی روان‌پویشی کوتاه‌مدت با روش تنظیم‌کننده‌ اضطراب در درمان مردان مبتلا به هراس اجتماعیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,حسین حسن آبادی۲۰۱۴-۹
اثربخشی قصه درمانی مبتنی برکنش های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه ریزی/سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشیعلی مشهدی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۴-۹
اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر کنشوری اجرایی بر نشانه های دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشیعلی مشهدی,جواد صالحی فدردی۲۰۱۴-۹
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سبکهای هویت دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان مشهدحسین حسن آبادی۲۰۱۴-۹
بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش خشم مبتلایان به ضربه سرحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۴-۹
بررسی ارتباط ساختار انگیزشی و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی مشهدزهره سپهری شاملو,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۴-۹
مقایسه‌ی وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع‌گرای دانشگاه فردوسی مشهدجواد صالحی فدردی۲۰۱۴-۹
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر راهبردهای مقابله ایزهره سپهری شاملو۲۰۱۴-۱۰
بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشتجواد صالحی فدردی۲۰۱۴-۱۰
تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر امیدواری سوءمصرف کنندگان موادمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۴-۱۱
رابطه «همخوانی/ ناهمخوانی سبک های تفکر دانشجو- استاد» با پیشرفت تحصیلیایمان الله بیگدلی۲۰۱۴-۱۱
رابطه یادگیری خودنظم داده شده و خودکارآمدی با پیشرفت ریاضیایمان الله بیگدلی۲۰۱۴-۱۱
مقایسه بازشناسی عواطف چهره‌ای در خرده‌ریخت‌های اسکیزوفرنی و ارتباط آن با علائم مثبت و منفیایمان الله بیگدلی۲۰۱۴-۱۱
نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر مشهدمحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۴-۱۲
نقش نظریه های ضمنی هوش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطهعلی مشهدی۲۰۱۴-۱۲
ارتباط ویژگی های پنجگانه شخصیتی (نئو) و خلاقیت دانش آموزانایمان الله بیگدلی۲۰۱۵-۱
بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی برکاهش اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمنمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد,علی مشهدی۲۰۱۵-۱
بررسی میزان شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد و ارتباط آن با برخی از رفتارهای مرتبط با سلامتجواد صالحی فدردی۲۰۱۵-۱
بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعاتجواد صالحی فدردی۲۰۱۵-۱
ارزیابی عملکرد حافظه کاری و حافظه ی آینده نگر در افراد وابسته به متآمفتامین و ترک کردهایمان الله بیگدلی۲۰۱۵-۲
حافظه شرح حال و فراشناخت در بیماران مبتلا به اختلالات وسواس - اجبار و اضطراب اجتماعیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,محمدسعید عبدخدائی۲۰۱۵-۲
اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گروس بر بازداری رفتاری و شناختی دختران نوجوان مبتلا به نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشیعلی مشهدی,زهرا طبیبی۲۰۱۵-۳
ارائه‌‌‌ الگوی روانشناختی شکوفایی انسان بر اساس نظریه زمینه ای: یک پژوهش کیفیایمان الله بیگدلی۲۰۱۵-۳
الگوی رشد یکپارچه در تعلیم و تربیت افراد آسیب دیده شنواییرحیم شالیان۲۰۱۵-۳
بررسی چگونگی درک زمان افعال در چهارچوب معناشناسی پیش فرض براساس نتایج به دست آمده از ردیابی چشمیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۵-۳
پیش بینی دلزدگی زناشویی از طریق همدم طلبی- دوری گزینی در دانشجویان زن متاهلمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۵-۳
تحلیل شخصیّت شناسانه ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقیحسین حسن آبادی۲۰۱۵-۳
حافظه آشکار و پنهان بیماران بهبود یافته از افسردگی با دارو درمانی و مقایسه آن ها با افراد عادیایمان الله بیگدلی۲۰۱۵-۳
مقایسه پردازش فراشناختی دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و عادیجواد صالحی فدردی۲۰۱۵-۳
رابطه بهزیستی روان‌شناختی با عملکرد شغلی پرستاران و مقایسه آن‌ها در بخش‌های ویژه و عادیعلی رضا قادری,مجید معینی زاده۲۰۱۵-۴
طراحی درمان ترکیبی خانواده محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه ی انسان و مقایسه ی اثر بخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر کارکرد تحولی خانواده و تحول هیجانی-کارکردی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسمشهربانو عالی,محمدسعید عبدخدائی,علی غنائی چمن آباد۲۰۱۵-۴
کارکرد تحولی خانواده‌‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالمشهربانو عالی,محمدسعید عبدخدائی,علی غنائی چمن آباد۲۰۱۵-۴
اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله دینی بر هوش هیجانی همسران جانبازان شهر مشهدمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۵-۵
بررسی نقش متغیرهای روانشناختی و اهمیت روان‌درمانی در آسیب‌شناسی روانی بیماران قلبیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۵-۵
مقایسه حافظه ی آینده نگر و گذشته نگر در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، اختلال وسواسی_جبری و افراد بهنجارایمان الله بیگدلی۲۰۱۵-۵
مقایسه سبک حل مساله و سازگاری زناشویی در مادران کودک استثنایی و عادیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۵-۵
نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانیعلی مشهدی۲۰۱۵-۵
اثربخشی برنامه مداخله ای وی‍ژه کودکان طلاق بر بهبود خودپنداره و تاب آوری کودکانعلی مشهدی۲۰۱۵-۶
LongTerm Effects of Mind fulnesson Quality oflife in Irritable Bowel Syndromeسیدکاظم رسول زاده طباطبائی۲۰۱۵-۶
رابطه خوش بینی با راهبردهای مقابله با استرس بارداریحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۵-۶
ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نارسایی ها در کنش وری اجرایی بارکلی – نسخه بزرگسالعلی مشهدی۲۰۱۵-۶
طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌هاشهربانو عالی,محمدسعید عبدخدائی,علی غنائی چمن آباد۲۰۱۵-۷
ساختار سطح آوایی واژگان ذهنی فارسی زبانان بر اساس شواهد انگیزشیعلی مشهدی۲۰۱۵-۸
اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدجواد صالحی فدردی۲۰۱۵-۹
اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر مشکلات برونی سازی و درونی سازی شده کودکان طلاقعلی مشهدی۲۰۱۵-۹
اثربخشی برنامه‌ی مبتنی بر بازی‌های نرم‌افزاری با رویکرد زبان‌شناختی بر دقت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان با اختلال خواندنعلی غنائی چمن آباد۲۰۱۵-۹
بررسی رابطه هیجان خواهی و خودتنظیمی در نوجوانان پسر بزه کار و به هنجار شهر مشهدحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۵-۹
بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی طلاق عاطفیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۵-۹
پیش بینی دشواری تنظیم هیجان باتوجه به هوش معنوی در مجرمین زندان مشهدعلی غنائی چمن آباد,محمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۵-۹
رابطه ی بین توانایی درک خطرات ترافیکی با ویژگی‌های شخصی و تجربیات رانندگیزهرا طبیبی,جواد صالحی فدردی۲۰۱۵-۹
مقایسه کارکردهای اجرایی و حافظه کاری افراد مبتلا به اختلال وسواسی - جبری و افراد بهنجارایمان الله بیگدلی۲۰۱۵-۹
اثربخشی روش ترکیب بازی و قصه‌ی هدفمند بر توجه و تمرکز کودکان پیش‌دبستانیمحمدسعید عبدخدائی,علی غنائی چمن آباد۲۰۱۵-۱۰
نقش کنش های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی کودکانزهرا طبیبی۲۰۱۵-۱۰
اثربخشی درمان نوروفیدبک بر علائم کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه /فزون کنشایمان الله بیگدلی۲۰۱۵-۱۲
پیش‌بینی نیم‌رخ سلامت روان‌شناختی بر اساس مولفه‌های کارکرد تحولی خانوادهشهربانو عالی۲۰۱۵-۱۲
تاثیر تقویت حافظه فعال هیجانی بر بهبود کنترل شناختی افراد با اضطراب صفت بالاعلی مشهدی,جواد صالحی فدردی۲۰۱۵-۱۲
تأثیر برنامه های درسی اوقات فراغت بر مهارت های فراغتی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر مشهـدعلی مشهدی۲۰۱۵-۱۲
تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشیعلی مشهدی۲۰۱۵-۱۲
عوامل موثر بر درک خطر ترافیکی کودک پیش دبستانی: ویژگی های نظارتی و شخصیت هیجان طلبی والدینزهرا طبیبی۲۰۱۵-۱۲
مقایسه اثربخشی برنامه مشاوره انگیزشی نظام‌مند گروهی با دارو درمانی در کاهش علائم اختلال افسرده خوییایمان الله بیگدلی۲۰۱۵-۱۲
مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و نوروفیدبک بر کاهش علائم اضطراب در دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعیزهره سپهری شاملو,علی مشهدی,علی غنائی چمن آباد۲۰۱۵-۱۲
مقایسه شیوه های فرزندپروری وسلامت روان زوجین نابارور متقاضی فرزندخواندگی با زوجین بدون فرزندحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۵-۱۲
نقش سبک حل مسأله در پیش بینی سازگاری زناشویی مادران کودکان استثناییمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۵-۱۲
بررسی اثر بخشی توانمند سازی روانی- اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب برکاهش افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسران زندانی در سال 1392بهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۶-۱
تاملی در باب شان الگو در حوزه طراحی برنامه درسیرحیم شالیان۲۰۱۶-۲
تأثیر عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش‌ها و باورهای پیش از ازدواج: پژوهش کیفیایمان الله بیگدلی,محمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۶-۲
اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی بر بهبود روابط مادر – دختر در دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهریارایمان الله بیگدلی۲۰۱۶-۳
اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونی سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشیعلی مشهدی,زهرا طبیبی۲۰۱۶-۳
ارزیابی عملکرد حافظه کاری و بازداری پاسخ در افراد وابسته به متآمفتامین و افراد عادیایمان الله بیگدلی۲۰۱۶-۳
بررسی اعتبار و ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیب شناختیسیدکاظم رسول زاده طباطبائی۲۰۱۶-۳
پویش استلزامات تحولی-تعاملی در آموزش دانش آموزان آسیب دیدهشنواییرحیم شالیان۲۰۱۶-۳
تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر حافظه کاری کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشیعلی مشهدی۲۰۱۶-۳
مقایسه هوش معنوی و طرح واره های ناسازگار اولیه بین مجرمان سابقه دار، بدون سابقه و افراد عادیعلی مشهدی۲۰۱۶-۳
نقش جهت‌گیری اهداف در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم)علی مشهدی۲۰۱۶-۳
بررسی رابطه‌ی فرامن و فراشناخت در بین دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه فردوسی مشهدحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۶-۴
تاثیر مشاوره گروهی راه حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنانبهرامعلی قنبری هاشم آبادی,محمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۶-۴
اثر آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره، بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالیعلی مشهدی,زهرا طبیبی۲۰۱۶-۵
مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر بهبود باورهای فراشناختی و علائم اضطراب در دانشجویان دختر با اختلال اضطراب اجتماعی (تک آزمودنی).زهره سپهری شاملو,علی مشهدی,علی غنائی چمن آباد۲۰۱۶-۵
ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی، سلامت روانشناختی و تاب آوری در کارمندان زندانمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۶-۶
بررسی ارتباط زیارت امام رضا(ع) با احساس شادکامی و رضایت از زندگیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد,محمدسعید عبدخدائی۲۰۱۶-۶
تاثیر امید درمانی بر کیفیت زندگی بیماران وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادونایمان الله بیگدلی۲۰۱۶-۶
رابطه مذهب با سلامت روان: نقش میانجی احساس شرم و گناهایمان الله بیگدلی۲۰۱۶-۶
مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و نقش جنسی افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی (دیسفوریای جنسیتی) با افراد عادیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۶-۶
مقایسه تاثیرآموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گراس بر استفاده از راهبردهای ارزیابی مجدد و فرونشانی بر نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشیعلی مشهدی,زهرا طبیبی۲۰۱۶-۶
اثر مستقیم و غیرمستقیم عواطف بر اضطراب و افسردگی سالمندان: نقش میانجی دشواری در نظم‌جویی هیجانایمان الله بیگدلی۲۰۱۶-۷
اثر‌بخشی درمان‌ شناختی- رفتاری در کاهش نگرانی، اضطراب و حمله وحشت‌زدگی بیماران مبتلا به افتادگی دریچه میترالمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد,علی مشهدی۲۰۱۶-۷
اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‌های هویت و حل مسئله خانوادهعلی مشهدی۲۰۱۶-۷
بررسی ارتباط راهبردی های مقابله در بارداری با میزان استرس ادراک شده مادران باردارحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۶-۷
اثر بزهکاری و جنس بر سبکهای فرزندپروری، سبکهای دلبستگی و ویژگیهای شخصیت نوجوانانمحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۶-۹
رابطه توانمندی ایگو و فراشناخت در دانشجویان دختر و پسرحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۶-۹
سبک اِسناد هیجان‌های گروهی از کاربران دانشگاهی در بازیابی اطلاعات بر اساس نظریه انتساب هیجان‌های واینرجواد صالحی فدردی۲۰۱۶-۹
فرهنگ، هدف‌های تربیتی و کارکردهای فرزندپروری: نظریه آشیانه تحولزهرا طبیبی۲۰۱۶-۹
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر علائم بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسیعلی رضا قادری,مجید معینی زاده۲۰۱۶-۱۰
بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک برنشانه های اختلال شخصیت مرزی زندانیانجواد صالحی فدردی۲۰۱۶-۱۰
اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی¬سرپرست و بد¬¬سرپرستزهرا طبیبی,نادر باقری۲۰۱۶-۱۱
رابطه بلوغ عاطفی با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۶-۱۱
مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالمحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,علی مشهدی,محمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۶-۱۱
اثر آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر توجه، حل مسئله و خودکارآمدی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضیایمان الله بیگدلی۲۰۱۶-۱۲
اثربخشی الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی بر کیفیت زندگی آن‌هاحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,محمدسعید عبدخدائی۲۰۱۶-۱۲
اثربخشی بازی درمانی والد کودک بر کاهش نشانگان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان، کاهش استرس ادراک شده مادران و بهبود رابطه والد کودکزهرا طبیبی,محمدسعید عبدخدائی۲۰۱۶-۱۲
اثربخشی برنامه اثربخشی برنامه درمانگری کندال بر بهبود نظم جویی شناختی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال‏ های اضطرابی به اختلال‏ های اضطرابیعلی مشهدی,زهرا طبیبی۲۰۱۶-۱۲
بررسی تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به ناتوانی جسمی به شیوه نظریه زمینه ایایمان الله بیگدلی۲۰۱۶-۱۲
نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانیعلی مشهدی۲۰۱۶-۱۲
تاثیر کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنیدگی ادراک شده، تاب آوری و کیفیت زندگی پرستارانعلی مشهدی,زهره سپهری شاملو۲۰۱۷-۱
نقش سواد عاطفی در پیش بینی طلاق عاطفی با میانجیگری حل تعارضمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۷-۱
نقش میانجی‌گری مدیریت زمان برای نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویانعلی مشهدی,جواد صالحی فدردی۲۰۱۷-۱
بررسی تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعاتجواد صالحی فدردی۲۰۱۷-۲
اثربخشی مشاوره گروهی به روش ساختاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشوییبهرامعلی قنبری هاشم آبادی,محمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۷-۲
مقایسه انعطاف پذیری شناختی،نظریه ذهن وحافظه کاری در دانشجویان دارای نشانه های وسواسی- جبری و گروه بهنجارایمان الله بیگدلی۲۰۱۷-۲
میزان اثربخشی حساسیت زدایی منظم از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد بر کاهش شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه و لکنت زبان با منشاء روانی (مطالعه موردی:کودک چهار ساله)حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,علی مشهدی۲۰۱۷-۲
تاثیر آموزش شادکامی به شیوه شناختی – رفتاری فوردایس بر میزان احساس انسجام روانی بیماران دیابتی نوع دومحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۷-۳
کنش‌های اجرایی، سبک زندگی و رضایت زناشویی زوجین مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشیسیدکاظم رسول زاده طباطبائی,علی مشهدی۲۰۱۷-۳
اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه درجه‌ بندی رفتاری کنش وری اجرایی پیش‌ دبستان - فرم والدینعلی مشهدی۲۰۱۷-۴
پیش‌بینی دشواری در نظم‌جویی هیجان بر مبنای کارکردهای تحولی خانوادهعلی مشهدی۲۰۱۷-۴
مقایسه رفتارهای پرخطر در مبتلایان و غیرمبتلایان به اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالیعلی مشهدی,جواد صالحی فدردی۲۰۱۷-۴
اثربخشی برنامه خودمدیریتی شناختی برکاهش پرخاشگری و علائم چندوجهی درد زنان مبتلا به درد مزمنمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد,علی مشهدی۲۰۱۷-۵
اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کیفیت زندگی افراد پرخاشگرحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,زهره سپهری شاملو۲۰۱۷-۵
اثربخشی آموزش شکوفایی بر کاهش پریشانی روان شناختی دانش آموزان دبیرستانیایمان الله بیگدلی۲۰۱۷-۶
اثربخشی آموزش مدیریت هدف بر توجه پایدار، حافظه آینده نگر، و بازداری پاسخ مصرف کنندگان مزمن مت آمفتامین در اوایل دوره پرهیزایمان الله بیگدلی۲۰۱۷-۶
مقایسه شاخص های عصب روانشناختی مرتبط با کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به شخصیت ضد اجتماعی، وسواســی- جبری و بهنجارایمان الله بیگدلی۲۰۱۷-۶
نگاه مادران به پدیده کنار هم خوابیدن والد-کودک: پژوهشی کیفی بر مبنای نظریه فرهنگی آشیانه رشدیزهرا طبیبی۲۰۱۷-۶
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطانحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,محمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۷-۷
اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی مغز بر حافظه کاری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مقاوم به درمانعلی مشهدی,ایمان الله بیگدلی۲۰۱۷-۷
اثربخشی تمرینات یکپارچگی حسی‌حرکتی بر بهبود علائم کودکان اختلال طیف اوتیسمایمان الله بیگدلی۲۰۱۷-۸
بررسی تأثیر پرهیز از مصرف بر روی توجه پایدار، حافظهٔ آینده نگر و بازداری پاسخ در سوءمصرف کنندگان مزمن سابق مت آمفتامینایمان الله بیگدلی۲۰۱۷-۸
بررسی فراتحلیل عوامل روان‌شناختی بروز میگرن در ایرانحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,علی مشهدی,محمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۷-۸
بررسی مقدماتی اثربخشی مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان دریافتی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسمعلی مشهدی۲۰۱۷-۹
مقایسه اثر بخشی درمان های تکمیلی آموزش روانی-فردی وآموزش روانی-خانواده بر علایم افسردگی و شیدایی بیماران دو قطبی نوع یک تحت درمان داروییایمان الله بیگدلی۲۰۱۷-۹
نقش پردازش های شناختی در موفقیت یا شکست رژیم گیرندگانجواد صالحی فدردی۲۰۱۷-۹
ﻧﻘﺶ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ رژﯾﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎنجواد صالحی فدردی۲۰۱۷-۹
نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت با میزان سلامت روان در افراد دیابتی نوع دومحمدسعید عبدخدائی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۷-۱۰
نقش نگرش مذهبی در تحمل پریشانی روان‌شناختی و دشواری نظم‌جویی‌هیجان دانشجویان دانشگاه تهرانعلی مشهدی۲۰۱۷-۱۰
استفاده از تحریک جریان مستقیم جهت بررسی نقش هر یک از نیمکره های مغز در یادگیری و کنترل حرکت دسترسیعلی غنائی چمن آباد۲۰۱۷-۱۱
بررسی سبک یادگیری سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و واکاوی رابطه میان آنهاجواد صالحی فدردی۲۰۱۷-۱۱
تجربیات مادران از علل گرایش کودکان به بازی‌های رایانه‌‌ای: یک تحقیق کیفیزهرا طبیبی۲۰۱۷-۱۱
اثربخشی آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر انگیزش درونی حل مسئله در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضیایمان الله بیگدلی۲۰۱۷-۱۲
اثربخشی روان درمانی کوتاه مدت روابط موضوعی بر کاهش حساسیت بین فردی، گوش بزنگی بین فردی و نیاز به تأیید افرادِ دارای نشانگان شخصیت اجتنابی: پژوهش تک آزمودنیبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۷-۱۲
اثربخشی مواجهه درمانی با هیپنوتراپی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران وسواس شتشوحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۷-۱۲
بررسی نقش میانجی گرانه جهت‌گیری هدف در رابطه ابعاد هویت با عواطف دانشجویان تربیت‌بدنیعلی مشهدی۲۰۱۷-۱۲
آشفتگی های خودشیفتگی بستری برای مشکلات تنظیم هیجانی و رفتارهای خودتخریب گر در بیماران ملانکولیک: ارزیابی روانکاوانه ی افسانه نارسیسبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۸-۱
اثربخشی گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری بر کنش‌های اجرایی و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به نقص توجه - بیش‌فعالیعلی غنائی چمن آباد۲۰۱۸-۱
تعامل بین حافظه فعال دیداری و توجه دیداری: اثر سرنخ پس‌گستر در بازشناسی اطلاعاتایمان الله بیگدلی۲۰۱۸-۱
مقایسه توجه انتخابی در افراد با نشانه های اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال شخصیت وسواسی جبری و – افراد بهنجارایمان الله بیگدلی۲۰۱۸-۱
اثر اعتیاد بر رفتارهای پرخطر رانندگی و ایمنی ترافیکزهرا طبیبی۲۰۱۸-۲
اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگارایمان الله بیگدلی۲۰۱۸-۲
اثربخشی درمان ترکیبی تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی و اصلاح رفتار در بهبود رفتار کلیشه‌ای کودکان اختلال طیف اتیسمایمان الله بیگدلی۲۰۱۸-۳
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شخصیت سنخ D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری و حافظه آینده نگرایمان الله بیگدلی,محمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۸-۳
اثربخشی مداخله درمانی باز آموزی کارکرد های اجرایی بر وابستگی به سیگارایمان الله بیگدلی۲۰۱۸-۳
اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس وجودیایمان الله بیگدلی۲۰۱۸-۳
نظم جویی شناختی هیجان، تنیدگی، افسردگی، اضطراب، و تنیدگی ناشی از رویدادهای زندگی در مبتلایان به بیماری‌های پریودنتال و شاهدهای همسان شدهعلی مشهدی۲۰۱۸-۳
نقش میانجی گرانه اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان در رابطه ی درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلیمحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۸-۳
درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر علائم اضطراب، نظمجویی هیجان و فعالیت امواج مغزی دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی (تک‌آزمودنی)زهره سپهری شاملو,علی مشهدی,علی غنائی چمن آباد۲۰۱۸-۴
اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران مبتلا به وسواس شستشوحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۸-۵
اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر بازداری کودکان مبتلا به صرع کانونی مقاوم به درمان داروییعلی غنائی چمن آباد,محمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۸-۶
بهبود بازداری شناختی کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی در بستر آموزش حافظه کاری هیجانیعلی مشهدی۲۰۱۸-۶
رابطه استرس ادراک شده و شدت وابستگی به مواد: نقش واسطه ای معنویت، حس انسجام و راهبردهای مقابله ایایمان الله بیگدلی۲۰۱۸-۶
ساخت و اعتبار یابی مقیاس شرم در دانشجویان دانشگاه های فردوسی و پیام نور مشهدزهره سپهری شاملو۲۰۱۸-۶
شکوفایی معلمان شهر تهران و متغیرهای جمعیت‌شناختی اثرگذار بر آنایمان الله بیگدلی۲۰۱۸-۶
مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی خودکنترلیزهره سپهری شاملو,جواد صالحی فدردی,ایمان الله بیگدلی۲۰۱۸-۶
نقش اختلالات شخصیت در تبیین نارسایی کنش های اجرایی مجرمانبهرامعلی قنبری هاشم آبادی,محمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۸-۶
نقش انعطاف‌پذیری روانشناختی و سرسختی روانشناختی در تبیین بهزیستی روانشناختی سربازانمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۸-۶
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و شیوه حل مسئله در افراد افسردهجواد صالحی فدردی,زهرا طبیبی۲۰۱۸-۷
ارزیابی کارکردهای عصب‌شناختی و هیجانی در معتادان تحت درمان با متادون و بوپرنورفینایمان الله بیگدلی۲۰۱۸-۷
پیش‌بینی جهت‌گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه‌ی مثبت و منفی)علی مشهدی۲۰۱۸-۷
تأثیر معنای زندگی در رابطه بین نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر و افسردگیعلی مشهدی۲۰۱۸-۷
اثربخشی گروه‌درمانی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پرخاشگری و رفتار پرخطر نوجوانان پسر بی ‏سرپرستعلی مشهدی,ایمان الله بیگدلی۲۰۱۸-۸
اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی و نوروفیدبک بر ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش‌آموزانعلی مشهدی,علی غنائی چمن آباد۲۰۱۸-۹
اثربخشی مصاحبه‌ی انگیزشی به شیوه‌ی گروهی، بر کاهش خوردن هیجانی و کاهش اضطراب در افراد چاق: نقش تعدیل‌گر تکانشگریعلی مشهدی,ایمان الله بیگدلی۲۰۱۸-۹
الزامات و چالش های اجرایی و اخلاقی پژوهش با کودک: ارائه نمونه الگوی مشارکتی برای پژوهش در حوزه جنسیتزهرا طبیبی۲۰۱۸-۹
بررسی اختلالات شخصیتی در کتابهای کنسرو غول و خواهران تاریک و نگاهی به رویکرد کتابدرمانیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۸-۹
کارآزمایی بالینی نوروفیدبک اسیمتری آلفا برای بهبود کنش های اجرایی و نشخوارفکری افراد مبتلا به افسردگی واکنشی ناشی از ضربه عشقزهره سپهری شاملو,جواد صالحی فدردی,علی مشهدی۲۰۱۸-۹
اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر بهبودی وسواس فکری-عملی و ترس از ارزیابی منفی زنان مبتلا به وسواس شستشوحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۸-۱۱
پیش‎بینی اهمال‎کاری تحصیلی دانش‎آموزان از طریق خودناتوان‎سازی و استرس‎ناشی‎از انتظارات تحصیلیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۸-۱۱
عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویی زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد,محمدسعید عبدخدائی۲۰۱۸-۱۱
ابعاد شناختی فرزندپروری والدین ایرانی: یک مطالعه کیفیمحمدسعید عبدخدائی,زهرا طبیبی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۸-۱۲
اثر عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب آور از غیر تاب آورعلی مشهدی۲۰۱۸-۱۲
روش ردیاب چشمی در تعامل انسان-رایانه: بررسی فرایند تعامل بر پایه داده های حرکات چشمجواد صالحی فدردی۲۰۱۸-۱۲
مؤلفه‌های کنش انعکاسی در والدین کودکان با تشخیص اختلال اضطراب جدایی: پژوهش کیفیزهره سپهری شاملو,علی مشهدی۲۰۱۸-۱۲
نقش امنیت روانی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور با میانجی‌گری مذهبمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۸-۱۲
ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامۀ پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان در مشهدمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد,ایمان الله بیگدلی۲۰۱۸-۱۲
اثر بخشی درمان فرا تشخیصی یکپارچه بر تمایز یافتگی خود و دشواری تنظیم هیجان در مراجعان دارای نشانگان اضطرابیبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۹-۱
اثربخشی تحلیل روان‌شناختی فیلم‌های با مضامین دینی بر دینداری دانشجویانسیدمحسن فاطمی۲۰۱۹-۱
اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و بهبود کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دومحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۹-۱
بررسی اثرات تجسم بر قضاوت‌های فراشناخت و عملکرد حافظهایمان الله بیگدلی۲۰۱۹-۱
پیامدهای روانشناختی سرطان پستان در ایران: مرور نظام مند متون پژوهشیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۹-۱
فهم کودکان 3 تا 6 ساله شهر مشهد درباره زنانگی در دو عرصه خصوصی و عمومیزهرا طبیبی۲۰۱۹-۱
نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد,محمدسعید عبدخدائی۲۰۱۹-۱
بررسی رابطه دینداری با میزان بهزیستی روانی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاورهمجید معینی زاده۲۰۱۹-۲
تأثیرآموزش روانی فردی و آموزش روانی خانواده بر سطح سرمی لیتیوم و بیلی روبین خون بیماران دوقطبی نوع یکایمان الله بیگدلی۲۰۱۹-۲
ساخت نسخه ایرانی سنجه مهارگری زناشویی و آشسکار ساختن ویژگی های روان سنجی آنمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۹-۲
مدلیابی علّی روابط تحول حرکتی و دیداریفضایی بر تحول هیجانیکارکردی با واسطهگری تعامل مادر وکودکشهربانو عالی۲۰۱۹-۲
Visual working memory performance based on fixations and saccades in children with and without specific learning disorder: An eye - tracking studyمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۹-۳
نقش امیدواری در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی سربازان با میانجیگری خودکنترلیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۹-۳
نقش تعدیل‌کننده جهت‌گیری مذهبی اسلامی در رابطه مسئولیت‌پذیری چند‌بعدی‌‌ با ‌شادکامی دینی متأهلینحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۹-۳
بررسی نقش مذهب و تحمل پریشانی هیجانی در پیش‌بینی امنیت روانی زنان نابارورمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۹-۴
بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهدشهربانو عالی۲۰۱۹-۴
اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر بهبود اجتناب تجربه ای، خود-شفقتی و ذهن‌آگاهی مادران تنیده دارای کودک پیش دبستانیعلی مشهدی۲۰۱۹-۵
اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعیعلی مشهدی,زهره سپهری شاملو۲۰۱۹-۵
مدل علی نقش میانجی طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه میان بدرفتاری عاطفی دوران کودکی با پرخاشگری بزرگسالیزهرا طبیبی۲۰۱۹-۵
نقش کارکردی همگام‌‌سازی فعالیت امواج آلفا در تفکر واگرا و همگراایمان الله بیگدلی,علی غنائی چمن آباد۲۰۱۹-۵
ابعاد سلامت و آسیب شناختی فرزندپروری در خانواده های ایرانی: یک پژوهش کیفیمحمدسعید عبدخدائی,زهرا طبیبی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۹-۶
اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقهزهره سپهری شاملو,محمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۹-۶
اثربخشی گروه‌درمانی یکپارچه‌نگر توحیدی بر خودآگاهی هیجانی، جرات‌ورزی و معنی‌داری زندگی زندانیانبهرامعلی قنبری هاشم آبادی,مجید معینی زاده۲۰۱۹-۶
اختلال نارسایی توجه فزون کنشی در پیش دبستان: تجارب زیسته مادرانسیدکاظم رسول زاده طباطبائی,علی مشهدی۲۰۱۹-۶
نقش ابعاد شخصیت مایرز- بریگز در پیشبینی میزان تمایل به مصرف مواد با میانجیگری سرمایه روانشناختی و خودکنترلی در معتادانمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۹-۶
تأثیر فعالیت های بدنی ناهماهنگ با نشانگان اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی(ADHD) بر کاهش نشانگان این اختلالعلی مشهدی۲۰۱۹-۸
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری و تاب‌آوری زوج‌های جوانحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۱۹-۹
اثربخشی رویکرد بوئن بر ارتقاء تمایزیافتگی خود و رضایت زناشویی در زنان ترک و ترکمنبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۱۹-۹
اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر اضطراب و طرحواره های هیجانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیرعلی مشهدی,زهره سپهری شاملو۲۰۱۹-۹
اثربخشی مداخله شناختی رفتاری متمرکز بر خانواده در بهبود انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی اختیاری کودکانعلی مشهدی۲۰۱۹-۹
الگویابی معادلات ساختاری حساسیت اضطرابی، نظم جویی هیجانی و تاب آوری در پدیدآیی اختلالات افسردگی و استرس پس از سانحه آتش نشانانایمان الله بیگدلی,علی مشهدی۲۰۱۹-۹
طراحی و اعتبار یابی آموزش تلفیقی مبتنی برشبکه های اجتماعی مجازی در آموزش دانشگاهیمحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۹-۹
کشف عوامل مؤثر بر طلاق در ازدواج های زودهنگام: یک مطالعه کیفی نظام منعلی مشهدی۲۰۱۹-۹
مقایسه نقش سرمایه روانشناختی و هوش هیجانی در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادیمحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۹-۹
رابطة سخت کوشی و برونگرایی با عملکرد تحصیلیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۹-۱۰
اثربخشی طرحواره‌درمانی بر شخصیت سنخ D بر حافظهٔ کاری و حافظهٔ آینده‌نگر و پیروی از درمان بیماران کرونر قلبایمان الله بیگدلی,محمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۹-۱۱
به کارگیری تحلیل مسیر در تعیین رابطۀ سبکهای دلبستگی با شدت علائم یائسگی: بررسی نقش میانجیگری احساس گناه جنسی و مکانیزمهای دفاعیزهرا طبیبی۲۰۱۹-۱۱
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی، تحمل پریشانی هیجانی و خودکارآمدی درد در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسحسین شارهء۲۰۱۹-۱۲
اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش احساس تنهایی و نشخوار فکری زنان مطلقهمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۱۹-۱۲
چرخش روش شناختی ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان: مبتنی بر رویکرد عصب پدیدارشناسیمحمدسعید عبدخدائی۲۰۱۹-۱۲
نقش سبک‌های دلبستگی و سیستم‌های مغزی رفتاری در عود سوء مصرف مواد معتادان وابسته به مواد افیونیحسین شارهء۲۰۱۹-۱۲
نقش میانجیِ ادراک از سبک فرزندپروری در رابطه بین ساختار انگیزشی و ویژگی های شخصیتی نوجوانانعلی مشهدی۲۰۱۹-۱۲
اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی- هیجانی بر تاب آوری و سازگاری نوجوانان پسر دانش‌آموز مدارس شبانه‌روزیشهربانو عالی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۲۰-۱
اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای مبتنی بر هدف بر رفتارهای مشکل دار نوجوانانحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۲۰-۱
بررسی نقش طرح واره ناسازگار، صفات شخصیت در پیش بینی الگوی ارتباطی دانشجویان با میانجی‌گری کمال‌گراییحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,مجید معینی زاده۲۰۲۰-۱
ملاک های انتخاب همسر از دید افراد راضی از ازدواج (در دوره عقد): یک مطالعه کیفیزهره سپهری شاملو۲۰۲۰-۱
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر تاب آوری زنان مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۲۰-۲
Infertility and Psychological and Social Health of Iranian Infertile Women: A Systematic Reviewحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۲۰-۲
بررسی رابطه تعامل والد-کودک با مهارتهای اجتماعی و مشکلات رفتاری با میانجیگری خود مهارگری بازداری در کودکان پیش دبستانیزهرا طبیبی۲۰۲۰-۲
مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی همراه با ذهن آگاهی و بخشش درمانی بر نشانگان بالینی و پاسخ های هیجانی زنان آسیب دیده از خیانت همسرحسین شارهء۲۰۲۰-۲
مقایسه اختلالات رفتاری- هیجانی و نیمرخ تحول هیجانی-کارکردی در کودکان بی سرپرست و دارای سرپرستشهربانو عالی۲۰۲۰-۲
اثربخشی آموزش گروهی جرأت‌ورزی بر ابراز وجود و کیفیت زندگی کاری کارکنانجعفر طالبیان شریف,محمدسعید عبدخدائی۲۰۲۰-۳
اثربخشی خانوادهدرمانی ارتباطی ستیر بر تابآوری و حل مسئله زوجینبهرامعلی قنبری هاشم آبادی,جعفر طالبیان شریف۲۰۲۰-۳
اثربخشی روان‌درمانی گروهی هیجان مدار بر افزایش امید و بخشودگی بین فردی در نشانگان ضربه عشقحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,محمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۲۰-۳
اثربخشی گروه درمانی‌ بین‌فردی کوتاه‌مدت بر کاهش نشانه‌های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد,علی مشهدی۲۰۲۰-۳
اولویت‌بندی و امکان‌سنجی خدمات قابل ارائه در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد در جهت کاهش آسیب اجتماعی طلاقحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۲۰-۳
Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy based on Exposure and Response Prevention on Patients with Contamination Obsessive-Compulsive disorder and Scrupulosityجواد صالحی فدردی,علی غنائی چمن آباد۲۰۲۰-۳
تدوین برنامۀ آموزش غلبه بر نابهنجاری‌های اخلاقی مبتنی بر آرای غزالیمحمدسعید عبدخدائی۲۰۲۰-۳
تفاوت‌های کارکردی همگام‌سازی امواج باند آلفا در نواحی خلفی و قدامی مغز در طول تفکر واگرا و همگراایمان الله بیگدلی۲۰۲۰-۳
محیط یاددهی- یادگیری کل نما: گذر از عصب فلسفه به عصب پدیدارشناسیمحمدسعید عبدخدائی۲۰۲۰-۳
نظریه جهان سخت: نگاهی نو به عملکرد مغز و نقش آمیگدال در اختلالات طیف اوتیسمایمان الله بیگدلی۲۰۲۰-۳
نوخاستگی نفس و بدن (مغز/ بدن) از دیدگاه ملاصدرا و مایکل گزنیگا، بنیان گذار علوم شناختیعلی غنائی چمن آباد۲۰۲۰-۳
Individualized Web-Based Attention Training with Evidence-Based Counseling to Address HIV Treatment Adherence and Psychological Distress: An Exploratory Studyجواد صالحی فدردی۲۰۲۰-۴
بررسی رابطه کمال‌گرایی و اضطراب با پدیده‌های حسی در مبتلایان به اختلال وسواسی- اجباری شهرستان لاهیجانایمان الله بیگدلی۲۰۲۰-۴
مقایسه ابعاد بازشناسی هیجان در افراد با نشانه‌های اختلال شخصیت ضداجتماعی، اختلال شخصیت وسواسی و بهنجارایمان الله بیگدلی۲۰۲۰-۴
اثربخشی توحید درمانی بر بهبود کنش‌های اجرایی و کاهش پرخاشگری زندانیان مبتلا به اختلال شخصیتمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۲۰-۵
بررسی اثربخشی الگوی مشاوره ای پیشگیری از طلاق بر رضایت زناشویی در ازدواج های زود هنگامعلی مشهدی۲۰۲۰-۵
تأثیر آموزش گروهی شناختیرفتاری بر رضایت زناشویی و باورهای ناکارآمد زنان باردار ناتوان در کنترل ترس از زایمان نخستبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۲۰-۵
شیوع اختلال‌های اضطرابی در کودکان پایه اول دبستان شهر ملایر و ارتباط آن با نارسانظم‌جویی هیجانیعلی مشهدی,ایمان الله بیگدلی۲۰۲۰-۵
نقش حمایت اجتماعی و صفات شخصیتی در بروز افسردگی پس از زایمانایمان الله بیگدلی۲۰۲۰-۵
نقش سبک‌های حل تعارض در پیش بینی رضایت از زندگی زنان متأهل با میانجی گری شادکامیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۲۰-۵
نقش واسطه ای سبک های عشق ورزی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشوییمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد,سیدکاظم رسول زاده طباطبائی۲۰۲۰-۵
اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و جسمانی مادران کودکان با سندرم داونشهربانو عالی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۲۰-۶
اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود نشخوار فکری کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد با پیگیری یک و دو سالهعلی مشهدی,زهرا طبیبی۲۰۲۰-۶
اثربخشی هنردرمانی بیانگر گروهی بر مشکلات درونی سازی شده و نیمرخ هیجانی - کارکردی کودکان بیسرپرست و بد سرپرستشهربانو عالی۲۰۲۰-۶
مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانگان تیپ شخصیتی نوع D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبیایمان الله بیگدلی,محمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۲۰-۶
نقش میانجی گری تفکر خلاق در رابطه تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی زوجین مشهدمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۲۰-۶
بررسی نقش تمایزیافتگی خود در پیش‌بینی الگوهای ارتباطی: نقش واسطه‌ای سرمایه‌های روانشناختیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۲۰-۸
پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق بررسی نقش عفو و گذشت و سپاسگزاریمجید معینی زاده۲۰۲۰-۸
پیش‌بینی بار ارزشی تظاهرات هیجانی چهره‌ای داینامیک بر اساس توان مطلق امواج مغزی با استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگرام کمی در دوران نوجوانیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد,ایمان الله بیگدلی۲۰۲۰-۸
نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه در پیشبینی خطر عود به اعتیادمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد,سیدکاظم رسول زاده طباطبائی۲۰۲۰-۸
اثر بخشی آموزش مهارت های حرفه ایبر مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان وجوانان پسر دارای ناتوانی هوشی تحولبهرامعلی قنبری هاشم آبادی,علی مشهدی۲۰۲۰-۹
اثربخشی آموزش تلفیقی مبتنی بر شبکۀ اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی، شناخت اجتماعی و عملکرد تحصیلیمحمدسعید عبدخدائی۲۰۲۰-۹
مقایسه درمان شناختی‌ ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب در افراد مبتلا به چاقیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۲۰-۹
اثر‌بخشی درمان یکپارچه‌شده شناختی-رفتاری با ذهن‌آگاهی برکیفیت زندگی، پریشانی روان‌شناختی و تبعیت از درمان بیماران دیابتی نوع دوایمان الله بیگدلی,علی مشهدی۲۰۲۰-۹
اثربخشی طرحواره درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و ناامیدی زنان خیانت دیده: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شدهحسین شارهء۲۰۲۰-۹
بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر بهبود و ارتقاء سطح بازداری و توجه دانش‌آموزان ابتداییایمان الله بیگدلی,سیدکاظم رسول زاده طباطبائی۲۰۲۰-۹
چالش های روان شناختی – اجتماعی ناباروری از دیدگاه زنان ایرانی: یک مطالعه کیفیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۲۰-۹
مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی بارلو و درمان نظم جویی هیجانی منین و فراسکو بر علائم اختلال اضطراب فراگیر (گزارش موردی)حسین شارهء۲۰۲۰-۹
واکاوی توانمندی داستان‌ها در بهبود کنش‌های اجرایی به کودکان ADHD گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ب» بر پایه نظریه گسترش‌یافته بازداری رفتار بارکلیعلی مشهدی۲۰۲۰-۹
The effect of cognitive therapy combined with drug therapy in reducing the symptoms of trichotillomaniaعلی مشهدی۲۰۲۰-۱۰
بررسی رابطه باورهای فراشناختی و نشانگان شناختی-توجهی با اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر: نقش تعدیل کننده عدم تحمل بلاتکلیفی و تحمل ابهاممجید معینی زاده,محمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۲۰-۱۰
نقش متغیرهای جمعیت شناختی در میزان بسامد سوگیری‌های شناختی در فرایند بازیابی اطلاعاتجواد صالحی فدردی۲۰۲۰-۱۰
The relationship between fearful facial expressions valences and resting-state SW/FW ratioمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد,سیدمحسن فاطمی۲۰۲۰-۱۱
اثربخشی بسته آموزشی قصه و بازی در افزایش حرمت خود کودکانسیدکاظم رسول زاده طباطبائی۲۰۲۰-۱۲
پیش بینی امیدواری براساس دشواری تنظیم هیجانی و نگرش های مذهبی در دانشجویانمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۲۰-۱۲
رابطه بین تاب آوری و کیفیت زندگی در پرستاران : نقش میانجی ابرازگری هیجانیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۲۰-۱۲
اعتیاد به گوشی هوشمند در نوجوانان: تدوین پروتکل روان درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و اثربخشی آن بر نظم جویی هیجانی و احساس تنهاییایمان الله بیگدلی,علی مشهدی۲۰۲۱-۱
Effect of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Pain Self-efficacy, Fatigue, Life Expectancy and Depression in Patients With Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Clinical Trialحسین شارهء۲۰۲۱-۱
شیوع انطباق ھای خانوادگی و ارتباط آن با شدت اضطراب کودکان مضطربعلی مشهدی,ایمان الله بیگدلی۲۰۲۱-۱
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه های روانشناختی و روان رنجورخویی در مادران دارای فرزند سندرم داونمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۲۱-۲
اختلالات عملکردی بیماران با پر اشتهایی عصبی: مرور نظام مند متون پژوهشیعلی مشهدی۲۰۲۱-۲
ارتباط هت‌گیری مذهبی و خودکارآمدی نسی با خیانت: نقش میانی دلبستگیحسین شارهء۲۰۲۱-۲
بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی در کاهش علائم روان‌شناختی در بیماران سندروم افتادگی دریچه میترالمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد,محمدسعید عبدخدائی۲۰۲۱-۲
رابطه اضطراب کرونا با اضطراب سلاممتی : نقلا میانجیگری دشواری تنظیم هیجانمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۲۱-۲
اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه در کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسیعلی مشهدی,زهرا طبیبی۲۰۲۱-۳
Effect of Acceptance and Commitment Group Therapy on Cognitive Flexibility, Suicidal Ideation, Depression, and Hopelessness in Conscriptsحسین شارهء۲۰۲۱-۳
The Influence of Demographic Features and Psychological Constructs on Observing Government-Advised Preventive Measures for COVID-19: The Case of Iranزهرا طبیبی۲۰۲۱-۳
بررسی اختیار انسان از دیدگاه بنیانگذار حکمت متعالیه ملاصدرا و بنیانگذار علوم شناختی مایکل گازانیکاعلی غنائی چمن آباد۲۰۲۱-۳
تدوین پروتکل کنترل خودارضایی؛ با تاکید بر رویکرد اسلامی و امکان سنجی آن: «تک آزمودنی»حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,محمدسعید عبدخدائی۲۰۲۱-۳
نقش تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی معلمان با میانجی‌گری شوخ‌طبعیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۲۱-۳
نقش سبک های حل تعارض در پیش بینی کیفیت زندگی زنان متأهل با میانجی گری خودکنترلیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۲۱-۳
اثرات سطوح دشواری متفاوت بر یادگیری تکلیف پرتاب کردن در سالمندان: تأکید بر روشهای یادگیری ماشینعلی غنائی چمن آباد۲۰۲۱-۴
اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر سلامت‌ روان و کیفیت زناشویی زنان نابارورحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,مجید معینی زاده۲۰۲۱-۴
اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر اضطراب، انعطاف‌پذیری شناختی و تاب‌آوری زنان مطلقهمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد,مجید معینی زاده۲۰۲۱-۴
مقایسه عملکرد کودکان مبتلا به اختلال زبانی رشدی، کودکان مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا و کودکان طبیعی در مهارت های نظریه ذهن و زبانعلی مشهدی۲۰۲۱-۴
معرفی الگوی نیمرخ هَیَجامَدی و بررسی رابطۀ آن با نگرش فردی و اجتماعیایمان الله بیگدلی۲۰۲۱-۵
اثربخشی آموزش برنامه آمادگی برای والد شدن بر بهبود دلبستگی و حمایت اجتماعی ادراک شده زنان نخست زازهره سپهری شاملو۲۰۲۱-۶
Identifying Common Elements of Evidence – Based Psychological Treatments for Females with Extramarital Experienceمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد,محمدسعید عبدخدائی۲۰۲۱-۷
تأثیر آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر استرس برتعارض زناشویی و کیفیت زندگی همسران جانباز در شهر مشهدمجید معینی زاده۲۰۲۱-۷
نشانه های کودکان مبتلا به اتیسم، قبل و بعد از قرنطینه بیماری کووید-19: یک بررسی مقایسه ایزهرا طبیبی,علی مشهدی۲۰۲۱-۷
نقش صفات شخصیت و عملکرد تحولی خانواده در پیشبینی سلامت روان دانشجویان با سابقهی تخلف انضباطیشهربانو عالی,سیدکاظم رسول زاده طباطبائی۲۰۲۱-۷
اثربخشی درمان ذهن آگاهی کودک بر نشانه های اصلی ونارسایی کنش های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالیعلی مشهدی,ایمان الله بیگدلی,زهرا طبیبی۲۰۲۱-۹
بررسی استلزام توجه برای آگاهی در حافظه حسی با استفاده از پارادایم تعدیل یافته استروپایمان الله بیگدلی,جواد صالحی فدردی۲۰۲۱-۹
پیش‌بینی اضطراب سلامتی براساس ترس از کووید-19 با میانجی‌گری سیستم فعال‌سازی و بازداری رفتاریمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۲۱-۹
تحلیل محتوای «خودشفقتی» در روایت قرآن از جنگ اُحدحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۲۱-۹
اثربخشی بهزیستی‌درمانی گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی، تنظیم شناختی هیان، نگرانی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوارحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,مجید معینی زاده۲۰۲۱-۱۰
اثربخشی درمان ترکیبی شناختی و پذیرش و تعهد بر نشانه‌های افسردگی و مشکلات روان‌تنی در کارکنان عملیاتی آتش‌نشانیعلی مشهدی۲۰۲۱-۱۰
ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی پرمازهرا طبیبی۲۰۲۱-۱۰
اثربخشی توانبخشی شغلی بر کنشهای اجرایی و فراظرفیتهای شغلی در دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشیعلی مشهدی۲۰۲۱-۱۱
بررسی هوش هیجانی و هوش اخلاقی در پزشکانمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد,مجید معینی زاده۲۰۲۱-۱۲
کنش های اجرایی و فرا ظرفیت های شغلی در دانشجویان مبتلا و غیر مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشیعلی مشهدی۲۰۲۱-۱۲
مدل ساختاری عوامل موثر بر رشد پس از سانحه با میانجیگری ارزیابی مجدد شناختی و نشخوارهای ذهن ی در بیماران مبتلا به سرطانحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,محمدسعید عبدخدائی۲۰۲۱-۱۲
بررسی مقایسه‌ای حُسن ظن در متون دینی با خوش‌بینی در روان‌شناسی با تأکید بر صحیفۀ سجادیهمحمدسعید عبدخدائی۲۰۲۲-۱
تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی توکل بر خدا مبتنی بر رویکرد شناخت‌درمانی و بررسی کارآمدی آن بر میزان تعارضات زناشویی، کیفیت، معنا و رضایت از زندگی مهاجران افغانستانی ساکن مشهدمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۲۲-۱
اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر شادکامی و بهزیستی زنان نابارورمجید معینی زاده,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۲۰۲۲-۲
تیپ شخصیتی و تردید حرفه‌ای: آیا واقعاً حسابرسان مستقل رفتار می‌کنند؟علی غنائی چمن آباد۲۰۲۲-۲
تأثیر مشاوره جنسی گروهی مبتنی بر نظریه خودتعیینگری بر عملکرد جنسی زنانمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد۲۰۲۲-۳
رابطه صفات شخصیتی و رضایت از زندگی با نقش میانجی‌ هوش هیجانیبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۲۰۲۲-۳
کنترل شناختی در اختلال اضطراب فراگیر: بررسی بازداری فعالانه و واکنشیایمان الله بیگدلی,علی مشهدی۲۰۲۲-۳
مروری براختلال نارسانظم جویی خلقی مخرب، اختلال جدید DSM-5علی مشهدی۲۰۲۲-۳
نقش واسطه ای رضایت جنسی در رابطه سبک های عشق ورزی با طلاق عاطفیمحمدجواد اصغری ابراهیم آباد,سیدکاظم رسول زاده طباطبائی۲۰۲۲-۳
بررسی ارتباط میان مقیاس درجه بندی والدین و تکالیف عملکردی کنش های اجرایی در کودکان پیش دبستانیعلی مشهدی,ایمان الله بیگدلی۲۰۲۲-۵