رشته ها و مقاطع تحصیلی

كارشناسي

دوره کارشناسی روان شناسی قبلا در گرایش های بالینی، عمومی و آموزش کودکان استثنائی ارائه می شد، ولی از سال 1394 براساس مصوبه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دوره کارشناسی ، بدون گرایش دانشجو می پذیرد و آنان می بایست 138 واحد درسی را در یک دوره 8 ترمی بگذرانند.

برنامه درسی دوره کارشناسی روان شناسی

 

كارشناسي ارشد

درحال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد، رشته های باليني، عمومي، علوم شناختی و مشاوره خانواده ارائه می شود.

 برنامه درسی:

روانشناسي باليني

روانشناسي عمومي

علوم شناختی

مشاوره خانواده

 

 دکتری

دوره دكتري روان‌شناسي از مهرماه 1388 و دوره دکتری مشاوره از مهرماه 1394 در دانشکده دانشجو می پذیرند.