ریاست محترم دانشگاه، کارشناس مسئول امور عمومی دانشکده را مورد تقدیر قرار دادند.
در پی تلاش های اداره امور عمومی دانشکده در تجهیز و تکمیل ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکده و پس از افتتاح ساختمان به دست جناب آقای دکتر کافی و هیات همراه، جناب آقای دکتر کارشکی ریاست محترم دانشکده درخواست تقدیر از خدمات جناب آقای الیاس نیازی را مطرح فرموده که این درخواست توسط رئیس محترم دانشگاه انجام شد.