نذر طبیعت
طرح "نذر طبیعت" با مشارکت اعضا محترم هیات علمی و کارکنان دانشکده انجام شد.
با توجه به نزديك شدن فصل تخم گذاري پرندگان، با مشارکت همکاران عزیز تعداد 16 آشیانۀ پرنده جهت تخم گذاري پرندگان ساخته و در نقاط تعیین شده در اطراف دانشکده نصب شد تا پرنده‌های به تدریج مهمان آنها شوند!
این آشيانه‌ها به صورت علمی و با تلاش آقای منفرد، دانشجوی بیوسیستماتیک جانوری و اداره امور عمومی آماده و نصب شدند و امید میرود ٣٠ درصد آن‌ها تا پایان امسال توسط مهمان‌های جدیدشان اشغال شوند.
دهانه ي کوچک ورودي لانه‌ها باعث می‌شود تا میناها، کلاغ‌ها و سایر پرندگان مهاجر نتوانند از آن‌ها استفاده کنند. پرنده‌هایی همچون چرخ‌ریسک‌ها، گنجشک‌های درختی و ... اصلی‌ترین مهمان‌های این آشيانه‌ها هستند.
هزينۀ ساخت هر آشیانه توسط داوطبان عزیز پرداخت گردید و هر آشیانه به نام نذرکننده نامگذاری شد.