ساختمان پژوهشکده دانشکده تجهیز و آماده ارائه خدمت گردید.

با حمایت های مالی معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه و پیگیری های مستمر هیات رئیسه محترم و اداره امور عمومی دانشکده، ساختمان پژوهشکده دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، تکمیل و آماده ارائه خدمت به استادان و دانشجویان گردید.
بازسازی و تجهیز این پروژه شامل طراحی فضای داخلی قدیمی و تقویت فنداسیون است که شامل 5 کارگاه و کلاس در طبقه همکف و ۲ ازمایشگاه و ۵ اتاق مشاوره در طبقه اول می باشد که این امر موجب افزایش فضای آموزشی و پژوهشی دانشکده شده است.
با بهره برداری از این پروژه ضمن تمرکز تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با روان شناسی در یک فضای واحد، امکان برگزاری کلاس های کارگاهی و گروهی، دروس کارورزی و انجام‌ مشاوره های فردی و گروهی نیز فراهم گردیده است.
لازم به ذکر است که کار محوطه سازی، شامل سیمان کاری مسیر، ایجاد نور دفنی، جدول کاری و رنگ آمیزی جدول ها توسط پرسنل دانشکده انجام شده است.