ضمن تقدير و تشكر از مشاركت كليه پژوهشگران ارجمند، به اطلاع مي‎ رساند با توجه به همپوشانی تاریخ برگزاری این همایش با همایش سالیانه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران تاریخ برگزاری همایش هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا به روزهای 18 و 19 اسفند 1400 موکول شد. همچنین با توجه به درخواست تعداد زیادی از پژوهشگران و علاقه‌مندان مهلت ارسال چکیده تفصیلی تا تاریخ 1400/09/30 تمدید می‌شود.