نصب تابلوهای ایمنی در دانشکده
پس از اتمام کار بازسازی و نقاشی طبقه همکف، به همت هیات رئیسه محترم دانشکده و بویژه همراهی معاونت پشتیبانی و توسعه منابع و اداره امور عمومی، تابلوهای شب تاب علائم ایمنی (شامل تابلو خروج؛ خروج اضطراری، خطر برق گرفتگی و تابلو شیلنگ  آتش نشانی) با هزینه 35000000 ریال، نصب گردید.
 لازم به ذکر است که انشالله پس از تامین اعتبار و انجام نقاشی طبقه اول، کار نصب علائم ایمنی در تمامی ساختمان ادامه خواهد یافت.