سالن  ورزشی دانشکده مورد بهره برداری قرار گرفت.
با توجه به سیاست های کلان دانشگاه مبنی بر حمایت از ورزش و ایجاد روحیه نشاط و شادابی بیشتر اعضا هیات علمی و کارکنان، سالن ورزش دانشکده با زیربنای پنجاه متر مربع در طبقه همکف دانشکده مورد بهره برداری قرار گرفت.
این سالن که در حال حاضر دارای یک عدد میز تنیس و دارت است با پیگیری های مستمر معاونت پشتیبانی و توسعه منابع دانشکده و اداره امور عمومی و با همراهی اداره تربیت بدنی دانشگاه ایجاد گردید. که امید است با حمایت های اداره تربیت بدنی تجهیزات بیشتری در اختیار دانشکده قرار گیرد.
اعتبار تجهیز و آماده سازی این سالن بالغ بر 200000000 ریال می باشد که بخش اعظم آن توسط اداره تربیت بدنی دانشگاه هزینه گردیده است.
همچنین یک عدد میز شطرنج در محوطه دانشکده (روبروی آلاچیق) نصب و آماده بهره برداری است..
لازم به ذکر است که برنامه زمانبدنی استفاده از سالن به تفکیک برادران و خواهران نیز آماده و به اطلاع همکاران محترم رسیده است.