دفتر ارتباط علمی با جامعه

 

دفتر ارتباط علمی دانشکده با جامعه، با هدف معرفی ظرفیت ها‌ی علمی - پژوهشی و آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به بخش های دولتی و خصوصی جامعه شکل گرفته است .

انجام پروژه های مشترک، انعقاد تفاهم نامه و همکاری در برگزاری همایش های علمی از جمله سیاست های این دفتر می باشد.

 

مدیر دفتر، جناب آقای غلامحسین نوعی دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه آزاد بجنورد میباشد

 

شماره تماس : 05138803679

 

noee